19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Un lider sindicalist care a lăsat urme adânci în conștiința semenilor

Loading
Fără categorie Un lider sindicalist care a lăsat urme adânci în conștiința semenilor
Un lider sindicalist care a lăsat urme adânci în conștiința semenilor
eremei-budza

Foto: vocea.md

Grigore Eremei – 80 de ani! Să ne trăiți, domnule președinte!

 

Mult stimate domnule Eremei,

Iată că a venit ziua Dumneavoastră, o zi splendidă cu soare strălucitor și lu­minos, o zi în care împlinirile vieții bat la ușă, aducându-vă marea satisfacție și mândrie pentru toate faptele realizate și lucrurile deosebite create de-a lun­gul anilor.

Pentru noi, sindicaliștii de astăzi, numele Dvs. se înscrie în lista celor care și-au dedicat totalmente viața pentru slujirea omului. În toate funcțiile pe care le-ați deținut, ați manifestat o atitudine grijulie față de cei din jur. Ați trăit mereu cu problemele cetățenilor noștri. Faptele Dvs. v-au adus faimă și popularitate. Fiind prim-viceprim- ministru, ați adus o contribuție imensă la soluționarea problemelor sociale și în susținerea renașterii naționale. Prin aprecierea publică înaltă, ați devenit o personalitate notorie pentru națiunea noastră. În calitate de președinte al Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova, ați reușit să înscrieți fapte mărețe în mișcarea sindicală din Repu­blica Moldova, care vor trăi ani! Dezvoltarea rețelei de stațiuni balneosana­toriale, care continuă să funcționeze și astăzi cu succes, aparține Dvs., lucru cunoscut și apreciat. Acea pleiadă de oameni profesioniști, care a avut posibi­litatea și fericirea de a lucra sub conducerea Dvs., păstrează cele mai plăcute amintiri despre activitatea comună în îndeplinirea cauzei nobile de apărare a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

Pentru noi, sindicaliștii din generația de astăzi, ați fost și veți rămâne omul faptelor și al acțiunii.

La această vârstă onorabilă, noi ne exprimăm respectul profund pentru uriașa trudă depusă în ridicarea bunăstării oamenilor muncii.

Vă dorim multă sănătate, forțe, prosperitate și să fiți mereu așa precum ați fost, activ și puternic. La Mulți Ani!

Membrii Comitetului Confederal al CNSM

 

Un om cu verticalitate și cu un curaj de netăgăduit

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova:

– Domnul Grigore Eremei a activat şi a trăit o bună parte a vieţii sale în vremuri complicate, în condiţiile unui sistem to­talitar, când era ostracizat tot ce ţinea de naţiunea noastră. Însă nu toţi nomen­claturiştii de atunci, aflaţi în posturi mai mari sau mai mici în ierarhia sovietică, se înstrăinaseră de suferinţele acestui nefe­ricit pământ. Este remarcabil faptul că dl Eremei a făcut parte din această pleiadă de persoane notorii, fiind unul dintre li­derii mişcării sindicale de atunci.

Era extrem de exigent, dur cu persoa­nele care nesocoteau legea, erau nepă­sători faţă de obligaţiile de serviciu, mai ales faţă de conducătorii de ministere, liderii unor sindicate de ramură, mulţi dintre care se află în această postură şi astăzi.

În vremurile acelea de tristă amintire, când Moldova noastră era dominată de Ivan Bodiul, fostul prim-secretar al PCM, care nu suporta nici un fel de critică, doar dl Eremei îşi permitea să-l contrazică, să-i facă observaţii în mod public. Avea curaj, verticalitate să discute cu dicta­torul Bodiul nu doar pe marginea unor aspecte politice, ci şi vizavi de anumite probleme de ordin economic, să se pro­nunţe pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei. Dumnealui reprezintă o pagină aparte în istoria mişcării sindicale din ţara noastră. În acele vremuri difici­le, Grigore Eremei a făcut multe lucruri bune pentru această palmă de pământ.

 

Modestia hominem ornat

 

Dumitru Ivanov, preşedintele SEŞ din R. Moldova:

– Dl Eremei a fost şi este un om ilus­tru. L-am cunoscut ca un conducător al Consiliului Republican al Sindica­telor din Moldova foarte principial. La vremea sa, a făcut foarte mult pentru membrii de sindicat, pentru poporul ţării noastre şi cred că şi astăzi mulţi au ce învăţa de la el. Rar se întâmplă ca oamenii care ocupă asemenea funcţii înalte de stat să fie atât de modeşti. A dat dovadă de această calitate în per­manenţă. Şi acum ne întâlnim, ne sa­lutăm, ne întrebăm despre ceea ce mai facem sau cum o mai ducem. Şi, dacă are nevoie de ceva, domnia sa obişnu­ieşte să sune şi să roage frumos. În asta este frumuseţea sa şi eu ştiu că cei cu care a lucrat l-au stimat foarte mult.

Îl felicit cu ocazia frumoasei aniver­sări şi îi urez să trăiască cât mai multe zile, pentru că poate să aducă folos şi în prezent.

 

Un lider extrem de sensibil faţă de cei din jurul său

 

Valerian Cristea, preşedintele Sindicatului Federativ „Sindenergo” al Lucrătorilor din Energetică:

– Am avut fericirea să activez alături de Grigore Eremei mulţi ani. Domnia sa face parte din categoria acelor conducători in­teligenţi de la care ai de învăţat multe. Mai ales impresiona faptul că dl Eremei era un conducător exigent, ţinea foarte mult la spiritul de disciplină.

În afară de aceasta, am fost coleg cu Grigore Eremei în Parlamentul ţării, unde, deşi reprezentam diferite partide, mă sfă­tuiam adesea cu dumnealui. Anume cu participarea domniei sale a fost elaborată şi adoptată Legea cu privire la sindicate. Tot în acea perioadă, împreună am înce­put să pregătim proiectul Codului muncii, care a fost adoptat în 2003.

L-am cunoscut pe Grigore Eremei în­deaproape, însă niciodată nu am încetat să mă minunez de felul lui de a fi, de stilul, eleganţa lui de a se îmbrăca. Era exigent cu subalternii, dar în acelaşi timp el însuşi se evidenția prin cunoaşterea tuturor pro­blemelor, a domeniilor din sindicate. Nu-şi permitea, în calitate de lider sindical, să facă afirmaţii gratuite, fără temei. Tot­odată, se arăta extrem de sensibil faţă de persoanele din jurul său. Bunăoară, dum­nealui niciodată nu rata ocazia să-i felicite pe preşedinţii sindicatelor de ramură cu ocazia zilei de naştere. Oricât de târziu ar fi fost, el venea să-i încurajeze cu o urare, cu o glumă.

 

Interesele salariaților, mai presus de orice

 

Ana Selina, preşedinta Comitetului Republican al „Sindindcomservice”:

– Grigore Eremei era exigent faţă de noi, dar şi faţă de sine, motiv din care ni­meni nu-i purta supărare. Era un critic dur, dar corect. Apropo, el nu ţinea cont de ranguri, invita şi miniştrii la raport, iar vorbele lui mereu coincideau cu faptele.

În perioada cât a ocupat această funcție, sindicatele se bucurau de o au­toritate enormă. Deși era un lider sever, era deschis pentru comunicare. Organiza întrevederi informale, în cadrul cărora cei prezenți îi puteau împărtăși opiniile și problemele. Era cunoscut nu doar la nivel raional, dar și în fiecare organizație primară. Astfel, în fiecare sat puteai în­tâlni persoane pe care le-a ajutat. In­teresele salariaților erau mai presus de orice. Grigore Eremei era preocupat și de rezerva sindicală și nu ezita niciodată să menționeze că fiecare este responsabil de cauza comună a mișcării sindicale.

 

Un deschizător de drumuri

 

Natalia Suboci, președinta Federației Sindicale„Moldova-business-sind”:

– Grigore Eremei a fost cel care a pus bazele creării sindicatului nostru. Impor­tant este că dl. Eremei a avut curajul să creeze la noi în țară un sindicat care să nu fie axat pe anumite profesii, dar care reunea persoanele angajate în domeniul micului business, în cadrul cooperative­lor, și care le asigura acestora o anumită protecție socială. El m-a recomandat în calitate de preşedinte al sindicatelor. Mi-am amintit conferinţa de constituire din 25 noiembrie 1989, când era sala plină de un public care habar nu avea ce este un sindicat, iar Grigore Eremei le expli­ca ce înseamnă sindicatele, cum trebuie organizată această masă de oameni. În prima perioadă, domnia sa ne-a acordat un ajutor enorm în devenirea sindicatului nostru. Aşa că eu mă consider discipola, „fina” lui Grigore Eremei.

 

Exemplu de activitate intensă

 

Victor Benu, preşedintele Sindicatului „Sănătatea”:

– Grigore Eremei a fost şi rămâne prin­tre personalităţile ilustre ale societăţii moldoveneşti. A ascultat în permanen­ţă oamenii şi a făcut tot posibilul pentru a soluţiona problemele cu care aceștia se adresau. Era foarte strict la alegerea cadrelor de conducere şi a specialiştilor principali din organizaţiile sindicale şi îi susţinea în toate aspectele activităţii.

Domnia sa a fost tot timpul preocupat de soluţionarea problemelor sociale, înde­osebi din învăţământ, ocrotirea sănătăţii, cultură şi ştiinţă. Fiind foarte energic, îi încuraja şi pe ceilalţi să activeze în mod creativ. Pentru vremurile noastre con­stituie un exemplu de activitate intensă şi de mândrie pentru faptul că fiecare va fi auzit şi ajutat în soluţionarea proble­melor de zi cu zi. La mulţi ani, stimate dle Grigore Eremei!

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com