22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Un lider sindical informat, condiţia unui salariat protejat

Loading
Fără categorie Un lider sindical informat, condiţia unui salariat protejat
Un lider sindical informat, condiţia unui salariat protejat
fscre

Foto: vocea.md

Ceea ce caracterizează noua conducere a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, în frunte cu preşedinta Margareta Strestian, este dorinţa de a fi mai receptivă la doleanţele membrilor de sindicat, a liderilor organizaţiilor sindicate.

 

Dovadă este şi seminarul orga­nizat săptămâna trecută, cu parti­ciparea a 25 de lideri sindicali din federaţie. În cadrul acestuia s-a discutat despre prestaţiile în sis­temul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a angajaţilor prin tratamentul balne­osanatorial.

O informaţie amplă despre mo­dalitatea de calcul pentru suma de bani care-i revine fiecărei unităţi economice pentru tratament bal­neosanatorial, despre E-raportare, despre particularităţile bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015 a prezentat Tamara Strun­garu, şefa Direcţiei venituri a Ca­sei teritoriale de asigurări sociale a sectorului Centru, municipiul Chişinău. Dumneaei a remarcat că este de datoria liderilor sindicali să cunoască cât mai multe lucruri despre sistemul public de asigurări sociale, despre modul de organiza­re a tratamentului balneosanatori­al. Deoarece angajaţii sunt foarte prost informaţi vizavi de posibili­tăţile de a obţine un bilet de trata­ment.

 

g_cnsm

Salariaţii trebuie să fie informaţi despre plata cotizaţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat

Se impune chiar schimbarea modului de repartizare a biletelor de tratament către entităţi. Acestea ar trebui să fie distribuite conform solicitărilor parvenite de la între­prinderi, instituţii, dar nu conform contribuţiilor la bugetul asigură­rilor sociale, cum se procedează în momentul de faţă. Se întâmplă deseori că anumitor entităţi le sunt date bilete de tratament, însă sala­riaţii nu se folosesc de ele.

În cadrul seminarului, Ala Flo­rea, şefa Direcţiei calcul, drepturi sociale a Casei teritoriale de asi­gurări sociale din sectorul Centru al municipiului Chişinău, a vorbit despre obligativitatea prezentării la timp de către întreprindere a declaraţiei de venit pentru fiecare angajat. Deoarece, în caz contrar, angajatul va avea de suferit. La cal­cularea pensiei nu se vor include veniturile salariale, nu se va ţine cont de perioada reală de cotizare. Cu atât mai mult cu cât, potrivit unor reguli noi, prezentarea infor­maţiei despre veniturile salariaţilor se face lunar, ci nu anual, ca mai înainte. Liderii sindicali au misi­unea de a-i informa pe angajaţi în ceea ce priveşte obligativitatea pa­tronilor de a prezenta informaţiile privind veniturile lor structurilor teritoriale de asigurări sociale, de a verifica dacă aceştia au transferat cotizaţiile calculate în bugetul asi­gurărilor sociale.

 

Un seminar binevenit

 

Ion Ciobanu, preşedintele co­mitetului sindical al întreprinderii „Cahul–Gaz”, unul dintre cei 25 de participanţi la acest eveniment, a declarat că seminarul a fost bine­venit. În sensul că au fost oferite explicaţii, răspunsuri la multe în­trebări care îi frământă pe angajaţii membri de sindicat de la întreprin­derile de ramură.

La final, Margareta Strestian a remarcat că va deveni o tradiţie pentru federaţie faptul că tematica seminarelor va fi stabilită în funcţie de doleanţele liderilor sindicali.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com