27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Un fruct dulce al educaţiei și al colaborării dintre generații

Loading
Fără categorie Un fruct dulce al educaţiei și al colaborării dintre generații
Un fruct dulce al educaţiei și al colaborării dintre generații

moldsindcoopcomert

 

În cartea istoriilor de succes ale Da­nielei Novac, preşedinta organizaţi­ei sindicale a Combinatului de pro­ducţie „Prodcoop” din municipiul Chişinău al „Moldcoop” din cadrul Federaţiei Sindicatelor „Moldsind­coopcomerţ”, se înscrie şi fila cu se­minarul organizat recent în dome­niul „Sănătăţii şi securităţii la locul de muncă”. Acest seminar a finali­zat cu brio toate etapele de realiza­re a proiectului elaborat şi imple­mentat la Combinatul de Producţie din mun. Chişinău, unde Daniela îşi face meseria cu mult succes.

 

Cum a apărut și a prins rădăcini acest proiect? Daniela Novac a participat la Școala Sindicală din Moldova, ediţia a IV-a, și in cadrul acesteia toţi participanţii ur­mau să implementeze un proiect la locul de muncă, pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru ale salariaţilor-membri de sindicat. Urmare a discuţiilor purtate cu administra­ţia Combinatului de producţie „Prodcoop” şi cu membrii de sindicat, s-a hotărât ca securitatea și sănătatea în muncă, și anume asigurarea salariaţilor – membri de sindicat cu echipament individual de muncă, crea­rea condițiilor de muncă, sporirea nivelului de cunoștințe în ceea ce privește domeniul respectiv, să fie obiectivul principal al pro­iectului. În scopul atingerii obiectivului şi pentru a spori nivelul de informare despre activitățile organizației sindicale primare, a fost instalat din capul locului un panou sin­dical.

Mai apoi, a decurs pas cu pas realizarea proiectului. Şi in final, a avut loc seminarul aşteptat şi bine pregătit, cu participarea, în calitate de formatori, a specialiştilor de la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor.

În cadrul seminarului vizat, Elena Car­chilan, șefă a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a îmbogăţit cunoştinţele par­ticipanţilor cu cadrul juridic general al acti­vităţii de securitate si sănătatea în muncă. Gheorghe Burbulea, șef-adjunct al aceluiași departament, a ţinut să vorbească despre factorii de risc profesional si evaluarea ris­curilor în unitate, despre cum pot fi preve­nite acestea, precum și despre cercetarea accidentelor de muncă.

La acest seminar au mai fost invitați pre­şedinţii și membri de sindicat din cadrul a trei organizaţii sindicale primare: Uzina ex­perimentală mecanică „Umecoop” a „Mold­coop”, Combinatul de reclamă „Recoop” al Moldcoop, Întreprinderea cooperatistă „Reconscoop” a „Moldcoop”.

La lucrările seminarului au participat şi preşedinta Federației „Moldsindcoop­comerţ”, Valeria Tricolici, conducătorul entităţii economice, Ion Toma, şi Natalia Chirilova, specialistul principal al Federa­ţiei, mentorul Danielei Novac în proiectul sus-menționat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com