25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Transportul ilicit are nevoie de frână de mână și… de picior

Loading
Fără categorie Transportul ilicit are nevoie de frână de mână și… de picior
Transportul ilicit are nevoie de frână de mână și… de picior
Foto: publica.md

Foto: publica.md

 

Transportul ilicit de călători proliferează continuu, iar acţiunile de con­tracarare întreprinse de organele de resort se dovedesc a fi ineficace, astfel încât acesta a devenit o gravă problemă socială. Fenomenul în cauză a început să capete amploare odată cu criza din transportul pu­blic de călători, care a survenit pe fundalul unei lipse acute a mijloace­lor financiare pentru completarea parcurilor auto cu noi vehicule. 

 

Golul creat între cerere și ofertă a fost sesizat de o serie de indivizi cu spirit în­treprinzător. Animaţi de condițiile liberale din domeniu, șmecherii de la volan, fără a respecta legislaţia din domeniu, apasă pe accelerator atunci când le cade să facă un ban pe cale ilegală. Pentru a soluţiona problema, autorităţile publice au autorizat și legalizat activităţile private de transpor­tare a călătorilor, instituind totodată și un control riguros. Cu toate acestea, transpor­tul ilicit de călători activează cu succes pe drumurile țării, iar acţiunile de contracara­re întreprinse de autorități nu au sorți de izbândă.

Aici aș dori să vă amintesc că lupta cu acest fenomen dăunător pentru econo­mia țării are deja o istorie. Ea a început în mod serios în anul 2002, când autorităţile publice centrale au iniţiat o campanie de prevenire şi contracarare a transportului ilicit de călători de toate categoriile. Astfel, a fost elaborat Programul de combatere a transportului ilicit de călători, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1054 din 05.08.2002. În vederea realiză­rii prevederilor acestui Program, pe lângă CССEС–ul de atunci a fost creată o subdi­viziune specializată, activitatea căreia se încununa adesea cu arestări și amenzi de milioane de lei. Dar, după cum ne-au de­monstrat cei 25 de ani de independență, fiind o țară mică de tot, plină, pe de o par­te, de frați, cumetri și nepoți, pe de alta – de oameni influenți și cu mulți bani, și de funcționari care sunt în căutarea „verzilor”, lupta împotriva transportului ilicit pierdea, la anumite etape, din entuziasm, ajungând adesea și la cota zero.

 

Zeci de şoferi continuă să activeze ilegal

 

Astăzi, analizând comunicatele care apar în mass-media, observăm că aceas­tă luptă a devenit din nou o prioritate în activitatea mai multor instituții, cum ar fi: Ministerului Transporturilor şi Infrastruc­turii Drumurilor, Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră, precum și Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Patrulare, care organizează permanent controale inopinate pentru a-i depista pe şoferii iresponsabili.

Iată doar câteva exemple. Recent, trans­portatorii au 

fost verificați la punctul de trecere a frontierei Leușeni, dar și pe tra­seul Chișinău-Ungheni. În total, au fost în­tocmite 127 de procese verbale, iar nouă șoferi au rămas fără plăcuțele de înmatri­culare.

Au fost organizate razii și în zona gărilor auto. Ministerul Transporturilor și  Infras­tructurii Drumurilor precizează că, de la începutul anului până în prezent, în urma controalelor inopinate în gările auto, au fost emise 560 de procese contravenționale și 385 de plăcuțe  de înmatriculare retrase pentru o perioada de 30 de zile. Numai în ultimele trei luni, ANTA a efectuat 48 de razii inopinate, inclusiv pe drumuri­le naționale. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat un interes sporit al șoferilor de a-și legaliza activitățile de transport. Ser­giu Bucătaru, viceministru al Transporturi­lor, susține că este optimist și consideră că verificările inopinate vor reduce semnifica­tiv activitățile de transport fără licență.

 

Date false privind veniturile și cheltuielile

 

În urma masurilor speciale de investigații întreprinse, la data de 02.05.2017, Procura­tura pentru Combaterea Criminalității Or­ganizate și Cauze Speciale a depistat că mai mulți agenți economici din capitală, care gestionează companii de taxi, au inclus în documentele contabile, fiscale și financiare date false privind veniturile și cheltuielile. Aceștia nu au achitat impozitele față de bugetul de stat și au cauzat un prejudiciu la bugetul public național de aproximativ 15 milioane de lei. Întreprinderile implicate gestionau activitatea a 1400 de unități de transport, înregistrate oficial, și circa 1400 – neoficial, sumele de bani încasate zilnic constituiau între 700 și 1300 de lei, iar cele reflectate oficial – de 150-300 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost reținute șase persoane implicate în această sche­mă, și anume administratori ai agențiilor de taxi, contabili, iar alte persoane urmea­ză a fi puse sub învinuire și date în urmă­rire internațională. S-a mai stabilit că unii dintre membrii grupului criminal sunt foști colaboratori ai MAI.

 

O problemă pentru securitatea și circulația rutieră

 

Trebuie de menționat că soluţiile privind combaterea transportului ilicit de pasageri şi de mărfuri au fost discutate și în cadrul unei ședințe de Guvern, prezidată de prim-ministrul Pavel Filip.

În context, Pavel Filip a subliniat impor­tanţa aplicării unor sancţiuni mai drastice pentru practicarea ilegală a activității de antreprenoriat și s-a pronunțat pentru stabilirea unor reglementări transparente, astfel încât să nu existe bariere administra­tive în legalizarea afacerilor.

„Transportul ilicit de pasageri și de măr­furi reprezintă o problemă pentru securi­tatea și circulația rutieră. Dacă transportul nu este autorizat, înseamnă că bugetul de stat este afectat, fiindcă nu se ține evidența contabilă. Ne confruntăm cu o concurență neloială, în cazul căreia zeci de șoferi care activează ilegal îi pun în situații dificile pe cei care muncesc legal”, a mai spus prim-ministrul.

Cu toate aceste măsuri și descinderi in­opinate, zeci de şoferi „iliciți” mai continuă să activeze ilegal, pe la gările auto îndem­nându-te insistent: „Hai!.. la Bălți!, la Cahul!, la Tiraspol!, București!, Moscova!”.

Sindicatele, pe parcursul anilor, s-au arătat îngrijorate de situația din trans­port. Acestea și astăzi continuă să cea­ră autorităților să implementeze la nivel național politici care ar contribui la com­baterea eficientă a economiei subterane. Conform datelor prezentate de sindicaliști, transportul ilicit constituie aproximativ 80 la sută din economia subterană. Drept urmare, cel puțin circa 150 mln. de lei nu ajung în bugetul țării anual.

Potrivit lui Boris Rojnevschi, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor și

Drumarilor din Republica Moldova, druma­rii au apelat în repetate rânduri la autori-tăți, solicitându-le să întreprindă acțiuni mai energice, care ar reduce ponderea economiei informale, aceste apeluri însă nu s-au soldat cu rezultate concrete, lucru­rile rezumându-se doar la declarații.

„Ramura transportului auto de călători a devenit una dintre cele mai corupte sfe­re ale economiei naționale. Considerăm că astăzi în țară lipsește o politică de stat bine chibzuită și o viziune clară în dome­niul transportului auto de călători, iar ac­tuala legislație lasă portițe deschise pentru desfășurarea unei activități ilegale şi impli­carea în acest proces a persoanelor nepro­fesioniste”, a subliniat Boris Rojnevschi.

După cum vedem și simțim adesea pe pielea noastră, corupţia, instalată destul de comod la volanul transportului ilicit, se zbate să valorifice cu orice preţ, toate căile şi metodele care le permit să se îmbogă­ţească pe seama statului. Îndeosebi „apasă ea pe accelerator” atunci când nimeresc pe un traseu pe care se pot deplasa fără a plă­ti impozite în bugetul de stat sau măcar a le diminua. Aici trebuie sa spunem că mo­torul funcţionează la turații maxime.

De asemenea, e de dorit ca prevederile incluse în legislaţie privind retragerea li­cenţelor transportatorilor care încalcă re­gulile sau ale căror unități de transport nu corespund rigorilor tehnice, să fie aplicate pentru toți participanții la traseu, indiferent de marca și numărul mașinii sau persoana care se află la volan.

Pentru a eficientiza combaterea trans­portului ilicit, organele de resort abilitate, odată şi odată, trebuie sa facă ordine la toate gările auto atât din Chişinău, cât și din teritoriu, unde e necesar să fie institu­it un regim de permise pentru trecerea şi staţionarea numai a unităţilor de transport care activează legal. Coţcarilor şi celor care îi protejează trebuie să li se pună stavilă pentru totdeauna.

Altfel spus, pentru a pune capăt co­rupţiei din domeniul transportului, orga­nele abilitate, pe lângă voință de fer, au nevoie și de o frână performantă care să funcționeze permanent, astfel ca „iliciții” de la drumul mare să nu aibă nici o șansă ca să apese pe accelerator.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com