Tot mai mulți părinți nepăsători nu achită pensia de întreținere a copiilor

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 05.06.2018

   

bstatic.de

bstatic.de

 

Un divorț este în sine o experiență traumatizantă, iar dacă la mijloc sunt și copii minori, lucrurile se complică și mai mult. În șirul acestor proble­me se înscrie și cea de achitare a pensiei de întreținere a co­piilor, în cazul în care părinții acestora au decis să divorțeze.

Doctorul în sociologie Inga Chistruga-Sînchevici, șef-adjunct al Centrului de Cercetări Demo­grafice, una dintre autorii stu­diului „Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați”, susține că, deși legisla-ția Republicii Moldova îi obligă pe părinți să poarte răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelec­tuală şi spirituală a copiilor și să-şi întreţină copiii minori şi majori inapţi de muncă, realitatea este alta. Pe lângă situația de neglijare a copiilor după divorțul părinților, aceștia se mai confruntă și cu o insuficiență de mijloace financia­re pentru un trai decent.

Autorii studiului observă că problema asigurării copiilor cu pensie de întreținere în situație de divorț este mai mult decât relevantă, mai ales pe fundalul fenomenului migrațional intens, ce contribuie la separarea soți-lor și în unele situații a necunoaș-terii locului aflării unuia dintre părinți.

 

Date îngrijorătoare

 

Potrivit datelor din studiu, numărul dosarelor ce presupun stabilirea pensiei de întreținere a copilului reprezintă 75% din totalul dosarelor de desfacere a căsătoriei ce implică copii minori și în mai puțin de un sfert din cazuri debitorii achită pensia de întreținere a copiilor cu regulari­tate. Datele studiului sunt în acord cu informațiile obținute de la 

exe­cutorii judecătorești din țară. Ast­fel, din totalul celor peste 22 de mii de dosare cu privire la pensia de întreținere date spre execuție, doar în 26,4% debitorii achită cu regularitate pensia de întreținere, în 35,9% achitările sunt neregula­te și în 37,7% deloc nu se achită pensie de întreținere.

Din cauza lipsei locurilor de muncă, a salariilor decente, dar și a altor probleme de ordin perso­nal, parintele care trebuie sa achi­te aceasta pensie de întreținere nu întotdeauna reușește să-și onoreze responsabilitatea. Mai mult, nici măsurile de constrân­gere să achite acești bani nu mai sunt eficiente, susțin responsabilii în domeniu.

 

Numărul dosarelor crește

 

Președintele Uniunii Naționa-le a Executorilor Judecătorești, Roman Talmaci, coautor al studi-ului, a menționat că din an în an crește numărul de dosare date în executare pentru achitarea pen­siei de întreținere a copiilor. Însă el a remarcat eficiența scăzută a mecanismelor existente de exe­cutare a pensiilor de întreținere a copiilor. Roman Talmaci a ac­centuat că este necesar aici să se întreprindă unele măsuri pentru executare silită.

Totodată, s-a accentuat că, prin ședințe de conciliere a foștilor soți în fața executorului judecătoresc, în circa în 40 la sută din cazuri, aceștia găsesc, totuși, soluții pentru rezolvarea problemei. În alt context, Cen­trul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice a propus ca statul să-i asigure cu pensii de între-ținere pe copiii ai căror părinți divorțează.

Potrivit lui Roman Talmaci, restanțele la achitarea pensiei de întreținere se calculează în ani calendaristici, fiind la momentul actual pentru Republica Moldova de 700 de mii de luni sau 58 de mii de ani.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.