21 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Tinerii sindicaliști au învățat cum să utilizeze rețelele sociale pentru a promova mișcarea sindicală

Loading
Fără categorie Tinerii sindicaliști au învățat cum să utilizeze rețelele sociale pentru a promova mișcarea sindicală
Tinerii sindicaliști au învățat cum să utilizeze rețelele sociale pentru a promova mișcarea sindicală
tineri-sindicalisti

Foto: sindicate.md

 

Au fost instruiți despre cum să utilizeze eficient rețelele sociale, cum să organizeze diferite campanii, tehnici și strategii, astfel ca să promove­ze mai eficient activităţile sindicale în mediul online. Vorbim despre un grup de tineri sindicaliști din cadrul Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova și centrele sindicale național–ramurale care au partici­pat săptămâna trecută la un training internațional, în oraşul Cernigov, Ucraina, cu genericul ,,Rețelele sociale și sindicatele”. La training au mai participat sindicaliști din Belarus, Ucraina și Danemarca.

 

Astfel, trainerii Louise Stræde Thomsen și Jonas Devantier, de la organizația sindi­cală 3F din Danemarca, au dezvăluit tine­rilor cum trebuie să fie utilizate rețelele so­ciale, astfel încât publicul larg să cunoască ce fac sindicatele și cum să contribuie, prin intermediul acestor rețele, la o mai bună im­plicare a publicului.

În cadrul unui atelier interactiv, Valen­tina Chiriac, președinta Sindicatului Luc-rătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restauran­te şi Hoteluri „SindLUCAS”, a identificat metode de promovare a organizațiilor sin­dicale și a vorbit despre situația care vizea­ză apartenența la sindicatele din Republica Moldova, iar Ion Sclifos, consultant superi­or în Departamentul mass-media și relații internaționale de la CNSM, a vorbit despre activitățile informaționale și instrumentele utilizate de CNSM pentru a asigura infor­marea membrilor de sindicat și a publicului larg.

„În urma întâlnirii cu colegii din alte țări, am ajuns la concluzia că tinerii de azi pre­feră comunicarea și informarea pe rețelele de socializare și mai puțin să citească ziare și reviste. Am învățat metode de a promova și populariza o pagină pe Facebook și alte rețele de socializare și procedee de redare a informației pe aceste canale, astfel încât mesajul să fie comunicat cât mai atrac­tiv”, a menționat Ion Racoviță, Federația „SINDICONS”.

„Particip pentru prima dată la un astfel de training. Am fost plăcut impresionată de modul de desfășurare a acestuia. Capacitățile acumulate, inclusiv cele de selectare și trans­mitere a informației cu ajutorul rețelelor de socializare, vor fi aplicate în practică”, ne-a spus o altă participantă la training, Irina Bu­liga, reprezentantă a Federației „Moldova–business–sind”.

„Ne-am familiarizat cu experiența altor țări privind principiile și cadrul legal prin care funcționează sindicatele, rezultatele acțiunilor acestora, provocările și soluțiile de promovare a sindicatelor. Împreună cu echipa noastră am demonstrat tuturor că moldovenii sunt dezvoltați intelectual, lingvistic, artistic, social și spiritual. Sincer să spun, sunt membru de sindicat de la an­gajare în domeniul bancar, din 2011, și nu am avut nici gând să abandonez organizația, deoarece credeam și cred că funcționalitatea sindicatelor are o evoluție pozitivă”, a subli­niat Maxim Golovatiuc, Federația SIBA.

„Toți participanții la seminar au fost deschiși, manifestând 

interes și împărtășindu-și experiența acumulată. Personal, am fost impresionată de mecanismele și importanta corectitudinii în ceea ce privește selectarea informației distribuite, timpul de postare a acesteia, importanta Gif-urilor, Bitly-urilor, targetarea persoanelor, ceea ce permite creșterea numărului de vizualizări și probabilitatea distribuirii acesteia de mai multe persoane”, este de părere o altă parti­cipantă, Elena Stoica, de la Federația Sindi­catelor Lucrătorilor din Comunicații.

,,Formatorii din Danemarca şi Suedia ne-au relatat cele mai practice metode de promovare a imaginii sindicale pe reţelele sociale şi importanţa acestora. Astfel, ne ră­mâne doar să transpunem în practică toate aspectele studiate şi să menţinem imaginea pozitivă a sindicatelor”, adaugă Doinița Ba­balîc, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energe-tice.

Trainingul dat a avut loc în incinta Cen­trului de Studii al Federației organizațiilor sindicale din regiunea Cernigov și a fost organizat în cadrul unui proiect intern-ațional concentrat pe dezvoltarea capa-cităților informaționale ale sindicatelor din regiune.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com