17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Tinerii pedagogi trebuie să-și cunoască drepturile şi garanţiile sociale

Loading
Fără categorie Tinerii pedagogi trebuie să-și cunoască drepturile şi garanţiile sociale
Tinerii pedagogi trebuie să-și cunoască drepturile şi garanţiile sociale

pedagogi-sindicate

 

Probleme cu care se confruntă tine­rii pedagogi la încadrarea în câmpul muncii au fost discutate miercuri la Institutul Muncii, în cadrul unui se­minar organizat de Federaţia Sindi­cală a Educaţiei şi Ştiinţei (FSEŞ), cu participarea cadrelor didactice tinere din raioanele Străşeni, Criuleni, Ialo­veni, Dubăsari.

 

Şapte profesori din raionul Ialoveni au co­municat că nu au primit indemnizaţie unică destinată tinerilor pedagogi, deşi ar fi trebuit să beneficieze de o astfel de alocaţie încă în lunile septembrie – octombrie anul trecut.

Ludmila Ţurcanu, şefă de secţie la Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliu­lui Raional Ialoveni, a spus că restanţa a fost determinată de reorganizarea direcţiei, dar şi de faptul că Ministerul Finanţelor nu trans­ferase banii pentru achitarea indemnizaţiei respective.

„Nu a fost pus în aplicare noul stat de per­sonal. Pe 20 august 2015, a avut loc şedinţa Consiliului Raional Ialoveni, unde s-a vor­bit despre faptul că va fi modificat statul de personal în Direcţia educaţie, tineret şi sport. Pe 30 septembrie, a fost aprobat noul stat de personal, care urma să fie pus în aplicare. Problema constă în faptul că şeful direcţiei amintite a demisionat în octombrie, apoi o altă persoană a exercitat funcţia de şef-interi­mar al Direcţiei şi noul stat de personal a fost pus în aplicare cu întârziere”. Responsabilul a dat asigurări că până la sfârşitul lunii curente cei şapte tineri pedagogi vor primi banii des­tinaţi pentru achitarea indemnizaţiei. „Banii sunt transferaţi deja în contul Consiliului Ra­ional Ialoveni. E vorba de peste 1 mln. 58 de mii de lei”, a accentuat Ludmila Ţurcanu.

 

Mulți învățători vor să lucreze la baștină

 

Serafima Ţurcan, şefă de sector în cadrul Consiliului General al FSEŞ, a menţionat că, „posibil, dintre cei câţiva pedagogi care nu au primit indemnizaţia unică sunt şi cadre didactice care nu au fost repartizate de Mi­nisterul Educaţiei. Conform legislaţiei în vi­goare, tinerii pedagogi care se angajează în instituţiile de învăţământ, dar nu în instituţia pe care le-o indică Ministerul Educaţiei, nu pot primi indemnizaţia unică destinată tine­rilor învăţători. Trebuie studiat fiecare caz în parte”, a subliniat Serafima Ţurcan.

Totodată, sursa citată a spus că această in­demnizaţie constituie un venit 

neimpozabil. „Absolvenţii colegiilor pedagogice primesc 24 de mii de lei, pe parcursul a trei ani de ac­tivitate, în trei tranşe. Tot în trei tranşe, dar 30 de mii de lei, primesc absolvenţii univer­sităţilor pedagogice”.

Constanţa Iaţcu, învăţătoare de clasele pri­mare la Gimnaziul din satul Rădeni, raionul Străşeni, care activează primul an în calitate de pedagog, a spus că a întâmpinat anumite greutăţi la angajare: „Deşi era un loc vacant de învăţător în Rădeni, am fost repartizată de Ministerul Educaţiei să lucrez în Anenii Noi.  Am fost mai îndrăzneaţă şi am insistat să lucrez în localitatea mea de baştină, adică la Rădeni. Alţi tineri însă continuă să active­ze departe de casă. Ar fi bine ca responsabilii de la ministerul de resort să repartizeze tine­rii pedagogi în primul rând în localităţile lor natale, dacă sunt locuri vacante, sau cât mai aproape de baştină”.

Dumitru Ivanov, preşedintele FSEŞ, a subliniat că federaţia pe care o conduce a fi­nalizat Convenţia colectivă de muncă la nivel de ramură, aceasta urmând a fi semnată şi de Ministerul Educaţiei. Convenţia prevede ma­jorarea treptată a salariilor cadrelor didactice şi crearea unor condiţii mai bune la locul de muncă.

Ana Arnaut, şefă de sector la Consiliul General al FSEŞ, a vorbit despre statutul tâ­nărului pedagog şi raporturile de muncă, în timp ce Serafima Ţurcan a explicat care sunt drepturile, obligaţiile şi garanţiile sociale ale cadrelor didactice tinere. Despre activitatea organului local de specialitate privind înca­drarea tinerilor pedagogi în sistem a vorbit Iulia Certan, şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport Străşeni.

Cei 64 de tineri specialişti au avut ocazia să adreseze toate întrebările în problemele care îi frământă şi la care nu au avut răspuns până la seminarul de miercuri. Cele mai frecvente întrebări ţineau de importanţa ajutorului ini­ţial la încadrarea în câmpul muncii, climatul colegial din colectiv, completarea diferitelor documente, achitarea indemnizaţiilor, a fa­cilităţilor sociale. Fiecare pedagog a primit „Ghidul tânărului specialist”, care conţine informaţii privind angajarea, concedierea, drepturile şi obligaţiile pedagogilor.

Seminarul a avut loc în cadrul Proiectului „Cadre didactice tinere – oportunităţi, drep­turi şi garanţii”, care se desfăşoară în perioa­da anilor 2016-2017.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
 • Iacob Tofan
  13.02.2016

  Ce am făcut Eu pentru Stat ?
  Ce a făcut Statul pentru Mine ?

  Domnilor și Doamnelor, am înviat.
  Acel om spurcat, care posedă fotografia mea ca cadavru, acel om josnic și ticălos, care m-a adus la așa o stare, să fie blestemați de tot poporul.

  13.02.2016

  Referitor la incapacitatea Demnitarilor de Stat de a înlătura discriminarea cetățenilor simpli, chiar și a propriilor părinți

  Am muncit pe tărămul pedagogic 50 de ani.
  Exact în ziua împlinirii a 50 de ani de activitate pedagogică (am petrecut circa 50 de mii de ore academice în fața elevilor, fără haltură), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către directorul Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Cupcini, chiar dacă activam cu jumătate de salariu.
  Am aflat, că Președintele Nicolae Timofte are o pensie de 18 mii de lei și un salariu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin minte cîte mii de lei a încasat la momentul ieșirii la pensie pentru anii serviți, însă nu știu cui a servit.
  Ce a făcut acest om pentru Republica Moldova ca să primească unul singur cît 36, dar chiar mai mulți, pensionari din rîndul oamenilor simpli? Medalii știu că a împărțit și la tîlhari.
  Mai știu, că minciuna spusă bîlbîit de Preşedintele Nicolae Timofti în faţa milioanelor de telespectatori ai canalului TV Moldova 1 la 1 octombrie 2012 în cadrul emisiunii “Moldova în Direct” a acționat asupra Curții Constituţionale,
  care după nouă luni de la sesizarea depusă de deputatul Sergiu Sîrbu la 6 septembrie 2012, a emis hotărîrea discriminatorie din 23 aprilie 2013 care a numit Constituţională eliberarea din funcție a pedagogilor, care au atins vîrsta de pensionare, contrar Constituției RM în vigoare.
  Aceeași minciună bîlbîită l-a impus pe Radu Panțîru să-mi declare respinsă cererea mea de la CEDO, cu un motiv fictiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe diferite site-uri despre faptul (cauza condamnării mele la moarte de către dobitoace ), că Legea despre Salarizare și Legea de Pensionare a RM sînt niște Legi Discriminatorii pentru cetățenii simpli ai RM pe mai multe criterii.
  Demnitarii de Stat sînt niște ipocriți, care se gîndesc numai la propriile buzunare.
  Demnitarii de Stat susțin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Această susținere se manifestă prin următoartele fapte:
  1. Prin emiterea Deciziilor, Hotărîrilor și Legilor strîmbe și nechibzuite.
  2. Demnitarii de Stat, știind despre furtul banilor cu sacii de la băncile Statului au tăcut, adică au demonstrat complicitatea lor la acel furt.
  3. Demnitarii de Stat nu efectuiază modificări în Legea despre Salarizare, care permite ca unele persoane să primească salarii de milioane iar cei de rînd abea să ajungă la 1-2 mii de lei lunar.
  4. Demnitarii de Stat primesc Îndemnizații pentru anii munciți în cazul ieșirii la pensie, iar poporul simplu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțeleagă că Legea actuală de Pensionare, care asigură:
  Achitarea pensiei categoriilor din administrația publică cu 50% din mărimea stabilită – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat.
  Mărimea stabilită a pensiei categoriilor din administrația publică reprezintă 75 % din salariul lunar.
  Mărimea stabilită a pensiei categoriilor, care reprezintă majoritatea populației RM reprezintă 27% din salariul lunar, discriminează poporul simlu, care reprezintă majoritatea populației RM.
  5. Demnitarii de Stat permit ca judecătorii din RM să perfecteze „spălarea de bani” din Rusia și alte state.
  6. Valeriu Guma – culmea culpelor Judecătorilor moldoveni.
  Domnilor judecători, oare n-a venit vremea să aveți măcar un picuț de soveste omenească?
  7. Demnitarii de Stat au adoptat în întunericul nopții un nou guvern convenabil numai lor.
  8. Pentru trei ani de guvernare deputații corupți umblă ca un k… într-o căldare.
  Leul s-a devalorizat cu peste 30 %, inflația a constituit peste 15 %, au crescut și prețurile, iar pensiile vor fi indexate numai cu 10 %. Unde-i echitatea, Domnilor ?????
  Lipsa actualei clase politice la Forumul Civic din 29.01.2016 demonstrează cu prisosință caracterul activității clasei politice actuale: numai „pe întuneric”.
  Alegerea Șefului CSJ – ultima potlogărie a Justiției Moldovenești contra voinței Societății Civile, poporului RM.

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com