25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Tinerii din Federaţia „Sindindcomservice”, îndemnaţi să fie solidari cu celelalte sindicate

Loading
Fără categorie Tinerii din Federaţia „Sindindcomservice”, îndemnaţi să fie solidari cu celelalte sindicate
Tinerii din Federaţia „Sindindcomservice”, îndemnaţi să fie solidari cu celelalte sindicate

tineri-sindcomservice

 

Probleme cu care se confruntă tinerii la locul de muncă au fost abordate în cadrul unui semi­nar de instruire, organizat  joi de Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

 

Aproximativ 30 de tineri mem­bri de sindicat de la întreprinderi­le afiliate „Sindindcomservice” au fost informaţi despre drepturile şi garanţiile pe care le au membrii de sindicat, inclusiv la angajare şi la libera asociere, ce acţiuni au întreprins sindicatele pentru a ameliora condiţiile de muncă ale salariaţilor etc.

Ana Selina, preşedinta Federa­ţiei „Sindindcomservice”, a menţi­onat că în prezent sindicatele trec printr-o perioadă deloc uşoară, când economia ţării cunoaşte o dezvoltare slabă.

„Sindicaliştii trebuie să fie uniţi pentru a obţine majorări de sala­rii. Recent, 20 de federaţii sindi­cale din cadrul CNSM au susţinut salariaţii Căii Ferate a Moldovei, atunci când au organizat acţiuni de protest. Totodată, mai multe federaţii au susţinut protestele organizate de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei. Trebuie să dăm dovadă de înţelegere, să fim solidari cu alţi salariaţi care îşi cer drepturile, inclusiv în cadrul acţiu­nilor de protest. Cu atât mai mult cu cât FSEŞ cere şi majorarea bur­selor pentru studenţi. Nu trebuie să ne bazăm pe faptul că doar li­derul sindical de la federaţie sau de la întreprindere ne va soluţio­na problemele. Guvernul a decis ca salariile cadrelor nondidactice să fie mărite cu 100 de lei, ceea ce e prea puţin. Trebuie să fim insistenţi şi uniţi, pentru a obţine majorări substanţiale ale salariilor. Noi, sindicaliştii, insistăm ca pro­punerile noastre să fie reflectate în acte legislative şi normative ”, a menţionat Ana Selina.

Sursa citată a menţionat că, în utimii trei ani, 

numărul tinerilor angajaţi care au devenit membri ai Federaţiei „Sindindcomservice” s-a majorat de la 13 la 20 la sută din numărul total de sindicaliști.

„Doar membrii de sindicat pot beneficia de prevederile Conven­ţiei colective la nivel de ramură şi ale Contractului colectiv de mun­că la nivel de unitate. Sindicatele au obţinut ca salariul tarifar pen­tru categoria I de calificare să fie majorat cu 73 la sută, în ultimii trei ani. La propunerea sindicate­lor, indemnizaţia unică la naşte­rea copilului a fost majorată de la 3100 la 5300 de lei. CNSM luptă şi pentru combaterea economiei subterane. Convenţia la nivel de ramură prevede un salariu tarifar pentru categoria I de calificare de 2300 de lei, în timp ce o hotărâ­re a Guvernului, adoptată în mai 2016, prevede că salariul tarifar pentru categoria I de calificare este de 2100 de lei. Convenţia re­spectivă prevede adaos la salariu pentru vechime în muncă, plata indemnizațiilor în cazul acciden­telor de muncă, alte garanţii soci­ale”, a subliniat Ana Selina.

 

Tinerii, o prioritate pentru sindicat

 

Elena Bacalova, preşedinta Comisiei de tineret din Federaţia „Sindindcomservice”, a spus că, pe parcursul anului trecut, orga­nizaţia pe care o conduce a des­făşurat mai multe acţiuni.

„Am organizat o campanie pentru crearea unor structuri de tineret în cadrul organizaţiilor sindicale primare, am protestat în faţa Parlamentului, alături de membri ai altor federații din CNSM, pentru a cere salarii și pensii decente şi echitabile. Am participat la un seminar interna­ţional, care a avut loc în oraşul Cernigov, Ucraina, unde am învă­ţat cum să promovăm activitatea sindicatelor pe reţelele de soci­alizare, am participat la Forumul „Tinerii devin o prioritate” etc”, a relevat Elena Bacalova.

În cadrul seminarului, Ion Pre­guza, șeful Departamentului juri­dic de la CNSM, a vorbit despre rolul sindicatelor în asigurarea disciplinei de muncă şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, despre prevederile Legii sindicatelor, despre o serie de drepturi sindi­cale. Totodată, tinerii au fost fami­liarizaţi şi cu unele prevederi ale Codului muncii. La finele semina­rului, tinerii sindicalişti, membri ai Federaţiei „Sindindcomservice”, au efectuat o vizită la Regia „Autosalubritate”.

 

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com