20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Tinerii designeri își pot produce propriile colecții la Ziphouse

Loading
Fără categorie Tinerii designeri își pot produce propriile colecții la Ziphouse
Tinerii designeri își pot produce propriile colecții la Ziphouse

tineri-designeri

 

Universitatea Tehnică din Moldova dispune, începând cu ziua de 3 septembrie, de un Centru de excelență și accelerare în design și tehnologii „ZIPhouse” (CEADT) din ca­drul Facultății de Industrie Ușoară. Un astfel de centru este o premieră pentru Repu­blica Moldova și are menirea de a oferi studenților, tinerilor designeri un mediu crea­tiv, resurse tehnice avansate și asistență instructivă de performanță, în consonanță cu cele mai bune practici internaționale. Este conceput în stil eco-industrial și este dotat cu echipament media, IT și utilaje specializate de producere.

 

Elena Musteață, conferențiar la UTM, directoarea „ZIPhouse”, a menționat, în cadrul evenimentu­lui de inaugurare, că infrastructura Centrului permite utilizarea flexi­bilă și multifuncțională a spațiului atât pentru activități co-working, educaționale și de cercetare, de ac­celerare și mentorat, cât și pentru organizarea atelierelor de lucru, a cercurilor de creație, fashion&trunk show-urilor, photo shooting-uri­lor și a altor evenimente conexe. Beneficiarii Centrului vor avea ac­ces la o biblioteca performantă, cu posibilități de acces la resursa de top în domeniul fashion și designu­lui www.WGSN.com, precum și la reviste, cărți și materiale textile de trend, inclusiv în format electronic. Linia de producere va fi utilizată atât în scop de instruire, cât și va permite tinerilor designeri să pro­ducă modele experimentale și mini-colecții proprii.

La eveniment au participat prim-ministrul Valeriu Streleț, Ion Șișcanu, viceministru al Educației, Andrei Spânu, viceministru al Tine­retului și Sportului, Timothy Ong, ofițer de programe USAID, Doina Nistor, manager de proiect USAID-Moldova,  Alexandra Can, președin-ta APIUS, conducerea Universită-ții Tehnice, decanii facultăților, ca­dre didactice, numeroși studenți, oameni de afaceri etc.

 

Rodul unui parteneriat public privat

 

În cuvântul inaugural, rectorul UTM, acad. Ion Bostan, a menționat că un inginer poate fi pregătit pro­fesional calitativ numai având în dotare o bază materială excelen­tă. Acest deja al treilea centru de excelență de la UTM, destinat tine­rilor designeri și întreprinzători din domeniul industriei fashion, consti­tuie rodul unui parteneriat public privat, inițiat de UTM și susținut de Guvernul Republicii Moldova, de Ministerul Educației, Agenţia SUA pentru Dezvoltare (USAID) și Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS).

Prim-ministrul Valeriu Streleț a apreciat înalt eforturile depuse în scopul deschiderii CEADT – un exemplu de succes al sinergiei efor­turilor dintre sectorul privat și cel public, reprezentat de o instituție de învățământ – UTM. Premierul a felicitat profesorii și studenții cu această performanţă și a menționat că Guvernul va susține fără ezita­re parteneriatele care contribuie la prosperarea țării. „Rezultatul demonstrează faptul că, dacă este voinţă şi colaborare eficientă între parteneri, lucrurile ajung să aibă o finalitate vizibilă şi cu efecte de du­rată asupra beneficiarilor”, a spus Valeriu Streleț.

 

Acces la tehnologii și programe educaționale

 

„Mă bucur enorm pentru voi, deoarece de azi veți avea, prin in­termediul acestui centru, acces la tehnologii și programe educaționale din domeniul industriei ușoare. În plus, prin intermediul acestui cen­tru de excelență, cei din industria ușoară producătoare vor fi aduși mai aproape de cadrul academi­ei. Companiile din sector vor avea ocazia să participe la pregătirea specialiștilor exact așa cum au ei ne­voie, exact de pe băncile facultăților, pentru ca, după absolvire, aceștia să fie imediat angajați în câmpul mun­cii”, a declarat Timothy Ong, ofițer de programe USAID.

După tăierea panglicii, partici-panții la solemnitate au vizitat săli­le de clasă și laboratoarele, au luat cunoștință de biblioteca în dome­niul fashion și designului, de echi­pamentul performant de design& proiectare, croire și producere, care include 35 de mașini specializate de la cei mai vestiți producători de uti­laje din ramura industriei ușoare.

Evenimentul s-a încheiat cu o demonstrație de modele confecțio-nate de studenții de la Facultatea industria ușoară.

Inspirat din modelele de centre similare de succes din SUA și Eu­ropa, „ZIPhouse” este amplasat pe o suprafață de 800 de metri pătrați, conceput într-un stil eco-industrial și dotat cu echipamente media, IT și utilaje specializate de produce­re. Pentru construcția Centrului, USAID a oferit 225 de mii de dolari, iar UTM a investit 100 de mii de dolari.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com