28 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Tineri sindicalişti din mai multe state se vor reuni în Chişinău, la o conferinţă internaţională

Loading
Fără categorie Tineri sindicalişti din mai multe state se vor reuni în Chişinău, la o conferinţă internaţională
Tineri sindicalişti din mai multe state se vor reuni în Chişinău, la o conferinţă internaţională

tineri-sindicalisti

 

O conferinţă internaţională a tinerilor sindicalişti, cu gene­ricul „Un sindicat incluziv şi sustenabil pentru tineri”, va avea loc în capitală la 14 şi 15 noiembrie curent. Un anunţ în acest sens a făcut miercuri Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, într-o şedinţă a comisiei.

 

Evenimentul este organizat de CNSM şi de Comisia de Tineret din cadrul confederaţiei, în contextul Zilei Naţionale a Tineretului, con­semnată pe 13 noiembrie.

La conferinţă se vor discuta subiecte privind interacţiunea şi dialogul dintre Consiliul Regional

Pan–European (PERC) al Confe­deraţiei Internaţionale a Sindica­telor (ITUC) şi Republica Moldova, în vederea dezvoltării durabile şi consolidării mişcării tinerilor sin­dicalişti pentru edificarea viitoru­lui. Evenimentul va reuni tineri sindicalişti din România, Ucraina, Estonia, Lituania, Belgia, repre­zentanţi ai Confederaţiei Interna­ţionale a Sindicatelor , membri ai Comitetului de Tineret din cadrul Consiliului Pan–European, mem­bri ai Comitetului Confederal din cadrul CNSM, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi parteneri sociali.

Prezent la şedinţa de la Insti­tutul Muncii, Petru Chiriac, vice­preşedinte al CNSM, a spus că ti­nerii sindicalişti reprezintă o forţă motrice, iar sindicatele au nevoie de susţinere din partea acestora. Liderul sindical a opinat că, drept urmare a conferinţei, se va îmbu­nătăţi colaborarea cu sindicatele statelor din regiune.

 

Aproape o treime dintre tineri lucrează la negru

 

„În Republica Moldova se înre­gistrează un grad înalt de excluzi­une socială a tinerilor, 29 la sută dintre aceștia nu urmează nici o formă de instruire sau pregăti­re profesională şi nu sunt înca­draţi în câmpul muncii. Totodată, 31 la sută dintre aceștia activea­ză în economia informală, în lip­sa unui contract individual de muncă. Într-o situaţie similară se află şi unii tineri din ţările din regiune.

La conferinţă, tinerii vor veni cu soluţii pentru a

micşora aceşti in­dicatori. Din cei peste 400 de mii membri de sindicat, peste 100 de mii sunt tineri cu vârsta de până la 30 de ani”, a menţionat preşedin­ta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM.

„În contextul acestei conferinţe internaţionale, ne dorim să iniţiem un dialog interactiv pentru conso­lidarea mişcării sindicale din ţară, a mişcării sindicale internaţionale şi la nivel pan-european, inclusiv consolidarea eforturilor Comisi­ei de Tineret din cadrul CNSM şi a Comitetului de Tineret din ca­drul PERC, pentru implementarea unor proiecte comune”, a relevat Tatiana Marian.

 

Tinerii sindicalişti reprezintă

o forţă motrice,

iar sindicatele au nevoie de susţinere din partea acestora

 

În cadrul conferinţei, la Casa Sindicatelor va avea loc o între­vedere dintre conducerea CNSM, conducerea Ministerului Tinere­tului şi Sportului şi reprezentanţi ai Comitetului de Tineret din ca­drul PERC. În a doua jumătate a zilei de 14 noiembrie, la Institutul Muncii va începe o întrunire a Co­misiei de Tineret a CNSM, la care au fost invitaţi preşedinţii centre­lor sindicale naţional–ramurale şi membri ai Comitetului de Tineret al PERC. Rapoarte privind situaţia curentă a tinerilor din Republica Moldova vor prezenta Victor Zub­cu, ministrul Tineretului şi Spor­tului, şi Tatiana Marian, preşedin­ta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM. Activităţile Comitetului de Tineret al PERC vor fi prezentate de Olesia Briazgunova, vicepre­şedinta acestui comitet. Cei mai activi tineri vor primi diplome din partea CNSM.

În după-amiaza zilei de 14 no­iembrie şi în dimineaţa zilei de 15 noiembrie, la Institutul Muncii va avea loc o şedinţă a Comitetului de Tineret PERC, la care se vor discu­ta realizările organizaţiei şi priori­tăţile pentru anul 2017.

În după-amiaza zilei de 15 no­iembrie, la conferinţă va avea loc un dialog interactiv cu şi despre ti­neri, cu genericul „Tineri solidari – un sindicat sustenabil”. La dialog vor participa 150 de tineri sindica­lişti, iar în calitate de formatori de opinie vor vorbi Roman Zaytsev, membru al Comitetului de Tineret din cadrul PERC, Adrian Pleşca de la European Pupils Association, Doru Curoşu de la European You­th Forum, Elena Zamşa, expert în proiecte internaţionale din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ilie Dergaci de la Toastmasters Club, Sergiu Stanciu, directorul Institutului Muncii al CNSM, An­gela Ciocârlan, preşedinta Asocia­ţiei Obşteşti „Făclia”, alţi invitaţi.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com