Timp de trei ani, nu a primit adaos la salariu pentru condiţii nocive

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 07.03.2018

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Munceşte cât doi, dar i se plăteşte o leafă care este puţin mai mare de­cât minimul de existenţă. Mai mult, acum trei ani, a rămas şi fără adaos la salariu pentru condiţii nocive de muncă. E vorba de Ina Cotoros, di­rectoarea Bibliotecii publice din sa­tul Fântâniţa, raionul Drochia.

 

Ea spune că, de la 1 ianuarie, ar trebui să beneficieze de un astfel de supliment, în valoare de 250 de lei. Un revizor de la Bălţi ar fi constatat însă că în Biblioteca publică de la Fântâniţa nu ar exista condiţii nocive de muncă, şi asta în pofida faptului că în instituţie este praf de carte şi mucegai.

„Fiind întrebat de ce angajaţii de la alte biblioteci din raion beneficiază de adaos la salariu pentru condiţii nocive de mun­că, revizorul a spus că, deocamdată, nu a reuşit să verifice alte instituţii culturale din raion. Totodată, el a spus că nu există nici o comisie care să constate care sunt crite­riile conform cărora se achită adaos pentru condiţii nocive de muncă. Dar aceasta nu mi se pare corect. Au fost efectuate măsu­rări ale factorilor nocivi din alte biblioteci din raion. Conform rezultatelor, de supli­ment la salariu pentru condiţii nocive, în valoare de 250 de lei, trebuie să beneficie­ze angajaţii tuturor bibliotecilor din raion. Este imposibil a efectua atestarea locurilor de muncă în toate cele 38 de biblioteci din raion, pentru că în acest scop sunt necesa­re resurse financiare enorme”, ne-a relatat Ina Cotoros.

Şefa bibliotecii de la Fântâniţa este ne­mulţumită de faptul că, 

deşi este biblio­tecar de gradul I, are studii superioare şi vechime în muncă de peste 30 de ani, pri­meşte un salariu de doar 2200 de lei.

„Sunt nevoită să lucrez zilnic în bibli­otecă 10-11 ore, dar mi se achită o leafă pentru şapte ore de muncă. Totodată, bi­bliotecarelor care nu au grad şi nici vechi­me în muncă, li se achită un salariu tarifar de numai 1300 de lei. De la 1 ianuarie anul curent, salariile tarifare ale angajaţilor din cultură s-au majorat cu 10 la sută. Adică la 1300 de lei se mai adaugă încă 130 de lei, ceea ce e o nimica toată”.

Sursa citată s-a arătat nemulţumită și de faptul că este nevoită să facă curăţenie în instituţia în care lucrează, fără a fi însă re­munerată pentru această muncă.

Directoarea bibliotecii din satul Fân­tâniţa s-a adresat după ajutor avocatului CNSM Mihail Lvovschi, care a oferit recent consultaţii juridice gratuite în Drochia. După examinarea cazului, el a constatat că, pentru achitarea unui supliment la salariu pentru condiţii dăunătoare, e necesară modificarea conţinutului fişei condiţiilor de muncă de la biblioteca publică din satul Fântâniţa.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea po­porului”, Nicolae Garaz, preşedintele Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), a menţionat: „Convenţia colectivă la nivel de ramură prevede achitarea unui adaos la salariu pentru condiţii nocive de muncă. În toate bibliotecile din ţară exis­tă aşa-numitul „praf de plumb”, deci, sunt condiţii dăunătoare pentru sănătate. Altce­va e că, atunci când vin organele de con­trol, e necesară prezentarea unui set de documente, iar Ina Cotoros a prezentat un pachet incomplet de acte în acest sens”.

Liderul sindical a adăugat că a cerut in­sistent majorarea  cu cel puţin 35 la sută a retribuţiilor în cultură, astfel ca să se ajungă la nivelul altor ramuri din sfera bugetară.

„La întrevederea pe care am avut-o re­cent cu premierul Pavel Filip, am abordat din nou problema salarizării. Premierul ne-a promis că lefurile angajaţilor din cul­tură vor fi mai mari, odată cu implementa­rea unui nou concept de salarizare în sfera bugetară. Totodată, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură a solicitat Guver­nului alocarea unei indemnizaţii unice pentru tinerii specialişti din domeniu, așa cum beneficiază tinerii pedagogi sau tine­rii specialişti din sănătate (30-45 mii de lei). Dar până în prezent nu văd nici o reacţie”, a precizat liderul FSLC.

Fiind întrebat de ce unii salariaţi din bi­blioteci fac curăţenie în instituţiile în care lucrează şi nu sunt remuneraţi pentru munca respectivă, Nicolae Garaz a spus: „În cazul în care biblioteca dispune de o suprafaţă mare, pentru care ar trebui anga­jată o femeie de serviciu cu 0,5 de normă, primăria este obligată să asigure biblioteca cu această unitate. În cazul în care suprafa­ţa bibliotecii este mică şi administraţia pu­blică locală nu poate să-şi permită angaja­rea unei îngrijitoare, chiar şi cu jumătate de normă, bibliotecara trebuie să negocieze cu primarul un supliment la salariu pentru extinderea zonei de deservire”.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.