Termen extins de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 30.06.2018

   

Reprezentanţii Serviciului Fiscal de Stat au extins în acest an termenul de achitare a im­pozitului pe bunurile imobiliare pentru cei care doresc să beneficieze de reducere de 15 la sută. Astfel, dacă, în corespundere cu legea, acest drept ar fi trebuit să expire pe 30 iunie, de vreme ce această dată cade în zi de odihnă, termenul a fost extins până pe 2 iulie 2018.

 

Serviciul Fiscal de Stat precizează că persoanele care vor achita integral impozitul pe bunurile imo­biliare şi impozitul funciar până pe 2 iulie 2018 vor beneficia de dreptul la o reducere în mărime de 15 la sută din suma impozitului calculat pentru anul curent. În cazul contribuabililor care nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și cel funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie anul curent.

Reprezentanţii aceleiaşi instituţii evidenţiază faptul că 

acest tip de impozit poate fi achitat şi on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md. Cei care nu dețin semnătură electronică, dar  care au recepționat avizul de plată, pot plă­ti impozitul pe bunurile imobiliare prin interme­diul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md.

Contribuabilii pot obţine informații suplimentare de la serviciile de colectare a impozitelor și taxe­lor din componența primăriilor, în raza cărora sunt amplasate bunurile imobile, sau prin apel gratuit la numărul 080001525.

Aceste plăţi reprezintă un impozit local ce tre­buie achitat obligatoriu la buget şi este calculat în funcţie de valoarea bunurilor imobiliare.

Obiective ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate. Acestea in­clud bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50 la sută şi mai mult, rămase ne­finisate timp de trei ani după începutul lucrărilor de construcţie.