23 septembrie 2018
Chisinau
Dialoguri

Tatiana Marian: „Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa programul și vor pleca peste hotare”

Loading
Dialoguri Tatiana Marian: „Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa programul și vor pleca peste hotare”
Tatiana Marian: „Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa programul și vor pleca peste hotare”

marian

 

Mulţi dintre tinerii din Republica Moldova consideră că în ţară nu există o   perspectivă de a cumpăra o locuinţă, de aceea ei pleacă pes­te hotare. Proiectul Programului „Prima casă”, care a fost elaborat în urma unei întrevederi dintre mem­brii Comisiei de Tineret din cadrul CNSM cu premierul Pavel Filip, a fost propus recent spre dezbateri publi­ce. Va fi proiectul accesibil pentru o bună parte a tinerilor din ţară? Des­pre Programul „Prima casă” am dis­cutat cu Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret.      

 

– Recent, 30 de tineri sindicalişti, in­clusiv membrii Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, au avut o întreve­dere cu Iurie Cicibaba, viceministru al Finanţelor, cu care au discutat aspecte ce țin de implementarea Programului de Stat „Prima casă”. Ce propuneri au înaintat sindicatele?

 

– În linii generale, susţinem acest pro­iect, este o iniţiativă bună, documentul are la bază modele similare din ţările Uniunii Europene, acolo unde programul are suc­ces. Dar trebuie să recunoaştem că docu­mentul are şi multe lacune. CNSM consi­deră că, pentru a asigura un interes sporit faţă de acest program din partea tinerilor, e necesar ca în lege să fie stabilite nişte condiţii mai favorabile de acordare a cre­ditelor faţă de cele existente astăzi pe pia­ţa creditelor. Astfel, urmează a fi revăzut mecanismul de stabilire a ratei dobânzii pentru creditele ipotecare oferite prin in­termediul acestui program, inclusiv dimi­nuarea marjei maxime de 3%, a comisio­nului de garantare de 0,5%, stabilirea unei rate a dobânzii fixe faţă de rata dobânzii flotante. Contribuția inițială a tinerilor va fi de doar 10%, iar pentru a achita suma integrală, aceștia vor putea lua un credit de până la 900.000 de lei.

Prețul maxim al unei locuințe va fi de un milion de lei. Creditul se va oferi pentru o perioadă de 

25 de ani, iar locuința se va gaja în următoarele proporții: 50% către bancă și 50% către stat, pentru că statul vine să ofere 50% garanție pentru creditul acordat.

Din păcate, multe dintre propunerile înaintate de sindicate nu au fost luate în calcul. Sindicatele au cerut reducerea ratei dobânzii la achiziţionarea spaţiului locativ. Drept exemplu am citat România, unde la Programul „Prima casă” se aplică o rată a dobânzii de 4-6%. Proiectul Programului „Prima casă” din Republica Moldova le propune tinerilor să cumpere o locuinţă cu o rată a dobânzii de 9,5-10 a sută. Agen­ţilor economici li se oferă credite cu o rată a dobânzii de 3,5-4%, de ce şi tinerilor nu le-am oferi astfel de oportunităţi?

Un aspect mai puţin plăcut este faptul că,în cazul în care creditul va fi declarat neperformant, adică tânăra familie nu va fi în stare să achite creditul contractat pentru procurarea locuinţei, imobilul va fi comercializat. Jumătate din banii obţi­nuţi de pe urma vânzării apartamentului vor fi alocaţi statului şi cealaltă jumătate – băncii. Diferenţa care se va înregistra ca urmare a comercializării apartamentului faţă de costul iniţial al locuinţei urmează să fie achitată de către beneficiar. Pe lângă faptul că tânărul achită prima rată, ratele lunare, el trebuie să mai plătească şi dife­renţa despre care am vorbit mai sus. Încă o povară pe umerii tinerilor cu venituri mici. Nu mi se pare corect, e necesară revizuirea acestei prevederi.

 

– Cât de accesibil va fi Programul „Prima casă” pentru tinerii din ţară?

 

– Un impact pozitiv aferent al programu­lui este că va contribui la creşterea ratei de angajare oficială în economia naţională şi la transparentizarea salarizării. Pentru tine­rii care au salarii modeste, iar apartamen­tele costă scump, programul nu va fi unul atractiv.  Persoanele care nu au un salariu oficial, nu vor putea accesa acest program, astfel încât acestea vor fi nevoite să plece la muncă peste hotare. Şi putem blama tine­rii care pleacă din ţară, dar este important ca acest proiect să fie atractiv şi pentru ei. De exemplu, o familie tânără, care este în căutarea unui apartament, ar fi interesată să afle care sunt de fapt avantajele reale, în comparaţie cu ofertele obişnuite pe care le au băncile, creditele ipotecare comerciale. Cum va putea accesa programul un tânăr profesor, care are un salariu de 3000-5000 de lei? Cred că este important ca acest program să ofere condiţii în care tinerii să dispună de capacitatea de a achita credi­tul pentru „Prima casă”. În situaţii de criză, lipsă de lichidităţi, dobânzile la depozite sunt mai volatile decât dobânzile la credi­te şi există riscul ca beneficiarii creditelor „Prima casă” să se pomenească cu dobânzi mai mari decât dobânzile achitate de cei care au luat credite comerciale. În astfel de situaţii, care vor fi măsurile pentru a depăşi crizele şi a nu îngreuna şi mai mult situaţia tinerilor? Din moment ce reprezentanţi ai Guvernului declară că „Prima casă” vine în sprijinul tinerilor familii, proiectul trebuie revăzut, astfel ca acesta să poată fi accesat de o bună parte a tinerilor salariaţi.

 

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și