13 noiembrie 2018
Chisinau
Dialoguri

Tatiana Marian: „Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa programul și vor pleca peste hotare”

Loading
Dialoguri Tatiana Marian: „Tinerii cu salarii mici nu vor putea accesa programul și vor pleca peste hotare”

Mulţi dintre tinerii din Republica Moldova consideră că în ţară nu există o   perspectivă de a cumpăra o locuinţă, de aceea ei pleacă pes­te hotare. Proiectul Programului „Prima casă”, care a fost elaborat în urma unei întrevederi dintre mem­brii Comisiei de Tineret din cadrul CNSM cu premierul Pavel Filip, a fost propus recent spre dezbateri publi­ce. Va fi proiectul accesibil pentru o bună parte a tinerilor din ţară? Des­pre Programul „Prima casă” am dis­cutat cu Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret.

marian

– Recent, 30 de tineri sindicalişti, in­clusiv membrii Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, au avut o întreve­dere cu Iurie Cicibaba, viceministru al Finanţelor, cu care au discutat aspecte ce țin de implementarea Programului de Stat „Prima casă”. Ce propuneri au înaintat sindicatele?

– În linii generale, susţinem acest pro­iect, este o iniţiativă bună, documentul are la bază modele similare din ţările Uniunii Europene, acolo unde programul are suc­ces. Dar trebuie să recunoaştem că docu­mentul are şi multe lacune. CNSM consi­deră că, pentru a asigura un interes sporit faţă de acest program din partea tinerilor, e necesar ca în lege să fie stabilite nişte condiţii mai favorabile de acordare a cre­ditelor faţă de cele existente astăzi pe pia­ţa creditelor. Astfel, urmează a fi revăzut mecanismul de stabilire a ratei dobânzii pentru creditele ipotecare oferite prin in­termediul acestui program, inclusiv dimi­nuarea marjei maxime de 3%, a comisio­nului de garantare de 0,5%, stabilirea unei rate a dobânzii fixe faţă de rata dobânzii flotante. Contribuția inițială a tinerilor va fi de doar 10%, iar pentru a achita suma integrală, aceștia vor putea lua un credit de până la 900.000 de lei.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și