26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Țările Parteneriatului Estic: Dificultăţile de pe piaţa muncii şi eventuale soluţii

Loading
Fără categorie Țările Parteneriatului Estic: Dificultăţile de pe piaţa muncii şi eventuale soluţii
Țările Parteneriatului Estic: Dificultăţile de pe piaţa muncii şi eventuale soluţii
arhivă personală

arhivă personală

 

În cadrul Programului de Lucru II al Platformei „Parteneriatului Estic” pentru anii 2014-2017, a fost orga­nizat al 6-lea workshop cu genericul „Piața muncii – echilibrarea cererii și ofertei pentru cadrele calificate”. La acest eveniment au participat specialiști de la Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Biroul Național de Statis­tică, de la Agenția Națională de Ocu­pare a Forței de Muncă, din mediul academic și sectorul asociativ.

 

Reprezentanții țărilor „Parteneriatului Estic” (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina) s-au reunit la Riga, capitala Letoniei, în cadrul unui eveni-ment, pentru a discuta despre „rolul fur­nizorilor de servicii ocupaționale în pro­nosticarea necesarului de cadre calificate și echilibrarea cererii și a ofertei pe piața muncii în baza experienței Letoniei, Ir­landei și statelor din „Parteneriatul Estic”. Irlanda abordează acest subiect deja de peste 15 ani.

La workshop au participat și experți invitați din alte țări europene. Aceştia au relatat despre evoluția sistemelor de pro­nosticare a necesarului de cadre califica­te în statele lor, inclusiv despre structurile instituționale și mecanismele de interacțiune cu diferite organe, metode și instrumente, produsele analitice și informaționale, datele care sunt oferite pentru a elabora politicile în domeniul resurselor de muncă.

Activitățile din cadrul workshop-ului s-au axat pe instruirea reciprocă și dezvol­tarea potențialului în domeniul abordărilor și mecanismelor instituţionale în materie de pronosticare a viitoarelor necesități de cadre calificate și a dezechilibrelor pe piața muncii, identificarea datelor pentru elabo­rarea politicilor respective.

Grupurile de lucru din șase țări-membre ale rețelei „Make it Meci” au manifestat un interes sporit pentru studierea mai detaliată a celor mai avansate practici la capitolul abordări, metode și instrumen­te aplicate de către furnizorii de servicii în domeniul ocupațional, pentru a spori gradul de acoperire și a-și eficientiza ac­tivitatea. Participanții la workshop au dis­cutat subiecte relevante, inclusiv gestio­narea și analiza locurilor vacante. Or, nu e un secret că, în lipsa unui control adecvat, universitățile „produc” un flux necontrolat de specialiști, în timp ce piața este supra­saturată și, respectiv, tinerii absolvenți nu își pot găsi un post conform specialității obţinute. În prezent, tehnologiile infor­maţionale reprezintă un factor destul de important. Tehnici şi instrumente, servicii on-line de căutare a locurilor de muncă, eventuale probleme de căutare, posibilităţi şi avantaje ale utilizării datelor existente în internet pentru analiza evoluţiei pieţii  lo­curilor de muncă – şi aceste subiecte au fost abordate de participanţi.

În timp ce se desfăşoară analiza pieţei, căutarea şi deschiderea noilor locuri de muncă, perioada globalizării este determi­nată de fenomene noi – migraţia, digitali­zarea şi robotizarea.

Cel de-al șaselea workshop, ultimul, s-a axat pe 

rezultatele discuţiilor desfăşurate în cadrul workshop-urilor precedente, dar accentul a fost pus pe rolul furnizorilor de servicii în domeniul ocupării forţei de muncă şi echilibrării cererii şi ofertei de ca­dre calificate. Totodată, scopul acţiunii în cauză a fost asigurarea condițiilor pentru schimb de experienţă avansată şi stabilirea relaţiilor la nivel multilateral în cadrul Par­teneriatului Estic.

La fel ca şi în cadrul workshop-urilor precedente, ţările membre ale Parteneri­atului Estic au venit cu informaţii privind ultimele elaborări şi planuri privind efici­entizarea şi organizarea sistemelor de pro­gnozare a necesităţilor de cadre calificate. Astfel, grupul din Moldova a menţionat că, în luna mai 2017, în baza Institutului Na­ţional de Cercetări Economice din cadrul AȘM, a fost înființat Observatorul Pieţei Muncii, care se va ocupa de cercetarea de­prinderilor forţei de muncă şi a barierelor întâmpinate la angajare. La dezvoltarea potenţialului Observatorului a contribuit PNUD.

Precedentele cinci workshop-uri tema­tice au avut loc în iunie 2014 (Torino), iu­nie 2015 (Helsinki), noiembrie 2015 (Paris), iunie 2016 (Maastricht) şi noiembrie 2016 (Praga). În urma acestor workshop-uri, din echipele naţionale motivate a fost formată o reţea regională de experţi şi elaboratori de politici, fiind totodată lansată platfor­ma online „Make it Match”, care este com­pletată cu regularitate cu informaţii şi do­cumente actuale.

Membrii reţelei își extind cunoştinţele privind instituţiile şi practicile performante din Uniunea Europeană în domeniul pro­gnozării necesităţilor de cadre calificate. În anii 2016 şi 2017, cu susţinerea Fondului European în domeniul Educaţiei, au fost desfăşurare acţiuni adaptate pentru fieca­re ţară în parte, care au fost coordonate cu workshop-uri tematice la nivelul regiunii Parteneriatului Estic. Acţiunile respective au contribuit la desfăşurarea în aceste ţări a unei analize profunde şi la testarea abor­dărilor practice.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com