18 decembrie 2018
Chisinau

Federația „Agroindsind”

Social
Cer garanţii legale pentru angajaţii din branşa vitivinicolă
4 decembrie 2018, 08:09
Parteneriate locale pentru pregătirea cadrelor
Social
Parteneriate locale pentru pregătirea cadrelor
22 noiembrie 2018, 13:13
Trei consilii raionale au fost create deja de că­tre reprezentanţii Comitetului sectorial pentru formare profesională din ramura agriculturii şi...
Studenții de la Brătușeni, familiarizați cu avantajele apartenenței la sindicat
Social
Studenții de la Brătușeni, familiarizați cu avantajele apartenenței la sindicat
20 noiembrie 2018, 15:48
Uniunea teritorială Edineț a Sindica­telor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” a organizat recent ora sindicală la Colegiul de Medi­cină...
Iniţiere în legislaţia muncii şi realizare a strategiei organizaţionale
Social
Iniţiere în legislaţia muncii şi realizare a strategiei organizaţionale
7 noiembrie 2018, 16:39
Un ciclu de seminare cu ge­nericul „Spre un sindicat mo­dern, combativ si rezultativ” a fost lansat de reprezentanţii Federaţiei „Agroindsind”. Pe...
Consolidarea parteneriatului dintre membrii comitetelor sectoriale
Social
Consolidarea parteneriatului dintre membrii comitetelor sectoriale
11 octombrie 2018, 13:18
Viziunile şi modalităţile de conlucra­re în vederea consolidării partene­riatului dintre membrii Comitetului sectorial pentru formare profesională...
Schimbul de mâine se pregătește de astăzi: o nouă organizaţie sindicală a elevilor
Social
Schimbul de mâine se pregătește de astăzi: o nouă organizaţie sindicală a elevilor
12 septembrie 2018, 13:11
Acum trei ani, la Şcoala pro­fesională din municipiul Cea­dâr-Lunga a fost creată o aso­ciaţie a elevilor. În baza acestei asociaţii, Federaţia...
Majorare a salariilor tarifare din sectorul agroalimentar
Economie
Majorare a salariilor tarifare din sectorul agroalimentar
25 iulie 2018, 08:15
Salariile tarifare pentru lu­crătorii din unităţile afiliate Federaţiei „Agroindsind” au fost ajustate recent în cores­pundere cu noile prevederi...
Rolul contractelor colective, în creştere după modificarea legislaţiei muncii
Social
Rolul contractelor colective, în creştere după modificarea legislaţiei muncii
27 noiembrie 2017, 16:20
Rolul contractelor colective de muncă în realizarea drep­turilor şi intereselor salariaţi­lor membri de sindicat creşte considerabil în urma...
Omagiu vârstei înțelepciunii și femeilor care locuiesc la țară
Social
Omagiu vârstei înțelepciunii și femeilor care locuiesc la țară
25 octombrie 2017, 16:25
În locurile mai vizibile și mai des frecventate de săteni, au fost afișate din timp anunțuri despre sărbătoa­rea pe care preconizam să o or­ganizăm...
Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, consemnată activ în nordul Moldovei
Social
Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, consemnată activ în nordul Moldovei
23 octombrie 2017, 13:32
Consiliul Regional Edineţ al „Agroindsind” a organizat recent o întru­nire sub genericul „Protecţia social-economică a femeilor din mediul rural şi...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com