1 octombrie 2020
Chisinau

consultări publice

Social
Revenirea țării noastre la județe, considerată absolut imperativă
3 iunie 2020, 08:26
Metodologie nouă de elaborare a standardelor ocupaționale, propusă spre consultare
Social
Metodologie nouă de elaborare a standardelor ocupaționale, propusă spre consultare
2 iunie 2020, 13:01
Un proiect de aprobare a unui nou cuprins al Metodologi­ei de elaborare a standarde­lor ocupaționale este propus spre consultare publică de...
Împotriva disponibilizării salariaţilor în timpul concediului medical
Social
Împotriva disponibilizării salariaţilor în timpul concediului medical
30 octombrie 2019, 08:02
Angajatorii vor avea posibilitatea să emită ordinul de concediere a salariatului în perioada aflării aces­tuia în concediu medical. Ministerul...
Sindicatele salută caracterul solidar al bugetului pe 2020
Social
Sindicatele salută caracterul solidar al bugetului pe 2020
29 octombrie 2019, 13:58
Sindicatele salută intenţia Guver­nului de a atribui un caracter soci­al mai pronunţat bugetului de stat pentru anul viitor. Totodată,...
Mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor individuale de muncă
Social
Mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor individuale de muncă
11 martie 2019, 14:33
Un şir de propuneri privind instituirea unor mecanisme alternative extrajudiciare de solu­ţionare a litigiilor de muncă vor fi înaintate, în timpul...
Obiecții și propuneri la sistemul unitar de salarizare a bugetarilor
Social
Obiecții și propuneri la sistemul unitar de salarizare a bugetarilor
13 noiembrie 2018, 14:58
Proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bu­getar, în varianta propusă pentru consultare publică, este calificat de către...
Evaluare a locurilor de muncă vs. pensionare în condiţii avantajoase
Social
Evaluare a locurilor de muncă vs. pensionare în condiţii avantajoase
6 noiembrie 2018, 08:13
Un proiect de regulament privind modul de evaluare a condițiilor de muncă pentru con­firmarea dreptului la pensia pentru limită de vârstă în condiții...
Obiecţii multiple privind regulamentul de atestare a salariaţilor
Social
Obiecţii multiple privind regulamentul de atestare a salariaţilor
19 iunie 2018, 13:00
O serie de obiecţii au fost expuse de reprezentanţii sindicatelor, într-o şe­dinţă recentă, la proiectul de hotărâre a Guvernului „Pentru aprobarea...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com