Surse de stres şi de nesiguranţă pentru angajatele din construcţii

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 12.03.2018

   

sindicons

 

Angajatele din construcţii sunt îndemnate să vorbească despre problemele care gene­rează stres la locul de muncă şi să propună soluţii ce ar co­respunde situaţiei lor. 

 

În opinia Nataliei Cozlova, preşedinta Consiliului de femei „Speranţa” al Federaţiei „Sindi­cons”, în construcţii, cea mai frec­ventă cauză a stresului o consti­tuie condiţiile de muncă precare. În ultimul timp, însă, lucrurile se îmbunătăţesc treptat, după ce autorităţile statale au elaborat unele norme în această materie.

Mai presus de toate, în con­strucţii este nevoie de condiţii speciale de muncă. Atunci când vine omul la lucru şi trebuie să-şi schimbe hainele, mai ales în perioada rece, trebuie să existe o încăpere încălzită, un loc pen­tru a se spăla, dar şi pentru a lua masa.

Totodată, în condiţiile în care, în ultima vreme, copiii cresc şi decid deseori să părăsească ţara, iar soţii pleacă la munci peste hotare, rămân familiile incomple­te şi, de obicei, femeile îşi asumă toate responsabilităţile. Ele tre­buie să lucreze, să îngrijească de copii, să susţină şi alte rude sau membri ai familiei.

Drept urmare, angajatele din construcţii care, înainte de toate, au o muncă grea de îndeplinit la serviciu, dar şi acasă, se pome­nesc uneori în faţa 

faptului că au nevoie de ajutor, de o consulta­ţie, pentru a se orienta în diferite situaţii şi a-şi dobândi anumi-te drepturi. În aceste condiţii, sindicalistele din construcţii dis­cută problemele existente, fac tot felul de demersuri şi, chiar dacă nu de fiecare dată acestea dau rezultate, totuşi există o evoluţie favorabilă, constată Natalia Coz­lova.

La rândul său, Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindi­cons”, este de părere că, în ultimii ani, noile tehnologii, care le vin salariaţilor în ajutor pentru a-şi programa mai bine timpul de muncă sau a-şi exercita sarcini­le de serviciu, intensifică factorii generatori de stres.

Nu ar fi corect însă, ca salariaţii să tacă şi să înghită atunci când se confruntă cu astfel de proble­me, de teamă că nu vor reuşi să schimbe lucrurile. Prin comuni­care şi înţelegere, prin intervenţii permanente, toate problemele pot fi rezolvate, iar pentru aceas­ta trebuie să existe încredere şi înţelegere.

Preşedintele „Sindicons” susţi­ne că structura pe care o condu­ce este în căutare de soluţii pen­tru problema legată de stres ce afectează angajaţii din construc­ţii. În opinia sa, toate pornesc de la felul în care este planificat tim­pul de muncă. De aceea, angaja­ţii trebuie să cunoască, mai întâi, aspectele legate de acest lucru, pentru a se învăţa pe parcurs să depăşească şi chiar să evite stre­sul la locul de muncă.

Femeile reprezintă aproxima­tiv 40 la sută dintre angajaţii din construcţii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.