Subvenţii pentru investitorii care creează noi locuri de muncă

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 16.01.2018

   

tirgul-locurilor-de-munca

 

Intenţia Guvernului de a acor­da, în 2018, subvenţii pentru crearea de noi locuri de muncă este mai mult decât binevenită, chiar dacă, cel puţin la început, de acestea vor putea beneficia doar investitorii străini, susţin sindicaliştii.

 

Regulamentul cu privire la sub­venţionarea creării de noi locuri de muncă, aprobat recent de Guvern, a fost elaborat în scopul execută­rii prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru 2016-2020.

Potrivit regulamentului, cuan­tumul subvenției pentru un loc de muncă creat în 2018 este de 40 de mii de lei şi va fi indexat anual în funcție de evoluţia salariului mediu pe economie. Banii vor fi achitaţi în două tranşe, pe parcursul a doi ani. Mijloacele financiare necesare în acest scop sunt prevăzute în ca­drul bugetar pe termen mediu.

Printre criteriile de eligibilitate pentru acordarea subvenției se nu­mără:

creșterea cu cel puțin 100 de persoane a numărului de salariați şi o retribuţie medie lunară a aces­tora nu mai mică de 75 la sută din cuantumul salariului mediu pe economie. Totodată, în ultima zi a lunii aferente anului fiscal pentru care se solicită subvenția, agentul economic nu trebuie să înregistre­ze restanțe la achitarea impozitelor și a taxelor față de bugetul public național.

În opinia lui Sergiu Bernevec, preşedintele Federaţiei „Agroind­sind”, în condiţiile actuale, cifra de 100 de locuri noi de muncă pare exagerată. De aceea, nu este exclus ca de aceste subvenţii să poată be­neficia doar investitorii străinii.

De vreme ce este vorba de pri­mul an în care va fi implementat acest regulament, pentru încer­care, este bine. Important e că, în sfârşit, este lansată o astfel de ini­ţiativă, iar pe parcurs se va vedea cum este mai bine şi va putea fi ajustată.

O astfel de măsură era necesară şi din considerentul că, în mod pa­radoxal, în timp ce statisticile din ţara noastră atestă o creştere a vo­lumelor de producere, numărul de angajaţi se diminuează.

Potrivit autorilor regulamentu­lui, investiţiile contribuie în mare măsură la transformarea structu­rală şi la modernizarea ţării, mai ales prin crearea de noi locuri de muncă şi prin tranziţia resurselor de muncă la activităţi generatoare de o a mai înaltă valoare adăugată. În consecinţă, acordarea acestor subvenţii se aşteaptă să cauze­ze un efect pozitiv asupra întregii economii, dar şi a sferei sociale. Astfel, va creşte nivelul de ocupare a populaţiei, ceea ce ar duce şi la stoparea fenomenului migraţiei.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.