26 august 2019
Chisinau
Social

Subvenții pentru angajarea şomerilor din grupuri vulnerabile

Loading
Social Subvenții pentru angajarea şomerilor din grupuri vulnerabile
Subvenții pentru angajarea şomerilor din grupuri vulnerabile
pexels.com

Agenţii economici care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, ar putea primi subvenţii din partea statului. Acest lucru este prevăzut într-un pro­iect de lege cu privire la promovarea ocupă­rii forței de muncă, votat în prima lectură de Parlament.

Proiectul propune oferirea de subvenţii lunare în sumă egală cu 30 la sută din mărimea salariului mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de şase luni, pentru fiecare şomer angajat. Subvenţia va fi acordată, în special, pentru compen­sarea parţială a salariului şomerului angajat.

Subvenţionarea locurilor de muncă este destina­tă şomerilor supuşi riscului de excluziune socială, cu scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Noile prevederi se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele în vârstă de 50 de ani şi peste, cele eliberate din locurile de detenţie, victimele traficului de fiinţe umane, după reabi­litarea psihologică şi socială, cei care se luptă cu dependența de stupefiante, de alcool, victimele violenţei în familie etc.

De asemenea, vor fi oferi­te subvenţii pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi anga­jate cu contract individual de muncă pe un termen nedeterminat. În aceste cazuri vor fi compensate 50 la sută din costurile necesare creării sau adap­tării locului de muncă suportate de către angaja­tor, iar mărimea subvenţiei nu va depăşi cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com