29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Studenţi din mai multe ţări au discutat despre problemele din sfera socială

Loading
Fără categorie Studenţi din mai multe ţări au discutat despre problemele din sfera socială
Studenţi din mai multe ţări au discutat despre problemele din sfera socială
stanciu-moscova

Foto: institutulmuncii.md

Directorul Institutului Muncii al Sindicatelor din Moldova, Sergiu Stanciu, a participat recent, la Conferinţa studenţească științifică Internaţională „Sfera socială şi a muncii – 2015 (problemele tineretului)”, care a avut loc la Academia de Muncă şi Re­laţii Sociale (AMRS) din Mos­cova.

 

Studenţi şi doctoranzi din diver­se ţări ale lumii, profesori şi colabo­ratori ai Academiei, au luat parte la acest for ştiinţific important pentru respectiva instituţie de învăţământ, dedicat aniversării a 110-a a mişcă­rii sindicale din Rusia.

La deschiderea conferinţei şi la şedinţa în plen care a urmat au participat: Nikolai Griţenko, preşedintele AMRS, prorectorii Academiei Aleksandr Safonov şi Feliks Şarkov, directorul Institu­tului Muncii al Sindicatelor din Moldova, Sergiu Stanciu, care în cuvântul de salut au trasat direc­ţiile prioritare şi de bază pentru discuţii.

 

g_cnsm

Oportunități de a-i ajuta pe conaționalii noștri din Rusia

 

Pe parcursul a două zile, studen­ţii au reuşit să discute următoarele probleme:

dialogul social ca mecanism pentru asigurarea drepturilor tine­retului în domeniile muncii, ocu­pării forţei de muncă şi protecţiei sociale; piața muncii pentru tineri și specificul situației tinerilor pe piața muncii; conceptul de mun­că decentă și factorii șomajului în rândurile tinerilor; realizarea drep­tului la muncă și o viață decentă pentru absolvenții universităților în condițiile dezvoltării societății civile; ajustarea programelor de pregătire profesională la schim­bările care se produc pe piața muncii; impactul sărăciei asupra oportunităților de a face studii și a avansa în carieră; programe de susținere a tinerilor; motivarea apartenenței tinerilor la sindicate; utilizarea rețelelor de socializare la angajarea tinerilor în câmpul muncii; activitatea sindicatelor în domeniul politicilor de tineret; convențiile și recomandările OIM în domeniul tineretului etc.

Ziua de 14 mai, când a avut loc închiderea conferinței, a fost mar­cată de un eveniment important și anume semnarea Acordului de colaborare între Institutul Muncii al CNSM și Academia de Muncă și Relații Sociale (AMRS). Indubita­bil, acesta este primul pas și baza pentru o activitate comună de suc­ces.

Sergiu Stanciu a declarat pentru „Vocea poporului” că acest acord va facilita cooperarea dintre cele două instituții și va constitui o punte de dialog pentru sprijinirea conaționalilor noștri care muncesc sau își caută un loc de lucru pe piața muncii din Rusia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com