26 octombrie 2020
Chisinau
Economie

Strategie de ameliorare a performanţelor economice

Loading
Economie Strategie de ameliorare a performanţelor economice
Strategie de ameliorare a performanţelor economice
economie

Foto: rnews.ro

O strategie de ameliorare a competitivității Republici Mol­dova din perspectiva intrării în vigoare a Acordului de creare a Zonei de Liber Schimb Apro­fundat și Cuprinzător cu Uniu­nea Europeană (ZLSAC) a fost aprobată, recent, de Guvern.

 

Conform documentului, competitivitatea urmează să fie îmbunătăţită atât la nivel macro, cât și de întreprinde­re pentru a permite piețelor locale să reziste presiunilor concurențiale din partea pro­ducătorilor din Uniunea Eu­ropeană, iar producătorilor autohtoni – să acceseze noi piețe în ţările comunitare. Obiectivul major al acestor eforturi este crearea de noi oportunități economice pen­tru agenții, întreprinderi și populație, sporirea veniturilor acestora și stimularea efortu­rilor statului în continuarea și diversificarea reformelor.

Strategia sus-menţionată abordează constrângerile pe care Ministerul Economiei le consideră de o importanţă majoră pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova. Printre acestea se numără resurse­le umane, accesul la finanțe, infra­structura transportului, energetica, societatea informațională, facilita­rea comerţului, politica şi adminis­trarea fiscală, concurenţa, inovațiile și transferul tehnologic.

Printre constrângerile și pro­blemele identificate se numără şi deficitul de investiții, generat de eficiența joasă a instituțiilor și cos­turile determinate de calitatea ser­viciilor publice, acordate agenților economici de cadrul legislativ și de reglementare, disponibilitatea și competențele forței de muncă etc. De asemenea, documentul pune ac­centul pe intervenții de politici care pot îmbunătăți situația pe termen scurt și mediu în diferite ramuri ale economiei şi sectoare ale acestora.

Pentru depășirea constrângerilor, strategia de ameliorare a competitivității propune inter-venții de politici, grupate într-o matrice și o listă cu circa 300 de acte legislative europene ce ur­mează a fi transpuse pentru im­plementarea Acordului de Asociere și a ZLSAC. În vederea im­plementării acțiunilor propuse de Ministerul Economiei, urmează ca, timp de două luni, să fie cre­at un Consiliu al competitivității, care să reprezinte, pe baze parita­re, autoritățile publice și mediul de afaceri.

Potrivit ministrului Economi­ei, Valeriu Lazăr, acordul respec­tiv va determina mai multe trans­formări de natură economică. Documentul aprobat de Guvern nu vine să substituie însă docu­mentele de politici existente, ci să prioritizeze acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru valorifica­rea pe deplin a oportunităților oferi­te de ZLSAC.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com