Statul susține mințile luminate, care fac cinste neamului nostru

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 13.09.2017

   

gov.md

gov.md

 

Deja al șaptelea an consecutiv, guvernul premiază cele mai cunoscute personalități din di­ferite domenii care au obținut succese remarcabile. Acestea, în afară de trofeu, mai iau câte 100 de mii de lei.

 

Inițial, la prima ediție, au fost doar doi laureați, care au primit câte un milion de lei. Este vorba de compozitorul Eugen Doga și scriitorul Ion Druță. Ulterior, s-a decis ca suma alocată pentru premiile naționale să fie de un milion de lei, care să fie împărțită la 10 laureați, respectiv, câte 100.000 de lei fiecare. Candidații sunt propuși de către uniunile de creație, universități, instituții de cercetări științifice etc. Anul aces­ta, preşedintele Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional a fost premierul Pavel Filip, iar vi­cepreşedinte – ministrul Educa­ţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc. Printre membrii comisiei s-au regăsit ministrul Economiei, Octavian Calmîc, dar şi Nicolae Juravschi, președintele Comite­tului Național Olimpic și Sportiv, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei.

„Suntem un popor muncitor și talentat, iar acest lucru se vede în rodul muncii celor care sunt premiați în fiecare an, în cadrul acestei Gale. Evenimentul respec­tiv confirmă încă o dată faptul că țara noastră produce valori, iar împreună demonstrăm că suntem performanți și că putem pune umărul la ceea ce numim dezvol­tare și progres”, a declarat premi­erul Pavel Filip la Gala Premiilor Naționale 2017.

Totodată, prim-ministrul a sub­liniat că spiritul novator va fi pro­movat, iar Executivul va depune și în continuare efort pentru a-i sprijini pe cei care prin munca cin­stită aduc o plusvaloare societății noastre și servesc drept exemplu pentru generații întregi.

Sindicatele consideră bineve­nită susținerea din partea guver­nului a oamenilor de creație din domeniile artă, cultură, știință. Iar faptul că oamenii sunt apreciați în țară, poate constitui un motiv pentru tineri de a rămâne acasă și de a obține aici mari succese.

„Orice mențiune din partea statului joacă un rol important pentru persoana care o primește, dar și pentru societate în general. Este un exemplu că statul ia totuși în considerație munca intelectu­alilor, a cercetătorilor, sportivilor, oamenilor de creație etc. Este o obligațiune ca și mai departe, în funcție de munca pe care o pre­stează, fiecare laureat al Premiu­lui Național ca să realizeze și mai mult. Bine ar fi ca aceste persoane să fie ca un model în activitățile lor. Ceilalți trebuie să meargă în pas cu cerințele și să arate că pot constitui o valoare, care să fie apreciată de întreaga soci­etate”, a declarat Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM.

Ca şi în alte ediţii, cele mai multe premii în anul curent au fost acordate 

personalităţilor din domeniul culturii şi artei. Liderul sindical consideră însă că ar fi bine ca laureații să fie din cât mai multe domenii, să fie oameni pe care se ține economia țării.

 

Cine sunt cei 10 laureați ai Premiului Național?

 

În anul acesta, de Premiul Național au beneficiat, de aseme­nea, 10 personalități. Astfel, Pre­miul Național 2017 în domeniul Științei a mers către Gheorghe Ba­ciu, Dragoș Vicol, Dmitri Parmacli și Gheorghe Postică; în domeniul Culturii și Artei: Teodor Chiriac, Leon Știrbu, Alexandru Cozub, Iu­rie Sadovnic și Igor Cobîleanschi, iar premiul în domeniul sportului a mers către Larisa Popova.

Gheorghe Baciu, dr. habilitat în ştiinţe medicale, profesor univer­sitar, a fost premiat pentru con­tribuţia personală la dezvoltarea Serviciului naţional de medicină legală şi activitatea publicistică cu caracter istorico-medical.

Dr. habilitat în filologie, pro­fesor universitar, Dragoş Vicol, a obţinut Premiul Naţional pentru cercetările de fenomenologie a culturii.

Dmitri Parmacli, dr. habilitat în economie, profesor universitar, şi Alexandru Stratan, dr. habilitat în ştiinţe economice, profesor uni­versitar, au fost distinşi cu Premiul Naţional pentru ciclul de cercetări în domeniul dezvoltării potenţia­lului şi sporirea eficienţei econo­mice a agriculturii.

Cel de-al patrulea câştigător este Gheorghe Postică, dr. habi­litat în istorie, profesor universi­tar, pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale privind civilizaţia medievală, elaborarea studiilor teoretico-aplicative de salvgardare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional.

Ca şi în alte ediţii, cele mai multe premii în anul curent au fost acordate personalităţilor din domeniul culturii şi artei.

Teodor Chiriac, poet, traducă­tor, a fost apreciat pentru opera literară şi activitatea de promo­vare a patrimoniului naţional scris peste hotare.

Compozitorul Leon Ştirbu şi Iurie Sadovnic, cantautor, au câş­tigat premiul pentru Opera „Om­nia”.

Un alt premiant din domeniul culturii şi artei este Alexandru Cozub, actor şi regizor de teatru, pentru originalitatea spectaco­lelor regizate, promovarea artei teatrale naţionale peste hotare şi management teatral inovativ.

Regizorul de film, scenaristul şi editorul Igor Cobîleanschi este la­ureatul Premiului Naţional ediţia 2017 pentru contribuţie substan­ţială la creşterea calităţii şi vizibi­lităţii produsului cinematografic autohton.

În domeniul sportului, Premiul Naţional a fost acordat campioa­nei olimpice Larisa Popova, pen­tru întreaga activitate sportivă şi promovarea mişcării olimpice.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.