30 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Standardele mondiale în alimentație, o necesitate vitală, nu un lux

Loading
Fără categorie Standardele mondiale în alimentație, o necesitate vitală, nu un lux
Standardele mondiale în alimentație, o necesitate vitală, nu un lux
seminar-sindlucas

Foto: arhivă personală

 

Sindicatul „SindLUCAS” şi Fede­raţia Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț” au participat la seminarul cu tema „Organizarea muncitorilor în sectorul alimentar”, în perioada 15-17 septembrie curent, la pensi­unea turistică „Vatra” din Vadul lui Vodă.

 

Evenimentul a fost organizat în contextul politicii IUF (organizaţia sindicală interna­ţională a angajaţilor din ramura alimentară şi tutungerie, agricultură, restaurante şi ho­teluri, alimentaţia publică şi ramuri conexe) privind securitatea alimentară şi modul prin care sindicatele se pot implică pentru pro­movarea securităţii şi a dreptului la alimen­taţie.

Acest seminar a avut drept grup ţintă li­deri sindicali din organizaţiile membre ale Sindicatului „SindLUCAS” şi ai Federaţiei Sindicatelor „Moldsindcoopcomert”.

Evenimentul a fost susţinut de Fundaţia Friedrich-Ebert-Stiftung în Republica Mol­dova şi de organizaţia internaţională IUF.

Obiectivul general al seminarului a fost: 1.  Familiarizarea participanţilor cu politica IUF–ului în domeniul securităţii alimenta­re; 2. Familiarizarea participanţilor cu con­ceptul IUF–ului de salariu pentru un trai decent şi recomandările OIM privind nivelul minim de protecţie socială; 3. Informarea participanţilor privind activitatea IUF–ului în cadrul Comitetului ONU pentru securita­tea alimentară la nivel mondial (CFS) şi mo­dalităţile de utilizare a documentelor CFS la nivel naţional în scopul negocierii salariilor şi a condiţiilor de muncă; 4. Dezvoltarea Pla­nului de acţiuni întru promovarea dreptului la alimentaţie al Sindicatului „SindLUCAS” şi al Federaţiei Sindicatelor „Moldsindcoop­comert” pentru anii 2016-2017.

Participanţii la seminar au fost informaţi despre 

Recomandarea 202 a OIM privind nivelul minim de protecţie socială, ce este Comitetul ONU pentru securitatea alimen­tară la nivel mondial (CFS), precum şi care sunt modalităţile de utilizare a documente­lor CFS la nivel naţional în scopul negocierii salariilor şi a condiţiilor de muncă.

Moderatorii seminarului, Svetlana Boin­cean, coordonator IUF, şi invitata de onoare Ana Moldovanu, şefa Departamentului pro­tecţie social-economică al CNSM, au adus la cunoştinţa participanţilor informaţii despre protecţia socială minimă garantată în Re­publica Moldova, despre dezvoltarea con­ceptului de salariu pentru un trai decent în Moldova.

Una din teme, care se referă la siguranţa alimentelor şi la sănătatea populaţiei, la le­gislaţia în vigoare în domeniu, a fost prezen­tată de Vasile Guștiuc, medic-şef la Centrul de Sănătate Publică Orhei.

Participanţii la seminar au avut exerciţii prin care  au dezvăluit problemele legate de securitatea alimentară la nivel sectorial şi la locul de muncă, au identificat soluţii pentru problemele date prin organizarea lucrători­lor în sindicate, au elaborat Planul de acţiuni pentru promovarea drepturilor în sectorul alimentar al centrelor sindicale naţionale participante la seminar. De asemenea, a fost discutat Proiectul de lege cu privire la exer­citarea unor activităţi necalificate cu carac­ter ocazional desfăşurate de zilieri, prilej cu care participanţii și-au expus opinia privitor la respectivul proiect de lege:

– există Codul muncii, de aceea, art.14, b) din proiectul respectiv diminuează standar­dele de muncă naţionale;

– proiectul de lege încurajează angajarea copiilor până la 18 ani (la multe munci, este interzisă de lege angajarea până la 18 ani);

– proiectul legii legalizează angajarea fără contract individual de muncă;

– proiectul de lege exclude muncitorii an­gajaţi din sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi din sistemul public de asigurări sociale de stat (art.7 p.1, art.8 p.1);

– prin proiectul de lege, patronii nu au obligaţia de a achita contribuţiile în fonduri­le sociale (CNAS – 23%, CNAM – 4,5%);

– proiectul de lege nu va duce la diminua­rea fenomenului de ocupare informală a for­ţei de muncă şi nici la realizarea obiectivelor şi a ţintelor de dezvoltare ale Mileniului, în special, a Obiectivului nr. 8 privitor la mun­că decentă pentru toţi etc.

La finele seminarului, participanţii au identificat priorităţile comune ale Sindica­tului „SindLUCAS” şi ale Federaţiei Sindi­catelor „Moldsindcoopcomert” cu privire la securitatea alimentară şi promovarea drep­tului la alimentaţie ale angajaţilor.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com