18 octombrie 2019
Chisinau
Sport

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

Loading
Sport Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia
Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia
Vocea poporului

Bine dispuși și plini de energie. Astfel au venit cei peste 600 de salariați, mem­bri de sindicat, reprezentanți ai centre­lor sindicale național-ramurale la cea de-a V-a ediție a Spartachiadei Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Evenimentul s-a desfășurat în perioa­da 21-23 septembrie curent, la Casa de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, și a reunit 18 federații sindicale de ra­mură. Pedagogi, medici, angajați din cultură, servicii comunale, din sistemul de gaze și alte domenii și-au încercat puterile la mai multe probe sportive. A învins însă prietenia, au spus toți într-un glas.

Competițiile s-au desfășurat la pro­bele volei, minifotbal, tenis de masă, ștafetă, șah, joc de dame, darts, lupta cu odgonul, cursa olimpică de 1000 de metri. La deschiderea Spartachiadei au participat conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național–ramurale, dar și prim-vicepreşedintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Moldova, Nicolae Piatac. Evenimen­tul a fost organizat de către CNSM și Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, în comun cu centrele sindicale național-ramurale, membre ale CNSM.

 

Activitatea care ne unește, ne solidarizează, ne face mai puternici și ne menține în formă

 

„Ediția a V-a a Spartachiadei va intra și ea în istorie, pentru că s-a depus efort maxim ca să fie organizată la cel mai în­alt nivel. S-au renovat baza de odihnă, precum și terenurile de joc. De altfel, am primit aprecieri din partea mem­brilor de sindicat că, an de an, mergem pe această cale tot mai bine. Sportul ne unește. Sunt prezenți aici pese 600 de salariați care au lăsat la o parte proble­mele cotidiane și au venit la acest eve­niment. Fiecare dintre ei s-a străduit să demonstreze putere și curaj în fiecare probă sportivă. Până la urmă, a învins prietenia”, a spus președintele CNSM, Oleg Budza.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

„Am dori ca educația fizică să domine în fiecare colectiv, în fi­ecare familie. Le mulțumim con­ducătorilor organizațiilor care nu uită să susțină sportul în rândul salariaților, să promoveze un mod de viață sănătos. Aceasta este și o obligațiune a CNSM, să aibă grijă de sănătatea salariaților. Comite­tul National Olimpic a fost și este într-o strânsă colaborare cu CNSM și vă vom susține în acest sens”, a spus prim-vicepreședintele Co­mitetul Național Olimpic și Spor­tiv (CNOS) din Moldova, Nicolae Piatac.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, președinte al Comite­tului organizatoric al Spartachia­dei, membru al CNOS, ne-a spus că aceste competiții constituie o evaluare a capacității de activitate zi de zi, inclusiv practicarea spor­tului în colectivele de muncă. Cu părere de rău, însă, nu toți parti­cipă. Din cele 25 de echipe câte ar fi putut participa, doar 18 au fost prezente.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

„Cred că în viitor vor participa toți. Ne gândim să mai organi­zăm și așa întreceri precum Cupa președintelui, competiții de iarnă. Vrem ca acest proces să aibă con­tinuitate. De aceea, credem că în timpul apropiat vor fi organizate mai multe competiții. Oamenii le așteaptă, membrii de sindicat participă cu plăcere și cel mai im­portant este că ele sunt necesa­re membrilor de sindicat, tuturor oamenilor. La aceste întreceri au învins cei mai bine pregătiți. Până la urmă, nu contează cine a în­vins, contează prietenia, revede­rea cu colegii de facultate”, a spus Mihail Hîncu.

 

Pentru suflet se găsesc sute de religii, în schimb pentru fizic doar una, sportul!
Ovidiu Kerekes

 

În opinia Margaretei Strestian, președinta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, sportul ne aduce nu doar sănătate, ne face să fim puternici, să dezvoltăm spiritul de echipă. „Cei prezenți la Spartachiadă sunt cei mai puter­nici. Sunt salariații care dezvoltă economia țării, știința, educația, medicina, toate ramurile econo­miei naționale. Ei demonstrează profesionalism în munca de zi cu zi, da nu uită nici de sport”, a spus Margareta Strestian.

La eveniment l-am întâlnit și pe Boris Ciobanu de la SA „Termoe­lectrica”. El ne-a spus că așteaptă cu nerăbdare aceste competiții. „Particip la spartachiadă deja de mai mulți ani. Îmi place sportul de când mă știu. Îmi amintesc cum în copilărie jucam dame cu nasturi, pentru că atunci nu erau dame cum sunt acum. Vin la aceste competiții ori de câte ori am ocazia. Este un lucru sănătos și benefic. Mă străduiesc să nu pi­erd, dar, ajungând față în față cu un oponent mai puternic, se în­tâmplă să mai și cedez. În cadrul întreprinderii ocup locuri de frun­te, aici – nu întotdeauna, dar ră­mân cu satisfacția participării”, ne spune zâmbind Boris Ciobanu.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

„Este o manifestare care are o utilitate enormă și în contextul promovărilor valorilor sindicaliste. E o modalitate de a consolida oamenii, de a-i solidariza. Pentru noi contează nu cine va câștiga, dar prietenia, modul de a co­munica, recreerea și susținerea sindicalismului în Republica Moldova”, ne-a spus Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Pu­blice „SINDASP”.

În opinia președintelui Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură, Nico­lae Garaz, Spartachiada este o sărbătoare pentru toți participanții și o posibilitate de revedere. „Au fost zile frumoase cu soare, oamenii cu dispoziție, au unit colectivele, s-au mai văzut prieteni și colegi din diver­se zone ale țării. Este o acțiune binevenită, pentru că munca este muncă, dar sportul e sport și contribuie la menținerea mo­dului de viață sănătos”, susține Nicolae Garaz.

Printre cei care au „cules” cele mai multe cupe și diplome se numără echipa Federației Sindicale a Educației și Științei. „Avem ocazia să demonstrăm că, pe lân­gă ceea ce facem la locurile de muncă de bază, practicăm și sportul. Am spus că sindicatele nu trebuie să promoveze și să dobândească doar unele drepturi economice, pecuniare, dar și să aibă gri­jă de necesitățile angajaților, inclusiv de modul de viață sănătos prin sport”, a spus președintele FSEȘ, Ghenadie Donos.

Aceste competiții nu ar fi fost posibile, dacă în spate nu s-ar fi aflat un comitet organizatoric, între care și șefa Departa­mentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale al CNSM, Tatiana Oloi. „Pentru Spar­tachiada din acest an, comitetul organiza­toric a depus un efort colosal, ca aceasta să se desfășoare la un nivel înalt. Mă re­fer aici la mai multe aspecte, începând cu condițiile de cazare a participanților, până la pregătirea și desfășurarea competițiilor”, a remarcat Tatiana Oloi.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

Și pentru președintele Federaţiei Sindi­catelor din Comunicaţii, Ion Pîrgaru, acest eveniment este unul important. „Aceste competiții promovează un mod de viață sănătos, sunt un exemplu bun în colec­tivele de muncă și asta ne bucură. Mulți conducători înțeleg: calitatea serviciilor depinde de sănătatea oamenilor și trebuie să și-o mențină”, a opinat Ion Pîrgaru.

„Sunt niște emoții pozitive, deoarece această activitate contribuie la consolida­rea sindicaliștilor prin sport, prin prietenie. Au fost trei zile de eforturi psihologice, sportive și emoționale. Dar a meritat. Cu­pele pe care le ținem în mâini sunt dova­da”, susține Angela Otean, secretar gene­ral al Federaţiei Sindicatelor «SINDLEX”.

În opinia lui Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea”, Sparta­chiada este o acțiune care dovedește încă o dată că mișcarea sindicală nu  poate fi fără activități colective, sportive, indiferent de faptul că federațiile de ramură sunt în confruntare sportivă, dar aceste confrun­tări s-au desfășurat într-o atmosferă plă­cută.

 

Sportul reprezintă vigoarea vitală a umanităţii.
George Călinescu

 

„Organizatorii au depus efort maxim pentru ca toți participanții să se simtă ca la ei acasă și asta este un lucru binevenit. Sportul, ca și sindicatul, unește și ne face mai puternici”, a conchis Igor Zubcu.

Președinta Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Sfera Deservirii Sociale și Produ­cerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, Ana Selina, a felicitat conducerea CNSM pentru inițiativa de a organiza un astfel de eveni­ment, care promovează spiritul de echipă, modul de viață sănătos şi este un exemplu demn de preluat pentru alte întreprinderi din ţară.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

„Vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Dispoziția participanților a fost una pe măsură. Aceste competiții i-au unit și mai mult și i-au făcut să nu se simtă singuri în fața unei sau altei probleme. Pe lângă faptul că au avut posibilitatea să-și măsoa­re puterile, au putut comunica și pe teme de serviciu, despre relațiile dintre membrii de sindicat, să vorbească despre cum se muncește într-un sindicat pentru a contri­bui la respectarea drepturilor angajaților, cum am putea prelua o experiență bună, unul de la altul. Vreau să vă spun că acesta este o acțiune care unește membrii de sin­dicat, sindicatul în ansamblu și unde oame­nii au avut posibilitatea să înțeleagă că îm­preună suntem o familie, o forță. Comitetul organizatoric al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a depus un efort considerabil, totul a fost de comun acord, ca la carte. Au fost unele neclarități, dar totul s-a soluționat obiectiv, în favoarea cauzei. După părerea mea, spartachiada a fost una de succes”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, Ana Selina.

În alt context, liderii mai multor sindica­te de ramură au opinat că ar fi bine ca, pe viitor, spartachiada să se desfășoare între salariații din două ramuri: cea bugetară și cea din sfera reală. Această opinie a fost accentuată și de către președintele Sindi­catelor din Construcții și Industria Materi­alelor de Construcții „SINDICONS”, Victor Talmaci.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

„Eu permanent am susținut orice acti­vitate cu masele în sindicate. Toată lumea zice că sportul ne unește. Eu însă nu sunt de acord cu această expresie, că sportul ne unește în felul cum organizăm noi Sparta­chiada. Pe noi ne unesc toate activitățile, acele unde oamenii vin cu plăcere și pleacă cu plăcere acasă, la locul de muncă. Pentru desfășurarea Spartachiadei, chiar și la nivel de ramură, depunem efort și o organizăm cam cu greu în fiecare an, pentru că oa­menii nu pot veni, sunt suprasolicitați la unitățile economice. Agenții economici nu au interes să finanțeze astfel de activități. Vorbesc de ramura noastră, pentru că sunt dispersați, au alte interese – cât mai mul­tă muncă și gata. Dar ne descurcăm și fa­cem față acestor dificultăți. E o problemă cu sportivii de performanță care participă la aceste competiții. Părerea mea este că sportivii de performanță e bine să spo­rească imaginea Republicii Moldova acolo unde trebuie să facă acest lucru și să se sfi­ască un pic atunci când vin și joacă cu niște salariați care nu au timp de antrenamente, dar ei vor și vin să facă mișcare și să aibă satisfacție de la aceasta. Dar asta cred că este o problemă a societății în general, nu doar a noastră. Noi trebuie să organizăm toate activitățile pentru membrii de sindi­cat, pentru că nu se face nimic pe degea­ba. Aceștia sunt banii noștri pe care trebuie să-i cheltuim rațional. Părerea mea este că Spartachiada, ca și orice activitate, trebu­ie desfășurată acolo unde oameni doresc și unde este interesul nostru”, a remarcat Victor Talmaci.

De altfel, ideea dânsului, dar și a altor li­deri și membri de sindicat, a fost susținută și de către președinta Federației Sindica­le a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „SINDENERGO”, Victoria Niță.

„Sper ca pentru anul viitor să se revadă regulamentul în acest sens, unele voci au remarcat acest lucru și sperăm să se țină cont de sugestii. Să facem un regulament mai performant, ca să elimine toate ca­zurile care conduc la inechitate. În gene­ral, eu sunt foarte mulțumită de cum s-a desfășurat Spartachiada, dar cel mai mult mă mândresc că mi-am putut aduce echi­pa, că am reușit să-i conving  pe ai mei ca să participe. Până la urmă, nu contează rezultatele obținute, dar faptul că am par­ticipat sincer, cu puterile proprii, ale mun­citorilor de rând. Țin să mulțumesc mult echipei „Sindenergo”, care a participat la această Spartachiadă, să le urez tuturor spor în muncă, să facă sport în continua­re, astfel ca la următoarea competiție să obținem performanțe mai mari”, a conchis Victoria Niță.

Spartachiada CNSM, competiția la care a învins prietenia

Modul de viață sănătos este promovat și în rândul salariaților membri ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Ușoară din Republica Moldova, ne spune președinta federației,  Nadejda Rusnac.

„Noi ne străduim să promovăm în ra­mura noastră un mod de viață sănătos pentru angajații noștri. Sperăm că această spartachiadă va consolida sindicatele de ramură, membrii de sindicat, și va rămâ­ne o pagină frumoasă în practicarea mai activă a sportului. De altfel, țin să remarc faptul că la întreprinderile noastre, în pa­uză, ne străduim să practicăm gimnastica în colectiv, să promovăm sportul, ca să fie un mod de viață sănătos pentru angajații noștri. Cât privește Spartachiada, părerea mea este că a fost organizată foarte bine”, a remarcat Nadejda Rusnac.

Toate echipele sportive care au par­ticipat la Spartachiadă au fost evaluate de către un colegiu de arbitri, condus de Veaceslav Prozorov, arbitru de categorie internațională.

De remarcat faptul regretabil că, deși au fost invitați să participe la deschiderea Spartachiadei, nici un oficial, nici un re­prezentant al Guvernului, al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu a dat curs invitației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com