Șoferii vitezomani vor rămâne fără permis de conducere…

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 13.05.2018

   

vitezomani

 

Șoferii care încalcă Regulamentul Circulației Rutiere (RCR) ar putea fi pedepsiți mai aspru. Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de lege de modificare a Codului contravențional, supus acum dezbaterilor publice, care prevede amenzi mai mari pentru vitezomani.

Astfel, pentru depășirea vitezei cu 10 până la 20 km/oră, amenda ar pu­tea fi de la 600 la 900 de lei. În pre­zent, aceasta este de 300-600 de lei. Pentru depășirea cu 20-40 km/oră, amenda ar putea fi de la 900 la 1200 de lei (în prezent, e de 600-900 de lei); iar cu mai mult de 40 km/oră, amen­da ar putea fi de la 1500 la 1800 de lei (în prezent, 1200-1500 de lei). Cât privește numărul punctelor de penali­zare aplicate, acestea rămân neschim­bate.

De asemenea, în același proiect se instituie o măsură nouă. Este vorba de ridicarea provizorie a permisului de conducere a vehiculelor.

 

Instruire antialcoolică și antidrug

 

Un alt articol din același proiect de lege se referă la anularea permisului de conducere. Autorii proiectului pro­pun ca 

permisul de conducere anu­lat să poată fi redobândit doar după ce șoferul, titularul documentului, va prezenta un act care dovedește că a susținut examenul de calificare și, după caz, a frecventat un program pentru corectarea comportamentului social sau un curs de instruire antial­coolică şi antidrog. Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern și adoptat de Parlament.

O altă modificare la un proiect de lege, dar care a fost deja aprobat de Guvern și urmează să treacă prin Par­lament, prevede că, în cazul în care șoferii vor fi amendați, vor putea achi­ta amenzile în trei zile lucrătoare, și nu în 72 de ore, cum era până în pre­zent. Mai mult, dacă vor plăti amenda în termenul indicat, vor fi scutiți de punctele de penalizate. Prin majora­rea termenului de achitare a amenzii la trei zile lucrătoare se vrea o sincro­nizare a orarului de lucru al instituțiilor responsabile de recepționarea amen­zii și, totodată, garantarea dreptului la un proces echitabil, susțin autorii proiectului.

„Considerăm că aceste majorări nu sunt corecte, pentru că este o dubla­re a sumei. A fost majorată unitatea convențională de la 20 la 50 de lei și, dacă unitatea s-a mărit, asta înseam­nă automat că s-a mărit și bugetul. Practic, este o acumulare indirectă la buget, nu e vorba aici de grija pen­tru securitatea rutieră. Cât privește punctele de penalizare, care nu vor fi aplicate în cazul achitării amenzii în timpul indicat, salutăm aceste modi­ficări. Până acum, rezultă că pentru o încălcare se penaliza dublu, ceea ce de asemenea nu era corect”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, pre-ședintele Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, Mihail Lașcu.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.