13 noiembrie 2018
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Soarta contractului colectiv în caz de lichidare a unităţii. Indemnizația în cazul sarcinii cu doi gemeni

Loading
Cetăţeanul şi legea Soarta contractului colectiv în caz de lichidare a unităţii. Indemnizația în cazul sarcinii cu doi gemeni
Soarta contractului colectiv în caz de lichidare a unităţii. Indemnizația în cazul sarcinii cu doi gemeni
tpprf.ru

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 22 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Soarta contractului colectiv în caz de lichidare a unităţii

 

Care este soarta contractului colectiv de muncă sau care va fi efectul juridic al acestuia  în caz de lichidare a unității?

Ana Matei, Cimilia
În cazul în care unitatea este supusă lichidării, ea își păstrează personalitatea juridică pe parcursul derulării procedurii de lichida­re. Concedierea salariaților în legătură cu lichidarea unității trebu­ie să fie fondată pe hotărârea organului competent de lichidare a unității sau hotărârea instanței de judecată. Dispoziția alin.(3) al art. 33 din Codul muncii dispune că, în cazul lichidării unităţii, con­tractul colectiv de muncă continuă să-şi producă efectele pe toată durata procesului de lichidare. Or, potrivit experților Organizației Internaționale a Muncii, închiderea unei întreprinderi nu ar trebui, în sine, să stingă obligațiile ce decurg din contractul colectiv, în special, în materie de indemnizații și concediere.

 

Indemnizația în cazul sarcinii cu doi gemeni

 

Sunt însărcinată cu doi gemeni și doresc să aflu care este mărimea indemnizației de maternitate și pe ce perioadă este acordată aceasta?

Vera Doagă, Chișinău
Potrivit art. 16 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapaci­tate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289 din 22.07.2004, femeile asigurate, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele cu drept la ajutor de şomaj care s-au aflat în evidență în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova au dreptul la concediu de maternitate şi beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

Indemnizația de maternitate în cazul sarcinii cu doi gemeni se acordă integral la a 30-a săptămână de sarcină, pe o perioadă de 140 de zile calendaristice, în cuantum de 100% din baza de calcul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și