29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sistem nou de salarizare a cadrelor didactice

Loading
Fără categorie Sistem nou de salarizare a cadrelor didactice
Sistem nou de salarizare a cadrelor didactice
cadre-dicadctice

Foto: huffpost.com

 

O nouă metodologie de sa­larizare a cadrelor didactice și de conducere, bazată pe performanțe, este în proces de elaborare şi urmează să fie făcută publică la începu­tul lunii februarie a acestui an. Potrivit reprezentanţi­lor Ministerului Educației, aceasta ar avea scopul de a motiva tinerii specialiști și a stimula cadrele didactice existente.

 

Factorii ministeriali afirmă că susţin demersurile sindicaliştilor din educaţie de majorare a sa­lariilor pentru cadrele didactice, cele auxiliare și nedidactice. Mai mult, aceştia spun că au analizat revendicările înaintate de sindica­te și consideră că sunt justificate. Or, în opinia lor, lipsa unui salariu motivant, în special, pentru tine­rii specialiști, influențează indi­rect asupra calității și relevanței educației.

La o întâlnire recentă cu sindi­caliştii din educaţie, Elena Cernei, viceministră a Educaţiei, a preci­zat că viitorul sistem de salariza­re ar putea să le asigure cadrelor didactice lefuri de până la 10 mii de lei. Totodată, salariile pentru conducătorii instituţiilor de învă­ţământ ar urma să depăşească suma respectivă.

Reprezentanţii Ministerului Educației consideră că este nece­sar să fie revizuite şi salariile de bază ale personalului didactic au­xiliar și nedidactic, care să fie „ra­cordate treptat la salariul minim pe economie”. Reprezentanţii instituţiei nu specifică însă dacă prin aceasta au în vedere salariul minim pe ţară, de 1000 de lei, sau cel din sectorul real al economi­ei – de 2100 de lei. Or, legislaţia naţională nu conţine noţiunea de „salariu minim pe economie”.

 

Motivarea profesorilor

 

În scopul îmbunătățirii situației legate de motivarea lucrători­lor din învăţământ, pentru acest an a fost aprobată majorarea indemnizațiilor unice oferite ab-solvenților de la facultățile pe­dagogice, care sunt plasați în câmpul muncii conform reparti­zării. Astfel, de la 1 ianuarie 2017, aceștia urmează să primească 45 de mii lei, dacă au studii supe­rioare, şi, respectiv, 36 de mii de lei, dacă au studii medii speciale.

Totodată, începând din acest an, tinerii specialişti vor bene­ficia în primii trei ani de activi­tate de reducerea până la

75 la sută a actualei norme didactice pentru un salariu de funcţie. În acelaşi timp, în septembrie 2016, a fost aprobată majorarea mai multor categorii de burse pentru elevi şi studenţi. În premieră, în învățământul profesional tehnic secundar, bursele sunt acordate conform reușitei școlare în baza a trei categorii, ce corespund su­mei de 460 de lei, 390 de lei şi, respectiv, 330 de lei.

 

Majorarea burselor

 

Anterior, cuantumul bursei era de 330 de lei pentru toți elevii bursieri. Tot de la 1 ianuarie 2017, elevii din instituțiile în cauză vor beneficia de burse sociale de 210 lei. La rândul lor, studenții de la profilurile pedagogic, medicină şi agricultură sunt susținuți cu bur­se majorate cu 20 la sută în pri­mul an și cu 40 la sută – în ultimul an de studii.

Pentru distribuirea eficientă și utilizarea rațională a resurselor fi­nanciare, inclusiv a celor umane, pe parcursul anului 2016 a con­tinuat să fie optimizată rețeaua instituțiilor de învățământ gene­ral, special și profesional tehnic. Aceasta a condus la reducerea cu aproape 32 mln. de lei a cheltuie­lilor bugetare.

În cadrul aceleiaşi întâlniri cu sindicatele, premierul Pavel Filip a declarat că Guvernul a creat re­cent un grup de lucru care va ela­bora un nou concept privind sa­larizarea angajaţilor din sectorul bugetar. Şeful Executivului a spe­cificat că noul sistem va urmări, între altele, unificarea condiţiilor de salarizare din acest sistem, dar şi ca să nu mai existe foarte mul­te trepte. În acest fel, guvernarea promite că se va ajunge ca cei care muncesc să fie plătiţi bine.

 

Sistemul actual

de salarizare

nu stimulează

performanţele

pedagogilor

 

De cealaltă parte, şi Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, afirmă că sistemul actual de sa­larizare a cadrelor didactice este unul foarte vechi. Acest sistem nu presupune modalităţi prin care angajaţii ar fi motivaţi să atingă anumite performanţe şi, conco­mitent cu aceasta, să obţină şi un salariu decent.

De menţionat că salariile de funcţie ale cadrelor didactice din ţara noastră constituie în prezent de la 2150 până la 2955 de lei.

Reprezentanţii sindicatelor din educaţie au înaintat recent pri­melor persoane în stat un şir de revendicări. Printre acestea se nu­mără una cu privire la majorarea cu 50 la sută a salariilor de funcţie ale personalului didactic şi ştiin­ţifico-didactic şi alta referitoare la egalarea salariului pentru pri­ma categorie din Reţeaua tarifară unică cu mărimea minimului de existenţă.

Solidaritate sindicală

Ulterior, toate sindicatele de ramură s-au solidarizat cu cele din învăţământ şi au cerut Guver­nului să majoreze salariul minim din sistemul bugetar până la ni­velul minimului de existenţă.

O comisie de negocieri creată din reprezentanţi ai Guvernului şi ai sindicatelor examinează în pre­zent problema legată de majoră­

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com