22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

„Sindindcomservice”: femeile negociază condiții mai bune

Loading
Fără categorie „Sindindcomservice”: femeile negociază condiții mai bune
„Sindindcomservice”: femeile negociază condiții mai bune
sindindcomservice

Foto: arhivă personală

 

S-au întrunit la o masă rotundă și membrele Comisiei de Femei a Federației Sindicatelor „Sindind­comservice” și au discutat despre activitatea desfășurată în anul 2016, dar și-au trasat și obiectivele principale pentru anul în curs, care promite să fie unul plin de eveni­mente.

 

În Federația „Sindincomservice”, locul femeii e bine stabilit, având în egală măsură acces la funcțiile de conducere. De exemplu, aici, 63,5% dintre președinții comitetelor sindicale sunt femei, deși în cadrul întreprinderilor federației reprezintă circa 40 la sută.

La masa rotundă au participat pre-ședintele comitetelor sindicale din mai multe raioane.

Ana Selina, președinta Consiliului Fe-derației „Sindincomservice”, a menționat organizațiile sindicale cu cele mai bune rezultate și a adăugat că acolo unde în funcția de președinte sunt femei, acestea fac totul posibil ca să fie create condiții de muncă mai bune. La „Apă-Canal Or­hei”, de exemplu, a fost înființat un așa-numit fond de însănătoșire, pentru a îmbunătăți nivelul sănătății angajaților. De asemenea, în contractele colective de muncă sunt prevederi speciale cu privi­re la protecția socială a femeilor. Femeile sunt asigurate cu echipament individual de protecție, mamele care au mai mult de doi copii pot beneficia de patru zile supli­mentar la concediul de bază. La „Servici­ile comunale Rezina”, în contract este un punct ce prevede că salariaților care, pe parcursul unui an, nu au fost în concediu de boală, la concediul anual obligatoriu li se adaugă încă trei zile.

Fiind persoane cu inima mare, mem­brele comisiei au colaborat cu Asociația „Flacăra Speranței” pentru a ajuta copiii din familii socialmente vulnerabile sau cu cei rămași fără ocrotirea părintească.

Am dat doar câteva exemple care de­monstrează că la „Sindincomservice” se negociază dur pentru a crea condiții cât mai bune în general pentru salariați.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com