22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatul „Sindindcomservice” – două evenimente majore într-o zi

Loading
Fără categorie Sindicatul „Sindindcomservice” – două evenimente majore într-o zi
Sindicatul „Sindindcomservice” – două evenimente majore într-o zi
selina

Foto: vocea.md

Comitetul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din sfera Deservirii So­ciale şi Producerii de Mărfuri „Sin­dindcomservice” a reuşit să desfă­şoare în aceeaşi zi două evenimente importante – plenara prezidiului CR al Sindicatului şi Conferinţa dedica­tă problemelor femeii.

 

În cadrul plenarei a fost luată decizia pri­vind convocarea, la finele lunii iunie, a Con­gresului IV al sindicatului. A fost aprobat modul de alegere a delegaţilor la congres, dar şi agenda zilei, care presupune raportul Comitetului Republican şi cel al Comisiei de cenzori privind activitatea din ultimii cinci ani, alegerea conducerii ambelor struc­turi, a comisiei, a comitetului, precum şi aprobarea schimbărilor în Statutul sindica­telor.

 

Despre femei

 

La conferinţa desfășurată de Organizaţia de Femei “Sindicomservice” au fost aborda­te probleme ce ţin de condiţiile de lucru, de angajare în câmpul muncii şi de salarizare. În pofida tuturor eforturilor, femeile oricum primesc, în medie, cu 470 lei pe lună mai pu­ţin decât bărbaţii.

Diferenţa nu este foarte mare, dar dacă e să o înmulţim cu 12 luni, suma este destul de considerabilă, spune preşedinta „Sindind­comservice”, Ana Selina. În fond, salariul este mai mic pentru că femeile acceptă ori­ce loc de muncă. Ele se angajează la locurile mai puţin prestigioase şi plătite. Problema mai rezidă şi în faptul că angajatorii au o atitudine suspectă atunci când la o funcţie vacantă vine să se angajeze o femeie, ei dând preferinţă bărbaţilor”.

 

g_cnsm

Sindicatul şi-a planificat congresul pentru finele lunii iunie

 

Potrivit Anei Selina, cel mai greu le vine să se angajeze femeilor tinere. „S-ar părea că am făcut tot posibilul ca angajatorii să le păs­treze locurile de muncă atunci când acestea ies în concedii de îngrijire a copilului. Dar cum apar toate acestea când ea vine să se an­gajeze? Este luată la întrebări: E căsătorită? Când are de gând să se mărite? E însărcinată cumva? Respectiv, unele elemente de discri­minare oricum există”, a menționat ea.

La întreprinderile din cadrul sindicatu­lui muncesc circa 18 mii de persoane, dintre care vreo șapte mii sunt femei (37,7 la sută din numărul total).

„La unele întreprinderi, povestește Lud­mila Șcerbac, președinta Organizației de Fe­mei a CR al Sindicatului, sunt stabilite niște facilități suplimentare pentru femei și tineri. De exemplu sunt create condiții pentru fe­meile care muncesc și, în paralel, fac studii, sunt prevăzute anumite înlesniri pentru acestea – sporuri pentru vechimea în mun­că, un concediu suplimentar plătit cu durata de la o zi la cinci zile pentru femeile care au doi sau mai mulți copii cu vârsta de până la 14 ani sau un copil cu dezabilități, o zi libe­ră plătită se acordă la 1 septembrie femeilor care au copii în clasele primare. La concediul anual plătit, dar și cu ocazia zilelor de sărbă­toare și a celor profesionale, angajații între­prinderilor beneficiază de prime”.

La fiecare întreprindere, comitetele sin­dicale desfășoară diverse activități și eveni­mente. Chiar și când mai apar dificultăți de ordin financiar, oricum sunt identificate mij­loace pentru organizarea lor.

Printr-o abordare creativă se distinge comitetul sindical al Întreprinderii „Apă–Canal” din Bălți. Acesta nu doar desfășoară concursuri, organizează ieșiri la iarbă verde, dar o fac cu mult suflet și cu fantezie, pen­tru ca evenimentul să rămână în memoria oamenilor pentru mulți ani. Bunăoară, ei au decis să desfășoare un matineu la cafenea. „Acolo este o platformă în aer liber. Toți cei 30 de copii și noi, adulții, am făcut baloane de săpun. Imaginați-vă acest tablou: era o zi cu mult soare. Zburau baloanele, erau nu mai puțin de 40.

Pe alături treceau automobile, troleibuze, toți făceau poze, se opreau, își amintește des­pre unul dintre evenimentele organizate Zoia Dubovicova, președinta comitetului sindical. Copiii noștri au fost în culmea fericirii. Acum imaginați-vă cât de fericite sunt mamele care-și văd odraslele radiind de bucurie!”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com