Sindicatele vor pregăti negociatori și recrutori profesioniști

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 14.05.2018

   

vinsieu.ro

vinsieu.ro

 

Sindicatele de astăzi nu mai sunt ca cele de pe vremuri. Acum, salariații nu mai așteaptă doar beneficii materiale, precum sunt biletele de tratament la sanatorii, excursii, cadouri cu ocazia anumitor sărbători. Ei doresc, în schimb, ca sindicate­le să le apere interesele în fața angajatorului, să-i informeze despre drepturile pe care le au și să negocieze cu guvernul la elaborarea anumitor legi care să fie în folosul lor etc.

Pornind de la aceste conside­rente, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a ho­tărât să instruiască negociatori profesioniști care să aibă toate cunoștințele necesare și abilitățile de comunicare pentru obținerea rezultatului dorit de cei ale căror interese le apără.

Astfel, în luna septembrie, CNSM va lansa Școala Negocia­torului.

„Vom instrui 25 de persoane în materie de negociere. Vor fi lideri din 

organizațiile sindicale prima­re, reprezentanți de la sindicatele de ramură, care vor învăța cum să poarte corect negocierile. Ul­terior, aceste persoane vor ajuta membrii de sindicat să poarte negocieri, de exemplu, la înche­ierea contractelor colective de muncă etc., dar și ei vor participa la diverse negocieri”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

 

Recrutarea de noi membri de sindicat trebuie modernizată

 

„Noi avem negociatori în ca­drul sindicatelor de ramură, avem negociatori bine pregătiți la confederație, dar vrem să ne aprofundăm în tema ce se refe­ră la negociatori și recrutori, care trebuie să aibă studii temeini­ce. Este un lucru foarte impor­tant în condițiile de astăzi, când reprezentanții guvernelor și ai patronatelor din toată lumea nu întotdeauna sunt de partea salariaților, încălcându-le flagrant drepturile acestora”, a mențio-nat președintele CNSM, Oleg Budza.

Persoanele selectate vor face studii aprofundate acasă, apoi vor merge peste hotare pentru a învăța din experiența țărilor unde acest domeniu este bine dez­voltat. Apoi, își vor demonstra abilitățile în procesul de lucru.

Un rol important în dezvol­tarea sindicatelor îi revine și re­crutorului care, la fel ca și nego­ciatorul, trebuie să se adapteze la noile cerințe, la dezvoltarea tehnologică, mai ales că tinerii salariați de astăzi nu mai cred în lucruri efemere, ci așteaptă rezul­tate concrete.

Experții internaționali care au dat lecții în cadrul Școlii Sindicale au subliniat importanța utilizării rețelelor de socializare, platformă unde pot fi ușor găsiți salariați din diverse domenii, de diver­se vârste. Este foarte important ca aceștia să comunice și să fie informați corect despre direcțiile și activitățile sindicale, ca mai apoi să dorească să devină mem­bri de sindicat. Recrutarea de noi membri în sindicate este de mare importanță, mai ales că în ultimii ani numărul acestora s-a redus, din cauza migrării masive a populației peste hotare.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.