21 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele vor o convenţie privind protecţia economică a tinerilor

Loading
Fără categorie Sindicatele vor o convenţie privind protecţia economică a tinerilor
Sindicatele vor o convenţie privind protecţia economică a tinerilor

tinerii-cnsm

 

Tot mai mulţi tineri sunt deza­măgiţi de oportunităţile lor de pe piaţa muncii din ţară şi aleg să plece peste hotare. Din cei circa 50 de mii de absolvenţi ai instituţiilor de învă­ţământ superior, în anul 2016, s-au angajat în câmpul muncii doar 40 la sută. Un anunţ în acest sens a făcut recent Tatiana Marian, președinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, preşedinta Comitetului de Tineret din cadrul Consiliului Re­gional Pan-European (PERC), la o conferinţă internaţională cu generi­cul „Un sindicat incluziv şi sustena­bil pentru tineri”, care s-a desfășurat timp de două zile la Chișinău.  

 

Tatiana Marian a amintit că rata şomajului în rândurile tinerilor este de peste două ori mai mare decât pentru celelalte categorii de popula­ţie. „Cauze ale acestei rate scăzute a angajării în rândul tinerilor sunt mai multe. Printre tinerii şomeri sunt multe persoane care au doar studii gimnaziale. Unii tineri optează, în general, pentru studii superioare, însă pe piaţa muncii sunt solicitate mai mult profesii muncitoreşti. An­gajatorii solicită de la tineri o expe­rienţă de doi-trei ani, pe care aceştia nu au unde să o acumuleze”, a subli­niat Tatiana Marian.

Potrivit sursei citate, Comisia de Tineret din cadrul CNSM a partici­pat la avizarea Legii pentru tineret, precum şi la unele şedinţe organiza­te de Ministerul Tineretului şi Spor­tului, cu participarea organizaţiilor societăţii civile din domeniu.

„În cadrul unei întrevederi cu premie­rul Pavel Filip, am propus stabilirea unei agende comune, care să includă revizuirea politicilor la nivel de stat pentru asigurarea stabilităţii economice şi crearea locurilor de muncă, îmbunătăţirea sistemului de sala­rizare pentru tineri, aplicarea unor forme noi de salarizare, utilizate pe larg în spaţiul european, cum ar fi: condiții bune pentru iniţierea afacerilor, facilităţi pentru fami­liile tinere, formare profesională. Tinerii conturează viitorul statului şi vin să aducă o valoare adăugată ţării noastre”, a menţi­onat preşedinta Comitetului de Tineret din cadrul PERC.

Oleg Budza, preşedintele Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a menţionat că 

CNSM, conform atribuţiilor sale, se implică în elaborarea politicilor Gu­vernului şi vine cu propuneri pentru perfec­ţionarea acestora.

„Drept urmare a contribuţiilor sindi­catelor la nivel guvernamental, se imple­mentează mai multe documente care ar spori capacitatea tinerilor de a se angaja în câmpul muncii. Ministerul Educaţiei şi cel al Sănătăţii acordă facilităţi pedagogi-lor, farmaciştilor, medicilor care se anga­jează la sate. Astfel, aceştia beneficiază de locuinţă gratuită, de o indemnizaţie unică de 30 de mii de lei, de compensarea lunară a cheltuielilor pentru energie electrică, de asigurare gratuită cu carburanţi. Sindica­tele solicită ca aceste facilităţi să fie majo­rate şi să fie acordate tuturor specialiştilor care merg să lucreze la sat sau în centrele raionale. CNSM tot timpul a insistat asupra majorării salariilor. La etapa actuală, sindi­catele insistă ca salariul minim pe ţară să fie stabilit în mărime de 50-60 la sută din salariul mediu pe economie, astfel ca acesta să constituie 2600 de lei”, a precizat Oleg Budza.

Anna Salnikova, reprezentantă a Con­federaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC), a opinat că Republica Moldova acordă o atenţie sporită tinerilor. „Din păca­te, o bună parte a tinerilor este antrenată în munca informală. În Europa, la unele pos­turi, sunt instalaţi roboţi în loc de oameni. Sindicatelor trebuie să li se achite mijloace financiare pentru recalificarea persoanelor care au rămas fără un loc de muncă. Che­măm tinerii la dialog, suntem deschişi pen­tru implementarea unor noi idei, pentru re­alizarea unor bune practici”, a relevat Ana Salnikova.

Cosmin Dorobanţu, vicepreşedinte al Comisiei de Tineret din cadrul Confedera­ţiei Naționale Sindicale Cartel ALFA din România, a menţionat că tinerii din țara sa au aceleaşi probleme în ceea ce priveşte sa­larizarea şi rata şomajului. „Diferenţa este că salariul minim pentru trai este de trei ori mai mare în România”, a subliniat Cosmin Dorobanţu.

Sergiu Stanciu, directorul Institutului Muncii al CNSM, a spus că el cunoaște bine problemele tinerilor. „Între anii 2013 şi 2015, am exercitat funcţia de viceministru al Tineretului şi Sportului. În situaţia actu­ală, este foarte greu de soluţionat anumite probleme, pentru că nu există un dialog serios între generaţii. La conferinţa actua­lă, facem cu toţii un pas înainte, deoarece dialogul începe să fie unul real. În progra­mele noaste educaţionale, vom ţine cont şi de doleanţele tinerilor”.

Boris Babici, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile şi Maşini Agricole, a subliniat că, acum 20 de ani, în Republica Moldova exista mai mult migraţie de la sate la oraşe. „În prezent, tot mai mulţi tineri pleacă pes­te hotare, pentru că nu au spaţiu locativ. În general, tinerii trebuie să fie mai activi, ca să atragă noi membri de sindicat. În companii­le transnaţionale activează mulţi tineri, dar, totodată, o bună parte dintre aceste compa­nii nu au organizaţii sindicale”, a adăugat liderul sindical.

 

CNSM insistă

ca salariul minim

pe ţară să fie majorat până la 2600 lei

 

Goda Neverauskaite, consilier la Consi­liul Regional Pan-European, s-a arătat plă­cut surprinsă că în Republica Moldova exis­tă un număr mare de tineri sindicalişti. „Îi văd şi pe reţelele de socializare, sunt activi. Nu doar în Republica Moldova, peste tot în lume, tinerii îşi doresc salarii decente, con­diţii bune de muncă şi garanţii sociale”, a spus reprezentanta PERC.

În cadrul întrunirii Comisiei de Tineret a CNSM, a fost adoptată o adresare către structurile sindicale naţionale, internaţio­nale şi organele decizionale din Republica Moldova. În acest apel, Comisia de Tineret a CNSM a cerut integrarea politicilor de tine­ret în toate programele promovate la nivel naţional şi regional, elaborarea şi încheierea Convenţiei colective de nivel naţional pri­vind protecţia social-economică a tinerilor, promovarea unei politici ocupaţionale prin dezvoltarea unui suport special de integrare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pe piaţa forţei de muncă.

Totodată, tinerii sindicalişti au cerut în­curajarea egalităţii şi a echităţii între bărbaţi şi femei pe piaţa forţei de muncă, precum şi implicarea tinerilor în procesul decizional, includerea acestora în comisiile de negoci­ere, în organele de conducere ale structuri­lor sindicale. Comisia de Tineret din cadrul CNSM a pledat și pentru dezvoltarea unor parteneriate privind serviciile pentru tineri, precum și stabilirea unor legături transfron­taliere şi semnarea unor acorduri de colabo­rare în acest sens.

La finele acestei şedinţe, mai mulţi lideri sindicali au primit diplome ale CNSM pen­tru sprijinirea activităţilor de tineret. E vor­ba de Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM, Radu Mânzat, vicepreședinte al comisiei, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, Vasile Patraşcu, consilierul preşedintelui CNSM, Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, Ion Pîrgaru, preşedin­tele Federaţiei Sindicatelor din Comunica­ţii, Olesia Briazgunova, vicepreşedinta Co­mitetului de Tineret PERC, Roman Zaițev, membru al Comitetului de Tineret PERC, alţi invitaţi.

Conferinţa Internaţională „Un sindicat incluziv şi sustenabil pentru tineri” a reunit tineri sindicalişti din Belgia, Georgia, Ro­mânia, Ucraina, Estonia, Lituania, Republi­ca Moldova, reprezentanţi ai ITUC, membri ai Comitetului de Tineret din cadrul PERC, membri ai Comitetului Confederal din ca­drul CNSM, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi parteneri sociali.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com