24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele vor da note Guvernului la Comisia Europeană

Loading
Fără categorie Sindicatele vor da note Guvernului la Comisia Europeană
Sindicatele vor da note Guvernului la Comisia Europeană

chiriac

 

La 17 şi 18 octombrie, va avea loc cea de-a doua reuniune a Forumului de dialog social cu societatea civilă Uniunea Europeană – Republica la Moldova, dedicat comerţu­lui şi dezvoltării durabile.

 

Un anunţ în acest sens a făcut luni la Chişinău Petru Chiriac, vi­cepreşedinte al Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul unei şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai forumului. Deo­camdată, nu se ştie unde va avea loc cea de-a doua reuniune a Fo­rumului de dialog social cu socie­tatea civilă UE-RM. Evenimentul este planificat pentru Bruxelles, dar sindicatele au venit cu propu­nerea ca acesta să se desfăşoare la Chişinău.

Petru Chiriac a menţionat, în cadrul şedinţei, că scopul reu­niunii este de a veni cu o viziune alternativă celei guvernamenta­le pe marginea implementării de până acum a capitolului 13 „Tra­de and sustainable development” („Comerț și dezvoltarea sustenabi­lă”) din Acordul de Asociere RM-UE şi cu propuneri, recomandări pentru eliminarea constrângerilor şi dinamizarea procesului de im­plementare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA ).

La cea de-a doua reuniune a fo­rumului, se va discuta despre re­zultatele implementării DCFTA în doi ani și a foii de parcurs vizând reformele prioritare ale Guvernu­lui la capitolul DCFTA, precum şi despre realizarea Acordului de Li­ber Schimb Aprofundat şi Cuprin­zător în regiunea transnistreană.

Un reprezentant al sindicatelor, altul al patronatelor şi cel de-al treilea – din partea unei alte orga­nizaţii neguvernamentale din Re­publica Moldova, se vor pronunța în faţa Comisiei Europene pe mar­ginea a ceea ce a făcut Guvernul până acum pentru a realiza preve­derile Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE.

„Dacă nu va exista stabilitate economică, nu va fi nici comerţ, nu vor fi nici exporturi şi nici impor­turi. Sindicatele se pronunţă pen­tru stabilitate în economia ţării, pentru atragerea investiţiilor, pen­tru crearea de noi locuri de mun­că”, a subliniat Petru Chiriac.

Zona de Liber Schimb Apro­fundat și Cuprinzător (DCFTA) este un acord între Uniunea Euro­peană și Republica Moldova, care urmărește 

o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fi­ecărei dintre aceste părți un acces mai bun pe piață decât ce este ofe­rit altor parteneri de comerț. Acor­dul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale la im­port–export în comerțul cu pro­duse între cele două părți. Acesta are ca scop eliminarea barierelor în comerțul cu servicii și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective. Zonele de Liber Schimb (ZLS), stabilite de UE în relație cu partenerii săi comerciali, de obicei includ un număr de domenii care depășesc comerțul obișnuit.

Forumul de dialog social cu so­cietatea civilă Uniunea Europeană – Republica Moldova este format din trei reprezentanţi ai Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, trei – din partea Confe­deraţiei Naţionale a Patronatului şi alţi trei din partea unor alte or­ganizaţii neguvernamentale. Ul­tima reuniune a forumului a avut loc în luna mai la Bruxelles.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com