27 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele, un actor important al societății civile în implementarea Acordurilor de Asociere la UE

Loading
Fără categorie Sindicatele, un actor important al societății civile în implementarea Acordurilor de Asociere la UE
Sindicatele, un actor important al societății civile în implementarea Acordurilor de Asociere la UE

sainciuc

 

În perioada 30 iunie – 1 iulie, la Kiev a avut loc Forumul Internaţi­onal „Interacţiunea şi cooperarea dintre autorităţile guvernamenta­le şi societatea civilă în contextul implementării Acordurilor de Aso­ciere în statele Parteneriatului Es­tic”. Evenimentul a reunit experţi din Polonia, Estonia – ţări-membre ale Uniunii Europene, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi organizaţii neguvernamen­tale din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, Ucraina, Repu­blica Moldova.

 

Din partea Republicii Moldova, la forum a participat savantul Alexandru Platon, co­ordonator de proiecte la Institutul de Poli­tici Publice de la Chişinău, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, precum şi repre­zentanţi ai ONG-urilor.

„Scopul evenimentului a fost de a discuta abordările principale de formare a unei poli­tici de stat de informare eficientă. Totodată, forumul a avut drept obiectiv de a împărtă­şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte interacţiunea structurilor guvernamentale cu societatea civilă în ţările Parteneriatului Estic din cadrul politicii europene de inte­grare”, a specificat Sergiu Sainciuc pentru „Vocea poporului”.

Ce măsuri trebuie întreprinse pentru a îmbunătăţi nivelul de cooperare dintre plat­forma societăţii civile, Guvern şi Parlament, dar şi alte organizaţii neguvernamentale, care reprezintă societatea civilă? În primul rând, trebuie semnate nişte memorandu­muri de cooperare între platforma societă­ţii civile şi Guvern, Parlament. E necesară organizarea unor întâlniri sistematice, pe diverse chestiuni, a reprezentanţilor plat­formei societăţii civile cu responsabili de la conducerea Guvernului şi a Parlamentului, a relevat vicepreședintele CNSM.

Totodată, a adăugat el, trebuie organi­zate conferinţe comune, cu participarea reprezentanţilor platformei societăţii civile, la care să se discute paşii de implementare a Acordului de Asociere la UE. Trebuie să existe un canal de legătură dintre platforma societăţii civile şi Guvern, Parlament, dar şi alte structuri, responsabile de realizarea Planului de Acţiuni privind Acordul de Aso­ciere.

„Există Comisia guvernamentală cu pri­vire la integrare europeană, la care se discu­tă cum se implementează anumite directive ale UE, ar fi cazul ca la aceste şedinţe să fie invitaţi reprezentanţi ai platformei socie­tăţii civile. În mass-media ar trebui să fie pe larg mediatizată activitatea platformei societăţii civile şi a Guvernului, prin pris­ma implementării Acordului de Asociere. Toţi cetăţenii trebuie să cunoască cum se realizează Acordul de Asociere la UE şi ce va avea viitoarea generaţie de la realizarea acestui document. În cadrul platformei so­cietăţii civile, se organizează 

două forumuri pe  an, unul în Chişinău şi altul la Bruxelles. Evident, lucrul se face doar în preajma aces­tor reuniuni, însă ar fi de dorit ca activita­tea să fie una permanentă. Trebuie să avem o cooperare eficientă cu ONG-urile care monitorizează implementarea Acordului de Asociere RM–UE”, a menţionat Sergiu Sainciuc.

La finele forumului, statele-participante au adoptat o rezoluţie, prin care ţările Par­teneriatului Estic sunt îndemnate să asigure transparenţă şi un dialog sincer și deschis cu societatea civilă în contextul integrării europene.

La 1 iulie 2016, a intrat în vigoare Acor­dul de Asociere Republica Moldova – Uni­unea Europeană, iar ţara noastră a devenit un stat asociat la UE.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com