18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele solicită majorarea salariilor pentru medici cu 25 la sută

Loading
Fără categorie Sindicatele solicită majorarea salariilor pentru medici cu 25 la sută
medici

Foto: virginiacenterforwomen.com

 

Activul Federației Sindi­cale „Sănătatea” s-a întâlnit, marți, cu ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, și cu direc­torul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Iurie Osoianu.

 

Sindicatele au cerut să fie majorate cu 25 la sută sala­riile medicilor. Ministrul Să­nătăţii a fost de acord, însă abia de anul viitor, după ce formula de calculare a sala­riilor va fi modificată. Aurel Popovici, preşedintele Fede­raţiei Sindicale „Sănătatea”, a menţionat, în cadrul foru­mului de dialog cu ministrul Sănătăţii, că deşi salariul mediu lunar al unui angajat din medicină s-a majorat de la 2886 de lei în anul 2010 la 4046 de lei în anul 2014, aceste retribuţii sunt mai mici decât media pe țară. „Înţelegem care e situaţia în ţară, înţelegem că este greu pentru toată lumea, dar nici salariile actuale nu mai fac faţă. Cum poţi să acorzi asistență de calitate bună pacientului, când medicul nu are condiţii normale de muncă, nici salariu decent şi nu este îndestulat cu echipa­ment?”, a spus Aurel Popo­vici.

Ministrul Sănătății a ţinut să precizeze că salariile vor fi majorate diferit. Tinerii specialiști ar putea benefi­cia de cea mai mare majo­rare – cu aproape 50 la sută. Ceilalți angajați, însă, vor avea lefuri mai mari cu 10-15 la sută. Salariul ar putea fi stabilit în baza vechimii în muncă şi a cel mult doi indi­catori de performanță.

„Ca să nu mai existe situ­aţii că cel care îl iubeşte mai tare pe şef are sporuri mai mari. Cel puţin asta eu îmi doresc”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

 

g_cnsm

E nevoie de o strategie de dezvoltare și reformare a întregului sistem de sănătate

 

La ședința de marți, cei 150 de președinți ai comitetelor sindicale din colective s-au așezat la prima masă de dialog cu ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, și au discutat problemele din sistemul sănătății cu care se confruntă angajații. Au fost abordate cele mai stringente probleme: Dezvoltarea și re­formarea sistemului de sănătate din Republi­ca Moldova; Finanțarea sectorului sănătății; Identificarea posibilităților de majorare a ve­niturilor salariale ale angajaților din ramura ocrotirii sănătății; Resursele umane; Securi­tatea și sănătatea în muncă etc.

Președintele Federației Sindicale „Sănă­tatea” din Moldova, Aurel Popovici, a dez­văluit publicului informații despre situația din ramură, aducând cifre și date bazate pe rapoartele anuale prezentate de către președinții comitetelor sindicale.

Pentru fiecare problemă pusă în discuție, președintele Popovici, în numele membrilor Consiliului Republican, a înaintat propu­neri.

Aurel Popovici a propus să fie elaborată și adoptată Strategia de dezvoltare și reforma­re a întregului sistem de sănătate din țară. O importanță deosebită trebuie să se acor­de elaborării și adoptării Codului sănătății al Republicii Moldova, consultat cu opinia medicală și academică, cu sindicatul de ra­mură și societatea civilă. „Instituirea la nivel de administrație publică locală (raion, mu­nicipiu) a unui organ de coordonare a tutu­ror unităților medicale, indiferent de forma juridică de proprietate, amplasate în aceste teritorii. Atribuirea, prin ordinul Ministe­rului Sănătății, centrelor de sănătate create în baza Centrului Medicilor de Familie, a dreptului de a coordona și acorda asistență consultativă și informațională Centrelor de sănătate autonome și Oficiilor medicilor de familie”, a menționat Aurel Popovici.

Referindu-se la finanțarea sectorului sănătății, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” a propus ca prin Legea bugetu­lui de stat să fie stabilite prețurile poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru categoriile asigurate de către Guvern, în calitate de asigurator, să fie în mărimi echivalente costului Programului unic pe cap de locuitor.

 

sindicatul-sanatate

 

În context, ministrul Sănătății a anunțat că bugetul de întreţinere al CNAM va fi micşorat, lucru ce l-a nemulțumit pe Iurie Osoianu, vicedirector al companiei. Acesta, dimpotrivă, a cerut majorarea primei de asi­gurare medicală obligatorie până la 12%.

„Reexaminarea anuală, în funcție de spo­rirea productivității muncii la nivel național, a majorării cotei procentuale achitată de an­gajator și salariați la formarea Fondului Asi­gurărilor Obligatorii de Asistență Medicală, ca până în anul 2020 aceasta să constituie cel puțin 12 la sută (6+6). Modificarea Legilor nr. 435 din 28.12.2006 „Privind descentrali­zarea administrativă”, nr.436 din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” și nr. 397 din 16.10.2003 „Privind finanțele publi­ce locale”, prin care administrația publică lo­cală să fie obligată să asigure alocarea surse­lor financiare pentru construcția, reparația capitală și curentă a edificiilor, procurarea mijloacelor fixe, a echipamentului medical pentru instituțiile medico-sanitare publice la care este fondator. Stabilirea unui control strict cu privire la corectitudinea folosirii surselor financiare în instituțiile medicale de toate nivelurile”, a accentuat Aurel Popovici.

 

g_cnsm

Sindicatele cer stabilirea indemnizației unice acordate tinerilor specialiști, medicilor și farmaciștilor, de cel puțin 100 de mii de lei

 

Pentru a atrage tineri specialiști în sis­tem, sindicatele au propus modificarea Ho­tărârii Guvernului nr.1345 din 31.11.2007 „Cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceuti­ce”, în vederea stabilirii indemnizației uni­ce acordate tinerilor specialiști, medicilor și farmaciștilor de la 30 de mii de lei la cel puțin 100 de mii de lei și personalului medi­cal și farmaceutic mediu – de la 24 de mii de lei la cel puțin 75 de mii de lei și extinderea acestor facilități și asupra tinerilor specialiști repartizați în localitățile urbane. S-a mai so­licitat, de asemenea, adoptarea și punerea în aplicare a unui mecanism care să dea posi­bilitate tinerilor specialiști să beneficieze de credite preferențiale, cu o dobândă și perioa­dă de grație rezonabilă și elaborarea și pune­rea în aplicare a politicii privind asigurarea tinerilor specialiști cu spațiu locativ.

La unele propuneri, sindicaliștii au primit răspunsuri de la ministrul Sănătății. Altele vor fi puse în discuție abia la anul.

În prezent, în sistemul medical din Mol­dova activează 53.500 de angajați.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com