26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele resping vehement un proiect de modificare a Codului muncii

Loading
Fără categorie Sindicatele resping vehement un proiect de modificare a Codului muncii
Sindicatele resping vehement un proiect de modificare a Codului muncii
Foto: timpul.md

Foto: timpul.md

 

Un proiect de modificare a Codului muncii, înaintat de reprezentanţii mediului de afaceri, care urmăreşte limita­rea drastică a drepturilor salariaţilor din ţara noastră, este respins cu vehemenţă de sindicaliştii moldoveni. Membrii Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova au decis, că, în caz de necesita­te, vor declanşa acţiuni de amploare, pentru a împiedica adoptarea acestui proiect.

 

În cazul în care tentativele de acest fel nu vor fi curmate, salari­aţii vor ajunge să dispună numai de obligaţii, nu însă şi de drepturi, a apreciat Oleg Budza, preşedin­tele CNSM.

Deşi legislaţia stipulează că problemele legate de realizarea drepturilor sociale şi economice sunt discutate de cei trei partici­panţi la dialogul social – Guvern, Patronat şi Sindicate – la nivel na­ţional, sunt diferite încercări de a substitui acest dialog prin discuţii cu anumite comisii sau asociaţii.

 

Conlucrare cu structurile internaţionale

 

Poziţia sindicatelor într-o ches­tiune sau alta se bazează pe legis­laţia naţională şi pe documentele internaţionale la care ţara noastră este parte şi pe încercarea de a nu admite ca, într-o bună zi, să fie subminate drepturile şi garan­ţiile salariaţilor, a accentuat Oleg Budza. Dacă în acest caz nu va fi auzită vocea sindicatelor, acestea, în corespundere cu nomele sus-menţionate, vor recurge la diver­se acţiuni de amploare, inclusiv prin conlucrare cu structurile in­ternaţionale.

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a speci­ficat că

proiectul în cauză a fost elaborat de reprezentanţii unor asociaţii de business. Şi, cu toa­te că din grupul de lucru pentru elaborarea acestui document au făcut parte şi reprezentanţii sin­dicatelor, aceştia afirmă că este vorba de norme impuse pe care Ministerul Muncii, Protecţiei Soci­ale şi Familiei se obligă să le pro­moveze.

Proiectul diminuează dreptu­rile şi garanţiile salariaţilor, ale membrilor de sindicat, din rolul dialogului social şi importanţa contractelor colective de muncă, lucru care nu poate fi susţinut, a subliniat Sergiu Sainciuc.

Documentul propune, între al­tele, excluderea perioadei de pro­bă la angajarea tinerilor şi conce­dierea ulterioară a acestora fără ca angajatorul să mai fie obligat să-şi argumenteze decizia. Toto­dată, autorii încearcă să micşore­ze durata concediului de îngrijire a copilului, să limiteze acţiunea contractelor colective de muncă şi să taie din dreptul comitetelor sindicale de a se opune conce­dierii salariaţilor. În consecinţă, membrii Comitetului Confederal au decis să propună ca proiectul să fie definitivat în cadrul unui grup de lucru tripartit, în scopul atingerii unui compromis între partenerii sociali.

Tot ieri, membrii Comitetului Confederal au decis să solicite în mod repetat Guvernului ca acesta să iniţieze procedura de amenda­re a legislaţiei naţionale în cores­pundere cu unele recomandări ale experţilor Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii şi cu preve­derile unor convenţii ale OIM, ratificate de ţara noastră, privind exercitarea liberă de către inspec­ţia muncii a atribuţiilor sale.

Discuţiile purtate de membrii Comitetului Confederal al CNSM s-au mai axat pe chestiuni privind modificarea şi completarea Con­venţiei colective de nivel naţional nr. 2 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, propunerile sindica­telor pentru Planul de activitate al Comisiei tripartite pentru semes­trul doi din 2017 etc.

Despre deciziile adoptate aflaţi din următoarele numere ale ziarului.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com