7 iulie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele negociază asigurarea nivelului minim de existenţă

Loading
Fără categorie Sindicatele negociază asigurarea nivelului minim de existenţă
Sindicatele negociază asigurarea nivelului minim de existenţă
cnsm-fmi

Foto: vocea.md

„Indicii economici pentru 2013 denotă o îmbu­nătăţire a stării de lucruri, o creştere a economiei moldoveneşti în compara­ţie cu 2012, iar aceasta ne încurajează să sperăm că nivelul de viaţă al oame­nilor se va îmbunătăţi.”

 

Declaraţia a fost făcută, joi 23 ianuarie, de vi­cepreşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, Pe­tru Chiriac, în cadrul unei întrevederi cu misiunea Fondului Monetar Inter­naţional, care se află la Chişinău pentru a negocia un nou program de asis­tenţă pentru ţara noastră.

Evoluţia economică a Republicii Moldova ne permite să contăm pe o deschidere mai mare din partea Guvernului, în ca­drul dialogului pe care îl avem în vederea majoră­rii salariilor, a specificat Petru Chiriac. Vicepreşe­dintele CNSM a adăugat că, în ultimii cinci ani, Guvernul a rămas restan­ţier faţă de oamenii mun­cii şi cetăţenii săi la acest capitol, iar noi purtăm tratative pentru ca sala­riul minim pe ţară să fie adus la nivelul minimului de existenţă.

 

g_cnsm

Evoluţia economică ne dă speranţa că situaţia materială a moldovenilor se va îmbunătăţi

 

La rândul său, şeful misiunii FMI, Max Alier, a opinat că este important ca sindicatele să-şi stabi­lească priorităţile în dialo­gul cu Guvernul, iar aces­tea să fie realizate treptat, şi fiecare măsură imple­mentată să contribuie la o îmbunătăţire constantă a situaţiei. „Resursele sunt limitate, dar nu numai în Republica Moldova, ci pretutindeni şi, de aceea, la fiecare măsură trebuie să existe o argumentare rezonabilă, iar toate acţi­unile preconizate să poată căpăta un sens luate îm­preună”, a accentuat Max Alier.

La întrevedere au par­ticipat reprezentanţi ai aparatului CNSM şi ai mai multor federaţii sin­dicale ramurale.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com