21 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele îşi exprimă dezacordul faţă de unele intenţii legislative

Loading
Fără categorie Sindicatele îşi exprimă dezacordul faţă de unele intenţii legislative
Sindicatele îşi exprimă dezacordul faţă de unele intenţii legislative
comitetul-confederal

Foto: vocea.md

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a redactat şi remis preşedinte­lui Parlamentului Republicii Moldova o adresare referi­toare la o scrisoare expedi­ată recent de reprezentanţii Comitetului sindical al Spi­talului raional Ceadîr–Lun­ga mai multor autorităţi pu­blice.

 

Semnatarii scrisorii îşi exprimau dezacordul faţă de unele intenţii legislative ce ţin de punerea sala­riaţilor-pensionari în faţa alegerii între a primi salariu sau pensie, în timp ce, acum, ei pot beneficia de ambele.

„CNSM consideră că realizarea unor asemenea iniţiative legislati­ve ar constitui o încălcare a dreptu­rilor fundamentale ale oamenilor. Iniţiativele de acest gen atentează nu doar la dreptul la muncă, dar şi la cel la pensie, dobândit pe par­cursul a zeci de ani de muncă”, se menţionează în adresarea CNSM.

În această situaţie, pensionarii ar fi siliți să trăiască doar din pen­sie, care nu asigură nici 80 la sută din minimul de existenţă şi repre­zintă numai 27 la sută din salariul mediu pe ţară, faţă de 40 la sută cât ar trebui să constituie, conform normelor internaţionale.

În această ordine de idei, exper­ţii internaţionali în materie au con­statat că sunt necesare mai multe eforturi orientate spre susţinerea persoanelor în vârstă în găsirea sau menţinerea locului de muncă. Tot­odată, sunt necesare politici publi­ce pentru a reduce discriminarea pe criterii de vârstă în domeniul muncii şi îmbunătăţirea condiţii­lor de perfecţionare a abilităţilor profesionale pentru persoanele în etate.

Pornind de la cele sus-menţi­onate, CNSM solicită conducerii Parlamentului să respingă orice iniţiativă care ar avea drept scop să-i impună pe salariaţii–pensi­onari să renunţe la salariu sau la pensia binemeritată şi recunoscută prin lege.

Textul scrisorii adresate de către reprezentanţii comitetului sindical al Spitalului raional Ceadîr–Lunga mai multor autorităţi publice a fost publicat integral în numărul prece­dent al ziarului „Vocea poporului”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com