18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele îşi consolidează capacităţile de protejare a angajaţilor

Loading
Fără categorie Sindicatele îşi consolidează capacităţile de protejare a angajaţilor
consultanta-mediere-balti

Foto: actualitateasm.ro

 

La Bălți, în una din cele mai aglomerate zone ale urbei, funcţionează de mai bine de un an de zile un centru de consultanţă şi mediere pen­tru angajaţii de la instituţiile şi întreprinderile care ac­tivează în acest municipiu. Adică, dacă salariatul are nişte probleme la locul de muncă: fie că nu-i sunt cre­ate condiţii decente de mun­că, fie că este nemulţumit de mărimea salariului totdeau­na poate conta pe asistenţa juridică din partea persona­lului care se află zi de zi în incinta acestei instituţii. 

 

Potrivit lui Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM, centrul a fost creat de către CNSM ca urmare a implementării Pro­iectului „Planificare, monitorizare şi evaluare”, co-finanţat de către sindicatul CNV Internaţional din Olanda. Acest proiect ţinteşte sus­ţinerea şi consolidarea capacită­ţilor sindicatelor din Moldova în ce priveşte protejarea drepturilor şi intereselor angajaţilor, membri de sindicat, a fost lansat în 2013 şi urmează a fi finalizat către sfârşitul acestui an.

„Din momentul lansării proiec­tului, au fost instalate corturi de informare a angajaţilor, membri de sindicat, în oraşele Chişinău, Orhei, Cahul, Hînceşti, Căuşeni. Prin crearea unor astfel de centre se urmăreşte informarea și consul­tarea membrilor de sindicat vizavi de drepturile lor social-economice, juridice. Asistenţa necesară este acordată de experţi bine pregătiţi, care au la îndemână un ghid care conţine răspunsurile la cele mai frecvente întrebări care vin din partea vizitatorilor”, a specificat Nicolae Suruceanu.

Ar fi de precizat că proiectul PME este alcătuit din 9 subpro­iecte, la realizarea cărora este im­plicată nu doar CNSM, ci încă alte patru sindicate de ramură. Bu­năoară, Federaţia „SINDICONS” gestionează subproiectele privind îmbunătățirea condiţiilor de mun­că, de sănătate a salariaţilor din ra­mură şi politica de tineret. În timp ce Federaţia „SINDASP” este an­trenată în realizarea subproiectu­lui privind dezvoltarea comunică­rii şi a marketingului, iar Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Institu­ţiilor Bancare şi de Asigurări s-a concentrat pe asigurarea dreptului salariaţilor la protecţia şi igiena muncii. În fine, Federaţia Sindica­telor Lucrătorilor din Comunicaţii a fost antrenată la realizarea sub­proiectului ce ţine de dezvoltarea şi implementarea strategiei de infor­mare şi instruire privind drepturile social-economice şi de muncă ale salariaţilor.

Atât reprezentanţii CNSM, cât şi cei ai federaţiilor de ramură, au organizat în aceşti aproape doi ani de punere în aplicare a proiectului peste 20 de lecţii de instruire în do­meniul salarizării, protecţiei social-economice, securităţii şi sănătăţii la locul de muncă cu participarea membrilor de sindicat cu atribu­ţii în sfera relaţiilor de muncă sau care fac parte din consiliile pentru securitate şi sănătate în muncă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com