Sindicatele insistă să fie urgentată reforma legată de inspecţia muncii

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 06.02.2018

   

deschide.md

deschide.md

 

În condiţiile în care mai multe accidente de muncă produse la finele anului trecut nu au fost şi nici în prezent nu sunt cercetate de factorii de răspundere, membrii Comitetului Confederal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova au hotărât să în­treprindă o serie de măsuri.

 

Conform informaţiilor prezen­tate în cadrul şedinţei de ieri a Comitetului Confederal al CNSM, începând cu 27 octombrie 2017, în ţara noastră au avut loc 59 de accidente de muncă. Dintre aces­tea, 11 au dus la decesul a 13 lu­crători, iar alte patru ar urma să fie clasificate ca accidente de muncă grave. Până acum, însă, inciden­tele în cauză nu au fost cercetate conform procedurilor legale.

Vorba e că, de la 27 octombrie 2017, atribuţiile legate de cerce­tarea accidentelor de muncă au fost transferate de Guvern de la Inspectoratul de Stat al Muncii către 

10 autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţiona­le. Acestea nu sunt însă pregătite pentru a exercita funcţiile respec­tive.

În consecinţă, sindicaliştii au constatat că prin aceasta sunt în­călcate drepturile constituţionale ale salariaţilor la protecţia muncii şi la asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale.

Astfel, membrii Comitetului Confederal al CNSM au decis ca, în martie-aprilie curent, să fie organizată o întrunire în această problemă şi la ea să fie invitaţi re­prezentanţii grupurilor interesate, dar şi factori de decizie guverna­mentali.

În acelaşi timp, pe linie sindi­cală urmează a fi întreprinse mai multe măsuri. Printre acestea se numără monitorizarea gradului de respectare a convenţiilor Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii, a Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă şi a altor acte normative.  Va fi verficat şi modul în care sunt aplicate prevederile convenţiilor şi ale contractelor colective de muncă, hotărârile Consiliului General şi ale Comite­tului Confederal al CNSM.

 

Informare şi interacţiune

 

Mai mult ca atât, reprezen­tanţii Inspectoratului Muncii al CNSM vor asigura, în mod priori­tar, sesizarea operativă a federa­ţiilor sindicale de ramură despre abaterile de la legislaţia în vigoa­re depistate în cadrul vizitelor efectuate la locurile de muncă. Ei vor informa şi despre rezultatele cercetării accidentelor de muncă, soldate cu traumatisme grave sau decese.

O prioritate importantă va fi şi verificarea calităţii evaluărilor pri­vind factorii de risc profesional la locurile de muncă şi a planurilor de protecţie şi prevenire, de eli­minare sau atenuare a factorilor în cauză.

La rândul lor, sindicatele de ra­mură îşi asumă responsabilitatea de a informa în mod operativ in­spectorii de muncă ai CNSM des­pre accidentele de muncă produ­se în organizaţiile primare. Ele vor asigura şi participarea sindicalişti­lor, inclusiv a celor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la efectuarea vizitelor de lucru ale inspectorilor de muncă ai CNSM şi la cerceta­rea accidentelor de muncă.

 

Alte hotărâri

 

Ordinea de zi a şedinţei de ieri a mai inclus subiecte cu privire la realizarea hotărârilor din 2017 ale Consiliului General şi ale Comite­tului Confederal al CNSM. Alte chestiuni s-au referit la convoca­rea, pe 19 aprilie 2018, a şedinţei Consiliului General al CNSM şi la modificarea componenţei nomi­nale a părţii sindicatelor în cadrul Comisiei naţionale pentru con­sultări şi negocieri colective.

Membrii Comitetului Confede­ral au mai examinat subiecte cu privire la planul CNSM în dome­niul formării sindicale şi cercetării pentru 2018 şi au aprobat un nou regulament al formatorului sindi­cal. O altă hotărâre luată în con­text se axează pe organizarea, în perioada 21-23 septembrie 2018, a Spartachiadei a cincea a CNSM.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.