19 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele înaintează, în mod repetat, revendicări Guvernului

Loading
Fără categorie Sindicatele înaintează, în mod repetat, revendicări Guvernului
Sindicatele înaintează, în mod repetat, revendicări Guvernului
cnsm-guvern

Foto: vocea.md

Un şir de revendicări pri­vind realizarea de măsuri concrete care să ducă la îm­bunătăţirea condiţiilor de viaţă ale moldovenilor au fost înaintate, în mod repe­tat, Guvernului din partea Sindicatelor. Participanţii la Adunarea activului repu­blican al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, desfăşurată cu ocazia Zilei Sindicalistului, au decis să acorde Guver­nului încă 100 de zile pen­tru satisfacerea acestor re­vendicări. În caz contrar, sindicaliștii vor ieşi în stra­dă.   

 

Sindicatele insistă asupra iniţierii unui dialog social real şi responsabil, orientat spre găsirea de soluţii pen­tru problemele prioritare ale salariaţilor. Reprezen­tanţii lucrătorilor cer, de asemenea, să fie reformat sistemul de salarizare. Ei propun stabilirea unui sin­gur salariu minim pe ţară, în mărime de 50-60 la sută din cel mediu pe economie, cu indexarea lefurilor la ni­velul indicelui preţurilor de consum, ca măsură de era­dicare a sărăciei şi asigurare a echităţii sociale.

Revendicările se referă şi la reducerea poverii fis­cale pentru persoanele cu venituri mici, scutirea de achitarea impozitelor pe ve­niturile ce sunt sub nivelul minimului de existentă şi renunţarea la intenţia pri­vind introducerea unei cote unice a impozitului pe venit pentru persoanele fizice.

Sindicatele mai cer mo­dificarea legislaţiei cu pri­vire la pensii, urgentarea adoptării Programului na­ţional în domeniul securi­tăţii şi sănătăţii în muncă, eficientizarea cheltuielilor fondurilor de asigurări me­dicale, combaterea muncii „la negru”, a salariilor „în plic”, precum şi a evaziunii fiscale.

 

g_cnsm

În caz că, din nou, vocea noastră nu va fi auzită, vom recurge la alte metode de conlucrare cu Guvernul

 

„Sindicatele sunt o instituţie influentă a societăţii civile şi, în condiţiile actuale, ple­dează pentru ameliorarea situaţiei prin di­alog constructiv. În caz că, din nou, vocea noastră nu va fi auzită, vom recurge la alte metode de conlucrare”, a declarat Oleg Bud­za, preşedintele CNSM, în cadrul aceleiaşi adunări a activului sindical.

Oleg Budza a remarcat că problemele ri­dicate de sindicalişti se regăsesc şi în mai multe obiective din Programul de activitate al Guvernului. În acest caz, satisfacerea re­vendicărilor sus-menţionate va însemna şi o contribuţie esenţială la realizarea programu­lui respectiv.

Preşedintele CNSM a mai constatat că, în primele 100 de zile de activitate, Cabinetul Gaburici a făcut unele încercări grele. O par­te dintre acestea au fost criticate de reprezen­tanţii sindicatelor în mod deschis, iar altele, cum ar fi cea privind combaterea corupţiei, se bucură de susţinere.

„Venim cu un apel către partenerii so­ciali să realizăm o schimbare în activitatea noastră comună şi, dacă vom fi auziţi, să nu recurgem la mitinguri şi proteste. Noi vrem conlucrare, iar la masa de negocieri, cu înţe­lepciune, se poate ajunge la un numitor co­mun”, a mai menţionat Oleg Budza.

 

Solidaritatea angajatorilor

 

Prezent la eveniment, Leonid Cerescu, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Pa­tronatului, a constatat că şi problemele ridi­cate de acest partener social au fost ignorate de Guvern. Astfel, situaţia din mediul de afa­ceri este, în prezent, una foarte dificilă, iar cele mai grave inadvertenţe sunt: concuren­ţa neloială, economia informală şi corupţia.

În contextul reluării, după o întrerupere de peste jumătate de an, a activităţii Comi­siei tripartite, preşedintele CNPM a îndem­nat sindicaliştii să contribuie la desfăşurarea unei activităţi constructive, orientate spre crearea unor condiţii avantajoase pentru agenţii economici şi salariaţi.

„Noi, sindicatele şi patronatele, suntem constanţi, indiferent cine se află la condu­cere, pe când guvernele se schimbă, la fel şi politicile. De aceea, trebuie să găsim posibili­tăţi de conlucrare, ca să dictăm noi care să fie politica economică şi socială a ţării noastre. Pentru aceasta, trebuie să ne aşezăm la masa de consultări şi negocieri şi să găsim soluţii, pe care să cerem ca factorii de decizie să le realizeze”, a afirmat Leonid Cerescu.

 

Variantă de compromis

 

La rândul său, premierul Chiril Gaburici a apreciat că Guvernul se află pe aceeaşi parte a baricadei cu partenerii săi de dialog social, dar a remarcat că este inadmisibil ca aceştia să se critice, la nesfârşit, unul pe altul, fără sugestii clare, argumente şi cifre.

Chiril Gaburici a afirmat că cele o sută de zile de când activează actualul Guvern sunt foarte puţine pentru a fi făcute multe schim­bări. În acest răstimp, Cabinetul de Miniştri a reuşit să înţeleagă ce se întâmplă, a făcut o diagnostică a sistemelor şi a lucrurilor din ţara noastră, a conştientizat de unde trebuie să înceapă şi care să fie priorităţile, precum şi faptul că sunt multe de făcut.

Premierul a afirmat că îşi doreşte, de ase­menea, creşteri de salarii pentru profesori, medici şi funcţionari şi că acest lucru nu poa­te fi abordat separat de situaţia economică a ţării şi nici schimbat peste noapte.

„Prin comunicare, dialog şi coordona­re vom putea găsi varianta de compromis pentru toate părţile”, a concluzionat Chiril Gaburici.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Solon
    15.06.2015

    Cine sunt sindicaliştii şi prin ce se deosebesc ei mebrii de sindicate de odinioară ??? Par mai mult a scandalagii, decît ai apărătorilor drepturilor celor sărăciţi. De spune DEX-ul ??
    SINDICALÍSM s. n. 1. Mișcare anticapitalistă din Europa Occidentală la sfârșitul sec. XIX, având legături cu anarhismul, și care consideră statul drept un sistem birocratic ineficient și opresiv, preconizând înlocuirea cu sindicatele ca unități de producție. 2. Sistem de organizare a muncitorilor prin mijlocirea sindicatelor; mișcare sindicală. – Din fr. syndicalisme.

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com