25 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele, împotriva utilizării abuzive a antibioticelor

Loading
Fără categorie Sindicatele, împotriva utilizării abuzive a antibioticelor
Sindicatele, împotriva utilizării abuzive a antibioticelor

antibiotice

 

Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS” şi Federa­ţia Sindicatelor din Domeniile Co­operaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsind­coopcomerţ” solicită Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Agricultu­rii să prezinte o informaţie cu pri­vire la utilizarea antibioticelor şi a hormonilor în procesul de creştere a animalelor şi a păsărilor din Re­publica Moldova.

 

Lideri şi activişti sindicali din cadrul celor două federaţii s-au reunit în săp­tămâna curentă la Casa Sindicatelor, în cadrul unui seminar privind securitatea alimentară.

Natalia Chirilova, specialist principal al Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”, a spus la seminar că sindicatele susţin politica europeană, care interzice utilizarea iraţi­onală a antibioticelor.

„Abuzul de antibiotice la creşterea ani­malelor poate conduce la îmbolnăvirea nu numai a consumatorilor, dar chiar și a sa­lariaţilor care sacrifică animalele şi a celor care prelucrează carnea. Dacă la animale antibioticele se folosesc în cantităţi mici, agentul patogen nu se distruge, ci devi­ne rezistent la antibioticul respectiv, iar când nimereşte în organismul uman şi se administrează antibiotice ulterior, efectul curativ al antibioticului este egal cu zero. Crescătorii de animale şi păsări din ţară utilizează însă antibioticele pentru a avea profit. Am vizionat filme documentare, în care se arăta că un copil nou-născut din Danemarca era deja rezistent la anumite antibiotice, acest prunc a făcut şoc anafi­lactic şi putea să moară. Şi în Republica Moldova există problema utilizării abuzi­ve a antibioticelor, dar instituţiile statului nu se grăbesc să o soluţioneze. Suntem îngrijoraţi de acest fenomen, pentru că sa­lariaţii noştri prelucrează carnea, inclusiv de la animale şi păsări, cărora li s-au ad­ministrat antibiotice, astfel că aceşti anga­jaţi sunt supuşi riscului de a se îmbolnăvi. Ne preocupă sănătatea populaţiei, în mod special, a copiilor”, a adăugat Natalia Chi­rilova.

Totodată, Valentina Chiriac, preşedin­ta Sindicatului „SindLUCAS”, a menţionat că 

sindicaliştii sunt îngrijoraţi de folosi­rea abuzivă a antibioticelor și de impac­tul acestora asupra securităţii la locul de muncă şi sănătăţii publice.

„Cerem interzicerea folosirii antibioti­celor în scopuri non-terapeutice la creş­terea păsărilor şi a animalelor. Conform informaţiei pe care ne-au prezentat-o la seminar reprezentanţi ai Uniunii Inter­naţionale a Salariaţilor din Domeniul Alimentaţiei, Agriculturii, Hoteluri, Re­staurante (IUF), în Danemarca cinci oa­meni au murit ca urmare a rezistenţei la antibiotice. În prezent, sindicatele din Re­publica Moldova nu dispun de informații statistice câţi oameni au decedat ca urma­re a rezistenţei la antibiotice. Dacă ne in­teresează sănătatea populaţiei, a copiilor, în special, trebuie să acordăm o atenţie sporită acestei probleme şi să găsim căi de soluţionare. Instituţiile statului trebu­ie să efectueze un control riguros privind calitatea alimentelor, de la seminţele cu care se hrănesc păsările şi animalele, până când bucatele ajung pe mesele consuma­torilor. La seminar, reprezentanţi ai IUF ne-au prezentat exemple potrivit cărora chiar după naştere, purceilor şi viţeilor li se administrau antibiotice, sub pretextul ca aceste animale să nu moară. Sindicate­le trebuie să prevină astfel de situaţii, dacă vrem să avem o populație sănătoasă. Eu cred că în Republica Moldova nu există o evidenţă strictă asupra utilizării antibioti­celor la animale şi păsări. Nu cunoaştem care este calitatea produselor comercia­lizate în pieţe, cu ce au fost hrănite ani­malele sacrificate, în cât timp au fost ele crescute”.

În cadrul seminarului, a fost discu­tat şi proiectul Legii cu privire la munca necalificată a zilierilor. „Sindicatul „Sin­dLUCAS” este împotriva adoptării acestui act legislativ, pentru că acesta ar legaliza într-o formă voalată activitatea muncii la negru. Persoanele care activează cu ziua nu vor avea nici contracte individuale de muncă, nici carnete de muncă, prin acest proiect li se permite zilierilor să nu trans­fere contribuţii nici la fondul social, nici la cel de medicină asigurată. Şi Centrul Naţi­onal Anticorupţie s-a pronunţat împotriva acestei legi, pentru că vine în contradicţie cu normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Potrivit expertizei CNA, proiectul generează riscuri de  evaziune fiscală şi de spălare de bani”, a menţionat Valentina Chiriac.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com