20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele dezaprobă moratoriul asupra controlului de stat

Loading
Fără categorie Sindicatele dezaprobă moratoriul asupra controlului de stat

 cnsm

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova îşi expri­mă dezacordul faţă de proiectul de Lege privind moratoriul asupra controlului de stat, la elaborarea căruia nu s-a ţinut cont de propunerile sindicatelor.

 

Este de neînţeles aplicarea moratoriului asupra controlului de stat, ce vizează Inspectoratul de Stat al Muncii, care are menirea să asigure res­pectarea dispoziţiilor documentelor internaţionale, legislative şi a altor acte normative referitoare la contractele individuale de muncă; remune­rarea şi protecţia muncii; securitatea şi sănătatea la locul de muncă, pre­cum şi alte drepturi fundamentale garantate de Constituţie, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană (revizuită), Convențiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81, 129, 155 etc., la care Republica Moldova este parte prin ratificare sau aderare.

Elaborarea unui astfel de act legislativ privind stabilirea moratoriului asupra controlului de stat, fără a ţine seama de drepturile fundamentale ale cetăţenilor (salariaţilor), nu se încadrează în principiile unui stat de drept sau chiar contravine acestora.

Or, potrivit art. 4 din Legea Supremă a statului, actele legislative care contravin normelor internaţionale sunt lovite de nulitate.

Totodată, lipsa de acţiuni din partea Guvernului pentru implemen­tarea recomandărilor Comitetului de Experţi al Biroului Internaţional al Muncii din martie 2015, în vederea aducerii cadrului legal naţional în concordanţă cu art. 12 şi 16 ale Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81, privind inspecţia muncii, de asemenea, provoacă mari în­grijorări pentru sutele de mii de salariaţi, membri de sindicat.

În acest context, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este ferm convinsă că nu poate fi adus nici un argument fondat în sus­ţinerea instituirii moratoriului asupra controlului de stat ce vizează In­spectoratul de Stat al Muncii, care, cu siguranţă, va expune unor riscuri ridicate viața și sănătatea omului la locul de muncă şi chiar va conduce la creşterea accidentelor de muncă, inclusiv la încurajarea aplicării muncii la negru.

Sindicatele îşi exprimă convingerea că Parlamentul Republicii Moldo­va nu va admite stabilirea moratoriului asupra controlului de stat, care are drept scop asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale salari­aţilor, precum şi a dispoziţiilor actelor internaţionale, care constituie un angajament al Republicii Moldova, asumat în primul rând, în faţa Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii prin ratificarea convenţiilor respective.

 

Oleg BUDZA,

preşedintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com