18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer reprezentare în Consiliul pentru reforma administraţiei publice

Loading
Fără categorie Sindicatele cer reprezentare în Consiliul pentru reforma administraţiei publice
Sindicatele cer reprezentare în Consiliul pentru reforma administraţiei publice
sedinta-guvernului

Foto: gov.md

 

Atât reprezentaţii sindicate­lor, cât şi cei ai patronatelor, au solicitat Guvernului să fie reprezentate în Consiliul naţional pentru reforma ad­ministraţiei publice, creat de curând de Cabinetul de Mi­niştri.

 

Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, a precizat pentru „Vocea poporului” că, drept reacție, prim-ministrul Valeriu Streleţ a promis că experţii din partea celor două structuri vor fi invitaţi la şedinţele consiliului re­spectiv de fiecare dată când ele vor fi organizate.

Astfel, reprezentanţii lucrătorilor vor fi consultaţi, în special, atunci când vor fi discutate chestiuni pri­vind disponibilizarea în masă a sa­lariaţilor, elaborarea şi implemen­tarea diferitor reforme, modificarea legislaţiei în vigoare, descentrali­zarea puterii şi a finanţelor publice etc.

În aceste condiţii, CNSM va îna­inta Guvernului o adresare oficială privind includerea unor reprezen­tanţi ai structurilor de reprezentare a salariaţilor în comisiile şi comi­tetele de interes pentru sindicate, ce vor fi create pe lângă Consiliul naţional pentru reforma adminis­traţiei publice, a concretizat Nicolae Suruceanu.

O decizie privind instituirea Con­siliului naţional pentru reforma ad­ministraţiei publice a fost aprobată, recent, de Guvern. Acest consiliu va fi o platformă de nivel înalt pentru luarea deciziilor privind direcţiile strategice ale reformei adminis­traţiei publice şi va fi condus de prim-ministru. Din componenţa consiliului vor face parte reprezen­tanţi ai Cabinetului de Miniştri şi ai Parlamentului, au precizat surse guvernamentale.

Această platformă este creată şi în urma recomandărilor făcute de partenerii de dezvoltare ai ţării noastre.

Consiliul naţional pentru refor­ma administraţiei publice va asigu­ra un proces integrat de planificare strategică, de implementare şi mo­nitorizare a politicilor Guvernului în domeniul reformei administraţi­ei publice, atât la nivel central, cât şi la nivel local. Scopul consiliului este corelarea priorităţilor naţionale cu politicile sectoriale, angajamente­le internaţionale asumate de ţara noastră, dar şi cadrul de resurse interne şi externe în domeniul re­spectiv.

Consiliul va coordona şi supra­veghea activitatea Comisiei paritare pentru descentralizare şi va prelua competenţele Comitetului Intermi­nisterial pentru Planificare Strate­gică, ce ţin de modernizarea admi­nistraţiei publice centrale.

Pe lângă consiliu vor fi create organe consultative – comitete şi comisii pentru anumite componen­te ale reformei administraţiei pu­blice, cum ar fi: profesionalizarea şi integritatea serviciului public, reformarea serviciilor publice, des­centralizarea administrativă, mana­gementul finanţelor publice, com­baterea corupţiei în administraţia publică etc.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com