24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele cer protecţie adecvată faţă de creşterea excesivă a preţurilor

Loading
Fără categorie Sindicatele cer protecţie adecvată faţă de creşterea excesivă a preţurilor
Sindicatele cer protecţie adecvată faţă de creşterea excesivă a preţurilor

 

 

comitet-confederal

Foto: vocea.md

Reprezentanţii sindicatelor cheamă partenerii so­ciali să utilizeze alţi indica­tori pentru determinarea nivelului de necesităţi ale persoanelor şi, în mod co­respunzător, pentru stabi­lirea garanţiilor minime în domeniul salarizării.

 

Un astfel de indicator ar fi bugetul minim de con­sum care, spre deosebire de minimul de existenţă, pre­supune coşuri de produse, mărfuri şi servicii formate în baza unor norme, a men­ţionat Petru Chiriac, vice­preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul şedinţei de joi a Comitetului Confe­deral al CNSM.

 

g_cnsm

Reprezentanţii salariaţilor propun schimbarea indicatorilor ce stau la baza determinării necesităţilor minime ale persoanelor

 

Petru Chiriac a apreci­at că minimul de existenţă reflectă doar cuantumul de produse, mărfuri şi servicii ce permite unui om să exis­te sau să supravieţuiască, dar nu şi să îşi reproducă forţa de muncă sau să-şi în­treţină familia.

De vreme ce unul dintre obiectivele sindicatelor este de a asigura respectarea dreptului oamenilor la un trai decent, acestea vor pro­mova instituirea unei de­pendenţe stricte între evo­luţia preţurilor şi creşterile salariale. Totodată, pornind de la caracterul social al mai multor mărfuri şi servicii şi de la existenţa unor cetățeni dependenți de plăţile socia­le, sindicatele se pronunţă şi pentru reglementarea preţurilor şi a tarifelor la di­ferite mărfuri şi servicii.

Astfel, conform unor calcule, valoarea bugetului minim de consum este de aproximativ două ori mai mare decât minimul de existenţă şi se estimează la 3400-3500 de lei.

 

Informaţii mai detaliate despre chestiunile aborda­te la şedinţa de joi a Comi­tetului Confederal puteţi citi în următorul număr al ziarului.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com