19 octombrie 2018
Chisinau
Social

Sindicatele cer indexarea de două ori pe an a salariului minim

Loading
Social Sindicatele cer indexarea de două ori pe an a salariului minim
Sindicatele cer indexarea de două ori pe an a salariului minim
diez.md

Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova cere Guvernului indexarea de două ori pe an a sa­lariului minim în sectorul real. Un anunţ în acest sens a făcut recent la Chişinău Ana Selina, preşedinta Fe­deraţiei Sindicale „Sindindcomser­vice”, în cadrul unei întrevederi cu activul sindical al federaţiei. Liderul sindical a anunţat că negocierile dintre CNSM şi Executiv pe margi­nea acestui subiect au început deja la Chişinău.

Anual, la 1 mai, conform unei hotărâri a Guvernului, este revăzut cuantumul sa­lariului minim tarifar pentru categoria I de calificare. În urma negocierilor cu sindica­tele, la 1 mai anul curent, acest cuantum a fost majorat de la 2380 la 2610 lei. Ana Se­lina a menţionat că, la iniţiativa Federaţiei „Sindindcomservice”, s-a stabilit ca în noţi­unea de salariu minim să se subînţeleagă cuantumul salariului tarifar de 2610 lei, dar nu venitul salarial total, cu suplimente.

 

Garanţii sociale pentru pensionari

Preşedinta Federaţiei „Sindindcomser­vice” s-a referit şi la situaţia angajaţilor pensionari.

„După ce Codul muncii a fost completat cu un nou articol, angajatorii au dreptul să elibereze din serviciu salariatul, dacă aces­ta a atins vârsta de pensionare. Cu toate acestea, în Convenţia colectivă la nivel de ramură şi în contractele colective la nivel de unitate au fost introduse mai multe măsuri de protejare a salariaţilor pensio­nari. Aceste documente au putere de lege. Îndemn liderii sindicali care deocamda­tă nu au obţinut garanţii sociale pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii să negocieze şi să obţină facilităţi pentru această categorie de salariaţi”, a subliniat Ana Selina.

Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și