Sindicatele cer ca regenerarea şi paza pădurilor să fie finanţate din bugetul de stat

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 07.12.2017

   

sindsilva

 

Federaţia Sindicatelor din Sil­vicultură „SINDSILVA” solicită autorităţilor din domeniu ca activităţile de regenerare a pădurilor şi paza fondului fo­restier să fie finanţate din bu­getul de stat. În prezent, aces­te activităţi sunt efectuate din mijloacele întreprinderilor silvice şi ale celor silvo-cinege­tice din ţară, unităţi care acti­vează în regim de autofinan­ţare.

 

Lilia Aramă, economist, pre­şedinta comitetului sindical de la Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Sil-Răzeni”, raionul Ialoveni, a menţionat, în cadrul unui semi­nar, organizat recent de federa­ţie, că modificarea respectivă va permite ajustarea salariului tarifar din domeniu la actele normative în vigoare.

„În prezent, salariul tarifar pen­tru categoria I de calificare din ra­mura silvicultură constituie 1900 de lei, deşi, conform unei hotărâri a Guvernului, această leafă ar fi trebuit să fie de 2380 de lei, de la 1 mai anul curent. Salariul nu a fost ajustat, pentru că multe gos­podării silvice şi silvo-cinegetice duc lipsă de mijloace financiare în acest sens. Noi, salariaţii din silvicultură, gestionăm pădurile statului, logic ar fi ca activităţile de regenerare şi paza pădurilor să se efectueze din fonduri ale bugetului de stat”, a opinat Lilia Aramă.

Liderul sindical s-a pronunţat şi pentru stabilirea unui salariu tarifar unic, atât pentru sectorul bugetar, cât şi pentru sectorul real.

 

Aceiași specialiști, remunerați diferit în diverse sectoare

 

„De ce o femeie de servici sau un paznic primesc la o societate cu răspundere limitată un salariu tarifar de 2380 de lei, iar la o gră­diniţă – de 1000 de lei? Dădaca  de la grădiniţă lucrează tot atâtea ore ca şi cea de la SRL şi înde­plineşte acelaşi volum de lucru. Un contabil de la primărie, altul de la grădiniţă şi al treilea de la SRL, toţi trei îndeplinesc aceeaşi muncă, dar sunt remuneraţi dife­rit. Nu este corect ca un contabil care activează la o întreprindere de stat să primească o leafă de 2000 de lei, iar cel de la o insti­tuţie privată – de 10.000 de lei. E discriminare. Trebuie să fie ace­laşi salariu tarifar, iar unităţile care au venituri mari pot oferi premii”, a punctat Lilia Aramă.

Referindu-se la reformarea sis­temului de pensionare, Lilia Ara­mă a opinat că 

stagiul de cotizare pentru ieşirea la pensie în cazul femeilor ar trebui să fie mai mic decât cel în cazul bărbaţilor.

„O femeie, care a crescut şi a educat mai mulţi copii, are un stagiu de cotizare de 30 de ani, de exemplu, iar un bărbat – de 37 de ani. Astfel, femeia va avea o pensie mai mică în comparaţie cu bărbatul. Oare nu e discriminare? Femeia a educat copii, care sunt viitorul ţării, şi pentru asta drept răsplată i se oferă o pensie mai mică?”, întreabă indignată liderul sindical Lilia Aramă.

Valentina Munteanu, membră a Comitetului Executiv al Fede­raţiei „SINDSILVA”, a menţionat că modificarea legislaţiei, potri­vit căreia registrele de evidenţă a contractelor individuale de mun­că nu mai sunt obligatorii, este o trecere lentă spre haos.

„Liderilor sindicali le va fi mai greu să determine care salariat activează legal şi care la negru, iar în cazul unor procese de ju­decată, le va fi mai greu să ape­re salariatul căruia i s-au încălcat drepturile”.

Federația Sindicatelor din Silvi­cultură „SINDSILVA” a desfăşurat recent un seminar de două zile, la care au participat activul sindical din teritoriu și tineri sindicaliști. Instruirea a avut loc la Staţiunea balneoclimaterică „Bucuria-Sind”, în cadrul unui proiect finanțat de Federația Internațională a Lucră­torilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI).

La seminar a participat şi Tati­ana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret din cadrul CNSM. Ea a abordat practici internaționale aplicate de diverse sindicate pen­tru susținerea tinerilor sindicaliști şi s-a arătat deschisă să discute în detaliu problemele tinerilor în ca­drul unor întruniri ulterioare.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.