29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicatele au prezentat Misiunii FMI propriile soluţii de redresare social-economică a ţării

Loading
Fără categorie Sindicatele au prezentat Misiunii FMI propriile soluţii de redresare social-economică a ţării
Sindicatele au prezentat Misiunii FMI propriile soluţii de redresare social-economică a ţării

cnsm-fmi

 

Recent, condu­cerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a avut o întrevedere cu Ivanna Vladko­va-Hollar, şefa misiunii Fondu­lui Monetar Internaţional (FMI), care s-a aflat într-o vizită în Repu­blica Moldova în perioada 22 sep­tembrie – 6 octombrie, şi cu Ar­mine Khachatrian, reprezentant permanent al Fondului Monetar Internaţional la Chișinău. 

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a remarcat că aflarea actualei misiuni a FMI în ţara noastră coincide cu una dintre cele mai grave crize politice, social-economice cu care s-a confruntat Republica Moldova în mai bine de două decenii de existenţă. Pentru a depăşi această stare de blocaj, care afectează în mod dramatic locuitorii ţări, în viziunea CNSM, trebuie rezolvate câteva probleme.

În primul rând, e nevoie de a ridica nive­lul de trai al populaţiei. Acest obiectiv este posibil doar cu condiţia majorării salariilor, deoarece ţara noastră se caracterizează prin­tr-o dimensiune prăpăstioasă a sărăciei, prin cele mai mici lefuri de pe continent. O soluţie a CNSM în acest sens ar fi ca salariul minim pe ţară să fie majorat la nivelul minimului de existenţă.

Ca urmare a furtului de un miliard de do­lari din cele trei bănci, moneda naţională s-a depreciat cu aproape o treime, ceea ce a con­dus la devalorizarea salariilor. Prin urmare, a remarcat Petru Chiriac, ar fi rezonabil, pentru a menţine puterea de cumpărare a populaţiei, ca şi salariile, pensiile să fie inde­xate în proporţie de 30 la sută.

O măsură eficace de sporire a veniturilor salariaţilor ar fi şi relaxarea fiscală. CNSM a propus Guvernului să se procedeze la o scutire personală la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care au venituri mai mici de minimul de existenţă, precum şi alte reduceri de impozite.

O altă problemă spinoasă, cu care se con­fruntă ţara noastră, a informat vicepreşe­dintele CNSM misiunea FMI, este sistemul public de pensii ineficient, defectuos, care necesită o reformă radicală. Sindicatele se pronunţă pentru nişte criterii unice de cal­culare, de stabilire a pensiei pentru limita de vârstă, dar nu cum se procedează în prezent, când aproape fiecare categorie profesională se bucură de regulile sale de pensionare. Sin­dicatele consideră că, la momentul de faţă, când speranţa de viaţă în ţara noastră este net inferioară faţă de cea din ţările dezvol­tate, este inoportună majorarea vârstei de pensionare.

 

Lipsă de voinţă politică pentru combaterea fenomenelor negative din economie

 

Una dintre cele mai mari obstacole în ca­lea creşterii economice, sporirii veniturilor în bugetul ţării şi, iminent, a veniturilor po­pulaţiei, a relevat Petru Chiriac, este aspectul informal al economiei ţării: munca la negru, salariile „în plic”. În acest sens, sindicatele desfăşoară o muncă perseverentă pentru a di­minua amploarea fenomenului negativ. Din păcate, le-a spus el reprezentantelor FMI, nu există o voinţă politică pentru a combate sectorul informal al economiei, în condiţiile în care acesta aduce anual prejudicii statului în proporţie de peste 30 de miliarde de lei. Această sumă exorbitantă de bani care nu ajunge în bugetul ţării ar fi suficientă pentru o majorare considerabilă a salariilor şi pen­siilor, ceea ce ar conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei.

Nu încape îndoială, a subliniat vicepre­şedintele CNSM, că o revenire a economiei ţării, o premisă capitală pentru creşterea ni­velului de trai al populaţiei, este de necon­ceput câtă vreme nu vor fi create locuri noi de muncă. Sindicatele propun măsuri de stimulare a agenţilor economici care reali­zează angajări. Bunăoară, se propune scuti­rea parţială a întreprinderilor care creează locuri noi de muncă de plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Spre final, Petru Chiriac a solicitat impli­carea misiunii FMI în ceea ce priveşte deblo­carea proiectelor investiţionale. Or, Banca Mondială, Uniunea Europeană, alţi donatori externi au sistat finanţările pentru Republica Moldova, din care cauză nu se poate produce dezvoltarea economică, nu ne putem aştepta la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale po­pulaţiei ţării noastre.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com