Sindicate din Turcia şi Republica Moldova au realizat un schimb de experienţă

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 07.02.2018

   

seminar-turcia-sindlex

 

Mai mulți sindicaliști moldo­veni au fost instruiţi să im­plementeze cunoştinţele şi experienţa în ţara de origine. Ismail Dursun, secretar gene­ral al Federaţiei Internaţiona­le Eurasiatice a Metalurgişti­lor (FIEM), Turanjon Raupov, secretar general adjunct al FIEM, s-au aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldo­va, pentru a discuta şi împăr­tăşi cu colegii din Republica Moldova modelul Sindicatu­lui „Türk Metal” din Ankara.

 

Seminare de instruire

 

Președintele Federației Sindi­catelor din Moldova „SINDLEX”, Mihail Lașcu, organizație membră a FIEM, a relevat că, pe parcursul ultimilor ani, peste 70 de activiști sindicali din cadrul Federației „SINDLEX”, dar și din alte federații, au beneficiat de cursuri de instru­ire care au drept scop dezvolta­rea competențelor și a aptitudinilor profesionale, organizate de către Sindicatul „Türk Metal” din Turcia.

„Acum, au venit la noi să se convingă că instruirile în cauză au dat și rezultate. Sperăm la 

o conlucrare foarte fructuoasă și în continuare, pentru că avem ce învăța de la colegii turci. Mă re­fer aici la negocierea contractelor colective de muncă, executarea acestora, soluționarea litigiilor in­dividuale și a conflictelor de mun­că. Trebuie să recunoaștem că la acest capitol ei sunt mai avansați decât noi. Sper să ajungem și noi la o astfel de experiență ca toate litigiile să fie soluționate nu doar în instanța de judecată, dar prin conciliere, negociere amiabilă, în baza parteneriatului  social. Dacă vom reuși acest lucru în Republica Moldova, vor veni colegi din alte state să învețe de la noi cum se soluționează litigiile individuale și conflictele colective de muncă”, a afirmat Mihail Lașcu.

 

Unde-i lege, nu-i tocmeală

 

Întrebat ce ar putea prelua sindicatele din Republica Mol­dova de la colegii din Turcia, președintele „SINDLEX” spune că, în primul rând, respectarea legislației.

„Eu cred că, atunci când se poate negocia, rămâne doar executarea, tranșarea problemei. La colegii din Turcia, respecta­rea contractului este lege ce nu poate fi pusă la îndoială, par­teneriatul social fiind bine pus la punct. Chiar dacă angajato­rul nu dorește, dacă așa preve­de legislația, el o execută, nu o discută, sau recurge la negocieri pentru găsirea unui compromis. La noi, deși e totul clar stipulat în legislație, avem norme juridice, acestea nu întotdeauna se exe­cută și atunci ajungem la con­flicte colective”, a adăugat Mihail Lașcu.

La rândul său, secretarul ge­neral al FIEM, Ismail Dursun, și-a exprimat recunoștința pentru deschiderea de care au dat do­vadă sindicaliștii din Republica Moldova și a spus că „doar prin împărtășirea bunelor practici și experiențe se pot obține rezul­tate”.

„Sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, în Republica Moldova. Ne-am întâlnit să fa­cem un schimb de experiență, de informații. Sunt sigur că fi­ecare dintre noi are o anumită experienţa, pe care trebuie să o împărtășim, şi fiecare va avea de câștigat. Punem și un accent deosebit pe instruirea cadrelor. Ați fost și dumneavoastră la noi și trebuie să vă spunem că astfel de instruiri au loc frecvent și noi mereu vom fi bucuroși să vă avem drept oaspeți în Ankara la aceste seminare”, a spus Ismail Dursun.

Tot în aceeași zi, Federația „SINDLEX” a desfășurat și Plenara Consiliului General al federației, unde, printre alte chestiuni, s-a votat ca 2018 să fie declarat Anul recrutării sindicale în toate cele cinci sindicate membre ale federației.

Într-o altă ordine de idei, menționăm faptul că secreta­rul general al „SINDLEX”, Angela Otean, a fost aleasă în funcția de vicepreședintă a Comisiei de Fe­mei din cadrul CNSM.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.