18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii vor impulsiona procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale

Loading
Fără categorie Sindicaliştii vor impulsiona procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale
Sindicaliştii vor impulsiona procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale
institutul-muncii-seminar

Foto: vocea.md

Un grup de lucru, format din specialişti sindicali, este pe punctul de a fi creat sub auspiciile Institutului Mun­cii de la Chişinău, cu scopul de a contribui la impulsiona­rea procesului de elaborare a unor standarde ocupaţio­nale pentru profesiile mun­citoreşti.

 

„Astfel de standarde sunt ela­borate şi acceptate în tot spaţiul Uniunii Europene. Şi, de vreme ce ţara noastră tinde spre integrarea europeană, piaţa autohtonă a for­ţei de muncă se va contopi cu cea comunitară unică, iar libera circu­laţie a muncitorilor îi va plasa pe aceştia în condiţii de mare concu­renţă. De aceea, pregătirea profe­sională a moldovenilor trebuie să se desfăşoare după principii noi, moderne”, a declarat Nicolae Su­ruceanu, secretar confederal al CNSM, în cadrul unei mese rotun­de organizate, miercuri, la Chişi­nău.

Nicolae Suruceanu şi-a exprimat regretul că, din 2000, ţara noastră bate pasul pe loc în această privin­ţă. În opinia sa, există multiple ba­riere interdepartamentale, dar nici partenerii sociali nu s-au implicat activ în acest proces. Experienţa altor state demonstrează, însă, că elaborarea standardelor sociale în afara dialogului social nu garantea­ză calitatea solicitată pe piaţa forţei de muncă.

„Vom avea grijă ca acest grup de lucru să fie format în urma schim­bului de experienţă, din această săptămână, şi să dea rezultate, în timpul apropiat”, a accentuat, în context, Sergiu Stanciu, directo­rul general al Institutului Muncii. Pe fondul schimbărilor ce au loc, în prezent, la Institutul Muncii, această activitate are menirea de a aduce plusvaloare şi a extinde aria de ocupaţii din cadrul acestei structuri sindicale, precum şi de a o face mai atractivă.

Cristina Petre, expert în materie din România, a specificat că stan­dardele ocupaţionale reprezintă un element de calitate în formarea profesională continuă a adulţilor. În România, elaborarea lor a în­ceput acum 17 ani, iar între timp a fost creată o bază de date din aproximativ 1000 de standarde din toate domeniile de activitate eco­nomică.

„Avem deja experienţă şi de re­vizuire periodică a standardelor elaborate iniţial, astfel încât să le îmbunătăţim conţinutul şi să le ar­monizăm cu tendinţele europene de dezvoltare”, a adăugat Cristina Petre.

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, a declarat pentru „Vocea poporului” că prin această iniţiativă se doreşte să fie constituite cât mai multe comitete sectoriale pentru elaborarea stan­dardelor ocupaţionale, iar la baza lor să fie puse principiile de bază ale parteneriatului social.

„Colaborăm de peste 20 de ani cu sindicatul şi patronatul din ra­mura construcţiilor din România. Acolo, cu susţinere financiară din exterior, au fost elaborate 35 de standarde ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti”, a sublini­at preşedintele „Sindicons”.

Victor Talmaci a remarcat că, prin eforturile comitetului sectori­al din care face parte, au fost ela­borate deja şapte standarde ocu­paţionale, din cele 35-37 de câte are nevoie industria materialelor de construcţie şi a construcţiilor. Totodată, există o decizie comună a partenerilor sociali din ramură privind preluarea şi ajustarea stan­dardelor ocupaţionale româneşti.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com