20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii solicită realizarea unui şir de măsuri anticriză

Loading
Fără categorie Sindicaliştii solicită realizarea unui şir de măsuri anticriză
Sindicaliştii solicită realizarea unui şir de măsuri anticriză

cnsm

 

Reprezentanţii Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova propun inclu­derea unui şir de măsuri în Planul de acțiuni orientat spre atenuarea efectelor cri-zei economice pentru pe­rioada 2015-2017, elaborat recent de Ministerul Econo­miei. 

 

Totodată, liderii sindicali solici­tă ca în procesul de implementare a planului sus-menţionat să fie des­făşurat un dialog social permanent în diferite ramuri şi domenii de ac­tivitate, care sunt înglobate la Mi­nisterul Economiei. În acest scop, ei consideră necesar să fie create comisii tripartite pentru consultări şi negocieri colective.

Propunerile resprective ale sin­dicatelor sunt:

• Iniţierea negocierilor cu Fon­dul Monetar Internaţional şi sem­narea unui nou acord de finanţare;

• Întreprinderea unor măsuri mai drastice în vederea diminuării economiei informale;

• Restabilirea cotei zero a impo­zitului pe venit reinvestit;

• Acordarea unei vacanţe fiscale întreprinderilor nou înființate pen­tru primii doi-trei ani de activitate;

• Stimularea angajatorilor care creează locuri de muncă prin mic­şorarea cotei contribuţiilor de asi­gurări sociale de stat;

• Susţinerea producătorilor au­tohtoni prin acordarea unor credite cu dobânda zero pentru construc­ţia spațiilor frigorifice, instalarea unor sisteme de irigare, de energie regenratoare, precum şi a utilajului de ambalare;

• Reducerea cotelor TVA la măr­furile social importante, serviciile de strictă necesitate, medicamente şi gaze naturale;

• Excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidenţa Le­gii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

• Constituirea de comitete secto­riale pentru elaborarea unor stan­darde ocupaţionale noi pentru toa­te profesiile muncitoreşti;

• Elaborarea şi aplicarea unor norme-tip de muncă pentru profe­siile ce implică efort fizic mare;

• Ratificarea Convenţiei 102 pri­vind standardele minime de secu­ritate socială a Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii şi ratificarea integrală a Cartei sociale europene revizuite;

• Modificarea Legii cu privire la minimul de existenţă în vederea corelării veniturilor populaţiei în funcţie de minimul de existenţă;

• Întreprinderea unor măsuri de majorare a salariilor în vederea stopării exodului tinerilor;

• Reducerea poverii fiscale pen­tru persoanele fizice cu venituri joase şi scutirea de impozite a veni­turilor sub minimul de existenţă;

• Implementarea unui meca­nism de reglementare de către stat a preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile de strictă necesitate. Discutarea obligatorie a chestiu­nii legate de majorarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale în cadrul Comisiei naţionale pen­tru consultări şi negocieri colective, înainte ca acestea să fie aprobate;

• includerea unui reprezentant al sindicatelor în Consiliul naţional pentru parteneriat public-privat şi extinderea aplicării acestui tip de parteneriat în construcţia spaţiului locativ, inclusiv pentru tineri;

• Aprobarea unui nou program de susţinere a păturilor socialmen­te vulnerabile după alte principii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com